Župa pomáha pri celoplošnom skríningu

Publikované: 22.01.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

Trnavský samosprávny kraj poskytuje súčinnosť aj pri celoplošnom testovaní obyvateľstva na ochorenie Covid-19, ktoré je organizované okresnými úradmi, obcami a mestami medzi 18. a 26. januárom 2021. Župa podobne prispela k uskutočneniu dvoch kôl celoplošného testovania na jeseň minulého roka.

V priestoroch 11 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy sú zriadené odberové miesta. Päť z nich sa nachádza v Piešťanoch, dve v Galante a po jednom v Senici, Skalici, Šamoríne a Trnave.

Odbor zdravotníctva Úradu Trnavského samosprávneho kraja zároveň poskytuje metodickú a konzultačnú podporu jednotlivým okresným úradom, obciam a mestám. Ide o aktivitu nad rámec jeho bežnej agendy, no je vykonávaná s cieľom prispieť k čo najväčšej dostupnosti testovania pre obyvateľov župy. Ide predovšetkým o sprostredkovanie praktických rád ako postupovať pri zazmluvňovaní mobilných odberových miest a pri výkone iných súvisiacich administratívnych úkonoch.

Nad rámec testovania sa trnavská župa na dennej báze podieľa na krízovom riadení v spolupráci s okresným úradom v sídle kraja. Vďaka novelám zákonov číslo 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, ktoré poslanci Národnej rady SR schválili 14. januára 2021 sa samosprávne kraje aj oficiálne stali orgánmi krízového riadenia. Tým sa potvrdilo ich skutočné, dôležité postavenie minimálne od začiatku pandémie ochorenia Covid-19. Zabezpečujú niektoré úlohy alebo ich časti, pričom ide o napríklad o spravodlivú distribúciu ochranných prostriedkov zo štátnych zásob pre všetky zariadenia sociálnych služieb v kraji, teda župné, obecné, mestské i neverejné, ako aj pre ambulancie lekárov.

Župa zverejňuje všetky informácie súvisiace s pandémiou ochorenia Covid-19 na špeciálnej webstránke www.zdravazupa.sk. Na jeseň navyše vydala magazín Zdravá župa, ktorý bol distribuovaný do schránok domácností a je dostupný aj online na https://zdravazupa.sk/wp-content/uploads/2020/11/KORONA_magazin_HU_web.pdf.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW