Župa pripravila prvú Jesennú školu cyklodopravy pre zástupcov samospráv

Trnavský samosprávny kraj organizuje bezplatný vzdelávací cyklus s názvom Jesenná škola cyklodopravy. Premiérová séria podujatí je určená najmä pre zamestnancov vo verejnej správe, ktorí sa venujú oblasti dopravy či projektovému manažmentu. Prebieha počas októbra a novembra. Na otvorení podujatia sa v stredu 12. októbra 2022 zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť.

„K rozvoju cyklistickej dopravy sme pristúpili komplexne, a to aj v spolupráci s obcami a mestami. Osvedčili sa konzultácie trasovania alebo príspevky na dofinancovanie eurofondových projektov združení obcí v okolí Trnavy a Dunajského Klátova. S cieľom zabezpečiť ešte efektívnejšiu spoluprácu sme pripravili unikátny vzdelávací program, prvý svojho druhu na Slovensku. So zamestnancami verejnej správy sa o skúsenosti podelia domáci a zahraniční renomovaní odborníci. Priblížia dizajnové princípy cyklistickej dopravnej infraštruktúry, jej navrhovanie od A po Z, či opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a komfortu cyklistov,“ povedal cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová.

Vzdelávací cyklus je jednou z výstupných aktivít trnavskej župy v rámci Európskeho týždňa mobility a koná sa pod záštitou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andreja Doležala. Je rozdelený do štyroch blokov, v ktorých budú účastníkom vysvetlené základné princípy cyklodopravy, rozvoja jej infraštruktúry a efektívnej komunikácie v tejto oblasti. Prednášať budú odborníci z oblasti udržateľnej mobility zo Slovenskej a Českej republiky. Súčasťou vzdelávania budú aj diskusie a cykloexkurzia. Kraj túto vzdelávaciu aktivitu pripravil v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a akademickým sektorom.

„Predstaviteľom samospráv či pracovníkom v oblasti dopravy a udržateľnej mobility chceme dať odpovede na otázky, ako viesť cyklotrasy efektívne a bezpečne. Našim cieľom je tiež zvýšiť povedomie o benefitoch udržateľnej mobility tak, aby ľudia vymenili autá za ekologickejšie dopravné prostriedky. Verím, že prvá Jesenná škola cyklodopravy bude vzájomne podnetná a podporí ďalší rozvoj tejto oblasti v obciach a mestách nachádzajúcich sa v Trnavskom kraji,“ doplnila cyklokoordinátorka Szokolová s tým, že župa má v tejto súvislosti vypracovanú stratégiu, ako aj na dátach založenú štúdiu, ktorá odporúča koncentrovať pozornosť na investície do intravilánov obcí a okolia miest.

Prvý blok vzdelávacieho cyklu odštartoval v stredu 12. októbra o 9.30 hod. v kongresovej miestnosti Úradu Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej 10 v Trnave aj za účasti štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslava Kmeťa. Ďalšie bloky budú nasledovať 19. októbra respektíve 2. a 16. novembra. Podrobný program a profily prednášajúcich sú k dispozícii na špeciálnej webovej stránke.

Štátny tajomník Kmeť na otvorení podujatia uviedol, že „Trnavský kraj má ideálne podmienky na rozvoj cyklodopravy. Samotnej výstavbe cyklotrás a doplnkovej infraštruktúry však musí predchádzať kvalitná odborná príprava. V tom sú kľúčové znalosti a skúsenosti pracovníkov vo verejnej správe, najmä samospráv. Preto vítam iniciatívu trnavskej župy, ktorá v rámci svojho komplexného prístupu pripravila prvú Jesennú školu cyklodopravy s ambíciou prispieť k rozvoju bezpečnej a komfortnej dopravy na dvoch kolesách.“

Župa realizuje vlastné projekty výstavby cyklotrás, pričom veľkú časť z nich spolufinancuje z eurofondov. Od roku 2018 ide o deväť projektov na výstavbu 35 kilometrov cyklotrás v hodnote viac ako 8,2 milióna eur. Niektoré z týchto úsekov sú už zrealizované, iné sú vo fáze výberu zhotoviteľa stavebných prác.

Koncom mája tohto roka otvoril kraj 3,6-kilometrový úsek Vážskej cyklomagistrály od hranice Trenčianskeho s Trnavským krajom po Železný most v Piešťanoch. Aktuálne sa realizuje výstavba 1,7-kilometrového úseku medzi Sereďou a Šúrovcami. Na Záhorí župa začne s výstavbou úsekov Moravskej cyklomagistrály medzi Baťovým kanálom v Skalici a Holíčom v dĺžke 6,1 kilometra. Kraj má schválené spolufinancovanie aj na projekt dvoch cyklotrás medzi Brodským a slovensko-rakúskou hranicou v celkovej dĺžke 10,9 kilometra. Neďalekú cezhraničnú Lávku Veľkej Moravy medzi Kopčanmi a Mikulčicami môžu peší a cyklisti využívať už od roku 2019. Z vlastného rozpočtu postaví trnavská župa napríklad 1,9 kilometra dlhý úsek medzi Jaslovskými Bohunicami a atómovou elektrárňou.

Kraj podporuje rozvoj cyklistickej infraštruktúry aj prostredníctvom dotačných schém. Takýmto spôsobom bude spolufinancovať výstavbu cyklotrás na Žitnom ostrove popri Klátovskom ramene Malého Dunaja a medzi Bohdanovcami nad Trnavou a Šelpicami. Ďalej podporuje budovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry v podobe cyklostojanov, servisných stojanov či prístreškov. Z vlastných zdrojov investuje do obnovy, respektíve osadenia cyklistického značenia.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW