Župa sa aktívne pripravuje na čerpanie nových eurofondov, v rade partnerstva majú zastúpenie aj obce a mestá

O rozdelení 112,3 milióna eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období rokov 2021 až 2027 bude rozhodovať Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja. Jednou z jej štyroch komôr je komora miestnej územnej samosprávy. Za účelom uľahčenia dohody na jej personálnom obsadení iniciovala župa ďalšiu sériu regionálnych stretnutí s predstaviteľmi obcí a miest.

„Ešte v lete minulého roka sme zorganizovali sériu stretnutí so zástupcami obcí a miest, ktorých sme oboznámili s architektúrou nových eurofondov a s princípmi fungovania rady partnerstva. Medzičasom nastala vynútená zmena štatútu rady partnerstva, z ktorej vyplynula potreba vymenovať členov komôr nanovo. Za účelom uľahčenia dohody v území sme iniciovali ďalšiu sériu stretnutí. Našim spoločným cieľom je sfunkčniť radu partnerstva tak, aby mohla zasadať a rozhodovať o tom, ktoré projektové zámery budú spolufinancované z nových eurofondov. Som presvedčený, že vďaka ich efektívnemu čerpaniu na realizáciu zmysluplných projektov dokážeme pokročiť v modernizácii nášho kraja. Vyhlásenie prvých relevantných výziev očakávame v najbližšom období,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Štyri komory rady partnerstva – Komora regionálnej samosprávy, Komora miestnej samosprávy, Komora štátnej správy a Komora sociálno-ekonomických partnerov – majú spolu 57 členov. Až 23 z nich zastupuje obce a mestá. Ich počet a váha hlasov za jednotlivé okresy bola stanovená prepočtom založenom na počte obyvateľov. Nominantov si spomedzi seba vybrali starostovia a primátori.

V rámci úpravy štatútu došlo k integrácii komory miestnej samosprávy s komorou územia udržateľného mestského rozvoja Trnava. Krajské mesto spolu s 12 okolitými obcami disponuje eurofondovou alokáciou vo výške 37 miliónov eur. Tieto prostriedky sú nad rámec 112,3-miliónovej alokácie určenej na napĺňanie Integrovanej územnej stratégie TTSK.

Rada partnerstva je stály kolektívny, koordinačný a rozhodovací orgán pre trvalú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov v území regiónu pre integrovaný územný rozvoj vyššieho územného celku. Aktualizovaný štatút Rady partnerstva TTSK, ktorý je platný od 16. decembra 2022, je zverejnený na https://trnava-vuc.sk/wp-content/uploads/2022/12/statut-rady-partnerstva-ttsk-od-16.12.2022-1.pdf.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW