Župa sa dohodla s ministerstvom dopravy, príprava komplexného riešenia dopravnej situácie v Hlohovci napreduje

Dopravná situácia v Hlohovci je dlhodobo neúnosná. Tisíce áut a kamiónov denne upchávajú centrum mesta. Hlučnosť a výfukové plyny znepríjemňujú život obyvateľov. Trnavský samosprávny kraj preto dlhodobo apeluje na potrebu komplexného riešenia dopravnej situácie. Na žiadosť župy Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky aktuálne zadalo Slovenskej správe ciest úlohu vypracovať štúdiu realizovateľnosti výstavby cesty I/64 v úseku Nitra - Hlohovec - križovatka D1 vrátane nového mosta cez rieku Váh.

„Trnavská župa sa aktuálne blíži k dokončeniu rekonštrukcie jediného cestného mosta cez rieku Váh v Hlohovci. Je to prvý a nevyhnutný krok ku komplexnému riešeniu dopravy v Hlohovci. Som rád, že sa nám podarilo pokročiť v intenzívnych rokovaniach s ministerstvom dopravy. Rezort aktuálne vyhovel našej požiadavke a zadal vypracovať štúdiu realizovateľnosti výstavby cesty, ktorá by slúžila ako severný obchvat mesta. Čo je dôležité, prirodzene sa počíta s postavením nového mosta cez Váh,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Minister dopravy Slovenskej republiky Andrej Doležal, „keďže pôjde o cestu I. triedy, prípravnú činnosť zabezpečí Slovenská správa ciest. Tento projekt má význam nielen pre mesto Hlohovec, ktorému chýba obchvat, ale aj pre širší región.“

Návrh trasovania cesty I/64 v úseku Nitra – Hlohovec – križovatka D1 prešiel v roku 2013 posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). V roku 2017 bola spracovaná štúdia realizovateľnosti, ktorú aktuálne Slovenská správa ciest aktualizuje.

„Počas vylúčenia dopravy z dôvodu rekonštrukcie sme sa presvedčili, že obyvatelia a návštevníci Hlohovca nemôžu byť odkázaní na jediné spojenie ponad Váh široko ďaleko. Preto župa podnikla aktívne kroky smerom k ministerstvu dopravy. Verím, že po aktualizácii štúdie realizovateľnosti bude úsek zaradený do zoznamu priorít ministerstva pri výstavbe dopravnej infraštruktúry. Na takto veľký projekt by sa mohli využiť zdroje skombinované v cestnom fonde, ktorého vznik bol už viackrát avizovaný,“ povedal podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltmann.

Most cez rieku Váh, ktorý je súčasťou cesty II/513, bol postavený v 60. rokoch, pričom už 40 rokov prakticky nebol opravovaný. V lete 2019 bola po diagnostike mosta vylúčená nákladná doprava s váhou presahujúcou 12 ton. Cieľom župy bolo spomaliť tempo degradácie 343-metrov dlhej konštrukcie tak, aby sa nemuselo pristúpiť k ďalším obmedzeniam, ako napríklad k zúženiu jazdných pruhov alebo zníženia rýchlosti jazdy. Trnavská župa začala s komplexnou rekonštrukciou mosta, ktorá výrazne predĺži jeho životnosť, vo februári 2022. Následne muselo dôjsť k jeho kompletnej uzávere v záujme zachovania bezpečnosti účastníkov premávky, čo dočasne znížilo komfort obyvateľov. Stavebné práce aktuálne prebiehajú bez výraznejších dopravných obmedzení.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW