Župa začína s výstavbou rodinných domov v rámci deinštitucionalizácie zariadenia sociálnych služieb v Okoči

Publikované: 24.08.2021 | Naposledy aktualizované 22.02.2022

Na investíciu v celkovej hodnote takmer 4,2 mil. eur získala župa príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

„Po otvorení zariadenia podporovaného bývania v Senici sa púšťame do ďalšieho projektu, ktorého cieľom je dosiahnuť prechod z inštitucionálnej na komunitnú formu sociálnej starostlivosti. Náš prvý projekt deinštitucionalizácie sa týka zariadenia v Okoči-Opatovskom Sokolci. Vďaka desiatim samostatným bytovým jednotkám získa až 60 klientov lepšie podmienky na celoročné bývanie. Bezbariérové priestory podporia samostatnosť, prirodzený život a sociálne začlenenie prijímateľov sociálnych služieb do spoločnosti. Plánované ukončenie stavebných prác je v lete 2023,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Projekt nadväzuje na prípravnú fázu transformácie zariadenia, ktorá začala už v roku 2014. Zariadenie v Okoči sa vtedy zapojilo do národného vzdelávacieho projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“. Časť prijímateľov sociálnych služieb bola následne premiestnená do dvoch prenajatých rodinných domov.

Z rozpočtu kraja boli v predstihu zakúpené pozemky a nehnuteľnosti vhodné na realizáciu projektu a budova potrebná na presídlenie administratívy z nevyhovujúcich priestorov v areáli kaštieľa v Okoči. Vypracované boli aj projektové dokumentácie a iné potrebné dokumenty.

„Komunitnú formu považujeme za budúcnosť v poskytovaní sociálnych služieb. Takto dokážeme zvyšovať životnú úroveň zdravotne a mentálne znevýhodnených obyvateľov. Teším sa, že výstavba rodinných domov v Okoči-Opatovskom Sokolci a Topoľníkoch k tomu prispeje. Súčasne vítam, že trnavská župa má v procese deinštitucionalizácie okrem zariadenia v Okoči ďalších sedem zariadení, ktoré buď už majú alebo pripravujú transformačný plán,“ skonštatovala riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu TTSK Blažena Flamíková.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram