Župa získala 4 mil. € z eurofondov na rekonštrukciu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči

Publikované: 05.04.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Na rekonštrukciu Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči získal Trnavský samosprávny kraj nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 4 miliónov € z operačného programu IROP. Vytvorí tak 60 miest pre prijímateľov sociálnej služby v rodinnom prostredí. Ide o ďalší krok, ktorým župa podporuje proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení a vytvára prirodzené rodinné prostredie klientom svojich zariadení.

 

„Prostredníctvom eurofondových prostriedkov podporíme výstavbu a rekonštrukciu 5 nízkoenergetických rodinných domov, v ktorých bude poskytovaná sociálna služba v rodinnom prostredí. Realizáciou projektu podporujeme komunitnú starostlivosť v prirodzenom prostredí, čím zvyšujeme kvalitu života a stupeň integrácie našich zdravotne a mentálne znevýhodnených klientov sociálnych služieb," povedal Jozef Viskupič, trnavský župan

 

V rámci prípravnej fázy projektu TTSK už investoval na tento účel skoro 400 tis. €. Z tohto objemu finančných zdrojov boli zakúpené pozemky, vypracované projektové dokumentácie na výstavbu rodinných objektov, vrátane inžinierskych činností, zameranie stavieb, vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov, stanovísk a vyjadrení, finančná analýza projektu a pod.  

Výsledkom celého projektu bude vytvorenie samostatných objektov bývania pre 60 prijímateľov sociálnej služby.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend