Župa získala eurofondy na rekonštrukciu mostov v Hlohovci a Šoporni

Trnavský samosprávny kraj získal nenávratné finančné príspevky v celkovej výške takmer 7,5 milióna eur. Na rekonštrukciu cestného mosta cez rieku Váh v Hlohovci získala župa z eurofondov 5,3 milióna eur. Kraj zmodernizuje cestu II. triedy v Šoporni vrátane mosta cez potok Jarčie s eurofondovým príspevkom vo výške 2,1 milióna eur.

„Rekonštrukcia mostov je našou prioritou, nakoľko boli predchádzajúcimi vedeniami župy zanedbávané. Ich stavebno-technický stav je vo viacerých prípadoch veľmi zlý a ohrozuje bezpečnosť obyvateľov. Ide o finančne veľmi náročné projekty, takže sa zvykneme uchádzať o ich spolufinancovanie z európskych zdrojov. Som rád, že sme uspeli s ďalšími dvomi žiadosťami o nenávratný finančný príspevok. S rekonštrukciou cestného mosta v Hlohovci sme nemohli čakať a začali sme ju vo februári. Pripravujeme sa aj na rekonštrukciu cesty pri Šoporni. V rámci tohto projektu opravíme aj most cez potok Jarčie, ktorý je v havarijnom stave a museli sme pristúpiť k dočasným dopravným obmedzeniam,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Výška celkových oprávnených výdavkov projektu rekonštrukcie mosta v Hlohovci je 5,6 milióna eur. Práce na najdlhšom moste v správe župy prebiehajú už od februára, pričom zhotoviteľ aktuálne pracuje na spevňovaní základov mostných pilierov a zároveň vykonáva búracie práce na hornej stavbe mosta.

Most na ceste II. triedy cez potok Jarčie v Šoporni sa nachádza v havarijnom stave. Bude zmodernizovaný cestný úsek v celkovej dĺžke takmer jedného kilometra a 38-metrový most. Na tento projekt kraj dostane z eurofondov 2,1 milióna eur. Spolufinancovanie kraja je vo výške päť percent, teda 112-tisíc eur. So začiatkom rekonštrukcie sa počíta na jeseň, pričom práce by mali trvať približne osem mesiacov. Projekt nadviaže na opravu 4,4-kilometrového úseku cesty, ktorá bola dokončená v roku 2020 aj vďaka spolufinancovaniu z eurofondov vo výške 2,2 milióna eur.

Oba projekty budú spolufinancované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v rámci končiaceho sa programového obdobia. Výška spoluúčasti kraja predstavuje päť percent. V minulosti župa takto získala prostriedky na modernizáciu regionálnych ciest pri Lehniciach alebo Podbranči. Nedávno bola dokončená rekonštrukcia cesty na horský priechod Havran, ktorá nadviazala na komplexnú opravu Krajinského mosta v Piešťanoch.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend