Župa zorganizovala prvú konferenciu o občianskej spoločnosti

19.09.2022

Trnavský samosprávny kraj zorganizoval prvý ročník konferencie o občianskej spoločnosti v Trnavskom kraji. Na podujatí v názvom Spolu tvoríme kraj sa v piatok 16. septembra 2022 v priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín a na Nádvorí v Trnave hovorilo na témy spojené s rozvojom občianskej spoločnosti a participácie verejnosti na tvorbe verejných politík župy. Jej cieľom bolo aj diskutovať o podmienkach pôsobenia, úspechoch, príkladoch dobrej praxe či výzvach, s ktorými sa zástupcovia občianskej spoločnosti a predstavitelia regionálnej samosprávy stretávajú na území Trnavského kraja.

„Pred piatimi rokmi sme sa rozhodli pre uplatňovanie nového prístupu
k rozvoju župy. Začali sme stavať na princípoch otvoreného vládnutia. Jadrom tohto prístupu je dôvera v potenciál slobodnej iniciatívy obyvateľov kraja a občianskej spoločnosti. Pilotne sme rozbehli podporu rozvoja kraja a komunitného života aj prostredníctvom systému grantov a dotácií. Aktívnym ľuďom a organizáciám takto vytvárame podmienky a umožňujeme pretvárať ich bezprostredné okolie. Autenticky napĺňame participatívne posolstvo nášho motta Spolu tvoríme kraj. V tejto súvislosti sme zorganizovali prvý ročník výročnej konferencie, na ktorej sme diskutovali aj s úspešnými jednotlivcami a organizáciami, ktoré aj s našou finančnou podporou vytvorili jedinečné projekty v celom kraji,“
uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Trnavská župa konferenciu pripravila v spolupráci s KIRA – krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a Inštitútom verejnej politiky Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Jej ambíciou je prispieť ku vzájomnej informovanosti a naplneniu spoločného záujmu, ktorým je spolupráca pri riešení spoločenských výziev a tvorby verejných politík s ohľadom na ich regionálny a miestny kontext či komunitný rozvoj.

V úvodnom bloku konferencie diskutoval trnavský župan Jozef Viskupič, splnomocnenec vlády SR pre občiansku spoločnosť Filip Vagač, dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jaroslav Mihálik a občiansky aktivista Pavol Demeš na tému „Občianska spoločnosť a participácia nielen v trnavskej župe“.

„Počas popoludňajšieho bloku sme odprezentovali aktivity župy a krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry. Zhodnotili sme tri ročníky Participatívneho rozpočtu Tvoríme kraj.  Teší ma, že sa dnešnej konferencie zúčastnili aj odborníci na participáciu z českej Participation Factory. Aj na základe ich skúsenosti sa ukazuje, že participatívny rozpočet je prvým krokom v rámci participácie verejnosti na tvorbe verejných politík. V trnavskej župe ideme ďalej, máme ambíciu sa stať kľúčovým aktérom v sieťovaní lokálnych aktivistov a mimovládneho sektora. Predstavili sme nové dobrovoľnícke centrum, ktoré začína fungovať pod našou záštitou. Uvedieme aj nový online nástroj, ako aj informačné body v území,“ doplnil riaditeľ krajskej inovačne rozvojovej agentúry Viktor Maroši.

Súčasťou programu celodennej konferencie bola aj prezentácia úspešných spoluprác tretieho sektora a župy. Svoje projekty odprezentovali zástupcovia kultúrneho a kreatívneho centra ARTA Piešťany, doplnkového vzdelávacieho programu DASATO, Stodola – priestoru pre kultúrne a komunitné aktivity v Kútoch a občianskeho združenia Mladí, ktoré stojí za novou aplikáciou „Spoznaj svoj kraj“.

Trnavský samosprávny kraj rozbehol cielenú podporu regionálneho rozvoja a komunitného života aj prostredníctvom systému grantov. Aktívnym ľuďom a organizáciám tak vytvára podmienky na pretváranie ich bezprostredného okolia. Župa popri štandardných dotačných mechanizmoch, ako prvá spomedzi krajov, zaviedla aj plnohodnotný participatívny rozpočet Tvoríme kraj, ktorého štvrtý ročník sa práve začal. V spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ponúka tento nástroj aj na stredných školách. Okrem toho župa vytvorila napríklad aj Fond na rozvoj Trnavského kraja, ktorý je zameraný na podporu väčších aktivít, akcií a práce organizácií, ktoré výrazne prispievajú k propagácii kraja a napĺňajú jeho rozvojový potenciál.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend