Župa zvyšuje konkurencieschopnosť študentov stredných škôl na trhu práce

Publikované: 02.02.2022/ Aktualizované: 22.02.2022

Od školského roka 2020/2021 je do projektov zapojených 1.128 študentov a 315 pedagógov zo 14 župných stredných škôl. Našou ambíciou je zlepšiť prepojenie vzdelávania s praxou a zvýšiť tak konkurencieschopnosť absolventov na trhu práce. Zameriavame sa pri tom na zvýšenie čitateľskej, matematickej či finančnej gramotnosti, ako aj na získanie podnikateľských zručností. Vytvorili sme aj pedagogické kluby, v ktorých sa doplnkovo vzdelávajú pedagogickí a odborní zamestnanci. Finančne ich motivujeme, aby si vymieňali skúsenosti zo zavádzania inovácií do procesov v školách,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

 

Projekty svojím zameraním reflektujú na aktuálne potreby vo vzdelávaní, prepojení vzdelávania s praxou a následný prechod k zamestnanosti. Jedným z cieľov je, aby študenti našli uplatnenie na trhu práce, a to vďaka zlepšovaniu kľúčových zručností už počas štúdia na strednej škole.

 

„Súčasťou projektu sú aj tzv. extra hodiny, ako napríklad Odborná angličtina pre zdravotníckeho asistenta alebo Zvyšovanie odbornej terminológie vo výučbe cudzieho jazyka ktoré sa zameriavajú na rozvoj komunikačných a jazykových zručností. Aktuálne na školách spúšťame aj nové krúžky, exkurzie a besedy počas mimoškolskej činnosti, ktorých cieľom je zlepšiť zručnosti študentov a podporiť ich vo vzdelávaní. Žiaľ, stále sme limitovaní pandémiou,“ upresnil riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.

 

Projekty Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1 a 2 v celkovej hodnote za viac ako 4,2 milióna eur sú financované z Európskeho sociálneho fondu, príspevku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu trnavskej župy v objeme 210-tisíc eur. Ide o dva obdobné varianty, ktoré sú určené pre stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským a pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.

 

Zoznam škôl zapojených do projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji:

 

 • Stredná zdravotnícka škola, Trnava
 • Stredná odborná škola technická, Hlohovec
 • Stredná odborná škola automobilová, Trnava
 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava
 • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trnava
 • Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Piešťany
 • Stredná odborná škola technická, Galanta
 • Stredná zdravotnícka škola, Dunajská Streda
 • Stredná odborná škola technická, Dunajská Streda
 • Spojená škola v Dunajskej Strede, organizačná zložka: Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským
 • Spojená škola v Dunajskej Strede, organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským
 • Spojená škola v Dunajskej Strede, organizačná zložka: Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW