Župan Viskupič sa zúčastnil na Kohéznom fóre, v Bruseli presadzoval viac eurofondov pre kraj

Publikované: 23.03.2022/ Aktualizované: 29.04.2022

Jozef Viskupič sa ako predseda SK 8 a trnavský župan zúčastnil na 8. Kohéznom fóre, ktoré sa uskutočnilo 17. a 18. marca 2022 v belgickom Bruseli.

Na tomto kľúčovom podujatí, ktoré sa týka politiky súdržnosti a regionálneho rozvoja sa stretávajú politickí predstavitelia všetkých úrovní riadenia európskych inštitúcií a členských štátov Európskej únie. Podujatiu dominovala téma eurofondovej pomoci pre štáty, do ktorých prichádzajú utečenci z Ukrajiny, ako aj efektívne čerpanie európskych zdrojov na obnovu po koronakríze.

„Do Bruselu som cestoval s dvomi cieľmi, ktorých naplnenie je našou dlhodobou prioritou. Presadzujeme decentralizáciu riadenia eurofondov tak, aby rada partnerstva na regionálnej úrovni rozhodovala o väčšom balíku financií. Na rozdiel od nášho ministerstva regionálneho rozvoja sme v tomto našli spoločnú reč s Európskou komisiou. Už dlhší čas intenzívne bojujeme za vyššiu alokáciu eurofondov v novom programovom období pre Trnavský kraj, nakoľko aktuálna metodika rozdeľovania zdrojov nezohľadňuje všetky potreby obyvateľov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

V rámci návštevy hlavného mesta Európskej únie sa župan Viskupič stretol aj so slovenským veľvyslancom v Belgicku Petrom Kormúthom a navštívil Zastúpenie TTSK v Bruseli za účasti stálej predstaviteľky Slovenska pri Európskej únií Petrou Vargovou. Ako skonštatoval, „diskutovali sme aj o aktivitách na podporu cestovného ruchu. Verím, že získame zaujímavé príležitosti prepojenia letiska v Piešťanoch s niektorým z veľkých belgických letísk.“

Trnavský samosprávny kraj sa zapája do diania na európskej scéne prostredníctvom Zastúpenia TTSK v Bruseli. Podpredseda TTSK József Berényi zastupuje kraj v Európskom výbore regiónov i v medziregionálnej skupine pre automobilový priemysel a Karpatskej skupine. TTSK je členom Združenia pre súdržnosť („Cohesion Alliance”) a podieľa sa na vytváraní Združenia automobilových regiónov s cieľom na transformáciu automobilového priemyslu.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend