Župní poslanci rokovali poslednýkrát pred letom, schválili nové projektové zámery na udržateľný rozvoj

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja zasadalo v stredu 22. júna 2022 poslednýkrát pred letom. Popri záverečnom účte za rok 2021 a zmene rozpočtu schválili aj viaceré majetkovoprávne vysporiadania a projektové zámery.

Župné zastupiteľstvo odobrilo aj kúpu pozemku za účelom realizácie cyklotrasy medzi Zavarom a automobilkou Stellantis. Kúpou pozemku tak bude zabezpečené priame napojenie projektovanej cyklotrasy do obce Zavar, pričom na danom úseku pribudne aj cyklolávka. Podľa trnavského župa Jozefa Viskupiča, „využijeme možnosť zapojiť sa do prvej výzvy z plánu obnovy na rozvoj cyklodopravy. Výhodou tohto mechanizmu je, že ponúka 100-percentné financovanie z európskych zdrojov.“

Krajskí poslanci schválili preloženie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na projekt Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare. „Cieľom projektu v hodnote 421-tisíc eur je zvýšenie energetickej účinnosti prostredníctvom zateplenia budovy, obnovy fasády a rekonštrukcie strechy v celkovej hodnote. Aj takto zlepšíme komfort klientov a urobíme ďalší krok v tvorbe zeleného kraja,“ skonštatoval župan Viskupič.

Spolufinancovaný bude aj projekt Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb pre dospelých v Seredi. V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika si budú zamestnanci zariadenia vymieňať skúsenosti s kolegami s cieľom zlepšiť starostlivosť o klientov.

Známy je aj zoznam laureátov Ceny Trnavského samosprávneho kraja v roku 2022 v siedmich oblastiach – zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, vzdelávanie, kultúra, šport, doprava a občianska spoločnosť. Za prínos k rozvoju Trnavského kraja bude ocenených 29 ľudí, ktorí si ocenenie slávnostne prevezmú v utorok 27. septembra 2022.

V súvislosti s vyhlásením volieb predsedom Národnej rady SR krajské zastupiteľstvo stanovilo podmienky župných volieb. Počet volebných obvodov (7) a počet krajských poslancov (40) ostane nezmenený. Pre voľby župana bude v zmysle zákona stanovený jeden jednomandátový obvod. Obvodné volebné komisie budú ako obvykle sídliť v priestoroch okresných úradov. Krajská volebná komisia bude zasadať v budove župného úradu.

Poslanci zobrali na vedomie aj informáciu o súťaži Ekologický čin roka 2021. Do jej jedenásteho ročníka sa zapojilo až 27 projektov, ktoré boli zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia, ako aj na zvyšovanie povedomia o ekologicky udržateľnom spôsobe života. Do prvej kategórie sa zapojili občianske združenia, obce a dobrovoľníci. Druhá kategória bola určená pre materské, základné a stredné školy. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 7. júna 2022 v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Pri tejto príležitosti bol súčasne vyhlásený dvanásty ročník súťaže.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW