Deň žien a dievčat v IT na Gymnáziu v Dunajskej Strede

Publikované: 25.05.2021 | Naposledy aktualizované 30.05.2022

Medzinárodný deň žien a dievčat v IT sa oslavuje na celom svete vždy vo štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. V tomto roku pripadli oslavy na 22. apríla a vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebiehali podujatia buď online alebo s obmedzeným počtom zúčastnených.

 

Takto sa to uskutočnilo aj na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede. Podľa aktuálnych usmernení v jednej triede mohol byť naraz iba obmedzený počet žiakov, preto v našej škole Deň žien a dievčat v IT prebiehal viac dní.

 

Dievčatá z triedy Kvarta pripravili na túto akciu malé projekty pomocou sád micro:bitov, ktoré naša škola získala koncom januára 2021 v rámci grantového projektu Enter, vyhláseného spoločnosťou Telekom.

 

Micro:bit je špeciálny programovateľný mikropočítač. Obsahuje displej, tlačidlá, senzor pohybu, naklonenia, teploty a svetelnosti. Najlepšia na ňom je však možnosť pripájať ďalšie senzory a aktory - LED pásiky, reproduktory, motorčeky, čerpadlá, senzory pohybu, atď., a preto sú možnosti jeho využitia rôznorodé. Micro:bit je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Cez jednoduché pokyny v programovacích jazykoch ako Python, Scratch či Microsoft MakeCode je možné micro:bitom naprogramovať viacero zaujímavých funkcií, a takto žiaci môžu získať základné zručnosti nielen z programovania, ale môžu pochopiť aj to, ako veci fungujú. Navyše sa zlepšuje aj kreatívne myslenie detí vytváraním nových výsledných produktov.

 

Naše dievčatá sa s veľkým elánom pripravovali na toto podujatie. Na online hodinách informatiky sa pod vedením učiteliek informatiky už od decembra zoznamovali so základnými príkazmi programovania v jazyku Python a online simulátorom micro:bitu. Takto sa pomocou LED diód vytvoril funkčný semafor, názorný pokus vodivosti materiálov na hodinu fyziky, kompas, krokomer, prehrávač pesničiek, autíčko s diaľkovým ovládaním.

 

 

V rámci Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT sa do celoslovenského online podujatia, ktoré organizovalo občianske združenie Aj Ty v IT, zapojila naša žiačka Michaela Sitárová z Oktávy. Michaela sa už dávnejšie zaujíma o informatiku a plánuje pokračovať v štúdiu v odbore Aplikovaná informatika na STU v Bratislave.

 

 

Medzi dôležité ciele nášho gymnázia patrí oboznámiť naše žiačky so svetom IT a moderných technológií. Spestrujeme hodiny informatiky a rozvíjame medzipredmetové vzťahy predovšetkým medzi informatikou, matematikou a fyzikou. Chceli by sme aj dievčatám otvoriť a predstaviť zaujímavý svet moderných technológií a priblížiť im, aké možnosti štúdia, práce či podnikania im tento sektor ponúka.

 

 

 

 

PaedDr.Monika Magyaricsová, PhD.

koordinátorka projektu

 

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW