Gymnázium L. Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
Telefón
031/5522334
E-mail
gymds@zupa-tt.sk
Lokalita
Smetanov háj 285/8

Predchodcom dnešného gymnázia bola jedenásťročná stredná škola založená v roku 1953. Postupne z nej vznikla stredná všeobecnovzdelávacia škola a v roku 1969 bolo zriadené gymnázium so štvorročnou formou štúdia. V školskom roku 1994/95 bola zriadená ďalšia forma štúdia - osemročná so zameraním na cudzie jazyky.

 

Škola sídlila dlhší čas v spoločnej budove s Gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským na Námestí sv. Štefana. V januári 2006 sa presťahovala do zrekonštruovaných priestorov bývalej materskej školy na sídlisku Sever II. Prvýkrát vo svojej histórii má škola vlastné priestory, v ktorých môže lepšie rozvíjať svoje školské i mimoškolské aktivity.

 

Za polstoročie sa o rozvoj slovenského školstva v Dunajskej Strede zaslúžilo veľa vynikajúcich pedagógov. Medzi najzanietenejších priekopníkov slovenského školstva patril p. Pavel Senický, ktorý bol aj prvým riaditeľom slovenskej školy  v okrese Dunajská Streda.

 

Riaditelia školy.

 Počas existencie gymnázia sa na zodpovednom poste riaditeľa vystriedalo viacero vynikajúcich pedagogických osobností:

1948 - 1953  Juraj Huckel

1953 - 1955   Karol Beck

1956 - 1959   Michal Farkašovský

1960 - 1962   Mária Durcová

1962 - 1964   Jozef Mojžiš

1964 - 1970   Viliam Greksa

1971 - 1979   Ján Hudec

1979 - 1990   Anna Rummerová

1991 - 2009   Dalimír Múčka

od 1.7.2009   Miloš Hajduk

 

Medzi známych absolventov školy patria :

Eva Šuranová - držiteľka bronzovej medaily z OH v Mníchove v skoku do diaľky

Dr. Jozef Noga - riaditeľ Ústavu fyzikálnej chémie

Dr. František Baluška - biológ - spolupracoval na projekte NASA

Ladislav Teren - výtvarník

Ivan Vojtek - herec

Soňa Horňáková - speváčka

Ing. Ľubomír Dolgoš - bývalý minister vlády SR 

Okrem nich je veľa našich absolventov, ktorí dosiahli významné úspechy v oblasti vedy, kultúry a športu.

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW