Energia z vesmíru na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede

Publikované: 27.10.2022 | Naposledy aktualizované 27.10.2022

O energii hovoríme stále. Solárne panely zachytávajú slnečnú energiu, spotrebiče v domácnosti vyžadujú elektrickú energiu, keď sa valí skala dole kopcom, povieme, že stráca potenciálnu energiu a získava kinetickú energiu. Energia je všade. Treba si však uvedomiť, že energia neexistuje izolovane, nemôžeme mať vrecko čistej energie, ktorú nalejeme do stroja a ten sa začne hýbať. Vždy je to energia niečoho, napr. kinetická energia vlaku, tepelná energia hrnca vriacej vody, či chemická energia uväznená v benzíne. 

Žiaci Gymnázia Ladislava Dúbravu v rámci projektového vyučovania hľadali odpoveď na otázku, odkiaľ sa vzala energia, ktorá nás obklopuje a tvorí podstatu existencie celého ľudstva.

1.október je pre našich energetikov významný, poznajú ho ako Deň energetiky. Vtedy sa na slávnostných stretnutiach hodnotia celoštátne výsledky v oblasti energetiky a udeľujú sa pamätné medaily pri životných a pracovných jubileách odborníkom tohto odvetvia.

V tomto školskom roku naše gymnázium usporiadalo 24. októbra 2022 celoškolské podujatie  s názvom Energia z vesmíru a umožnilo tak žiakom prezentovať svoje vedomosti a zručnosti formou projektového vyučovania. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

Podujatie slávnostne otvorila riaditeľka školy, pani Mgr. Monika Sihelská a vyzvala jednotlivé tímy, aby preukázali svoje vedomosti a svojim spolužiakom, učiteľom a pozvaným hosťom, žiakom z okolitých základných škôl, prezentovali svoje projekty.

Ako prví vystúpili chlapci z triedy Septima a pomocou pútavých animácií, videí a zaujímavých aktivít vysvetlili, ako vzniká energia hviezd, ako sa dostane táto energia z jadier hviezd až k nám, ale dozvedeli sme sa aj to, ako vzniklo Slnko, jeho blahodarná energia, ktorá umožnila vytvoriť to, čo dáva zmysel celému vesmíru, čiže život. Tému ďalej rozvinuli žiaci z triedy Kvarta, ktorí oboznámili obecenstvo s najnovšími vedeckými výsledkami o tom, že organizmy žijúce v extrémnych podmienkach tu na Zemi využívajú rozmanité a často aj neobvyklé formy energie a látok. Upozornili aj na to, že častokrát samotná veda musí korigovať svoje doterajšie závery, ak výskumníci objavia v prírode nové procesy a zákonitosti. Ďalšia skupina pokusom demonštrovala tzv. „prírodnú batériu“, ktorá má taký účinok, ako energia sopečnej alebo geologickej činnosti, dokonca pomocou tejto batérie rozsvietili malú LED lampičku. 

Dve šikovné žiačky z triedy Kvarta upriamili pozornosť poslucháčov na vyspelé technológie, vďaka ktorým je ľudstvo už schopné využiť rôzne formy energie na vybudovanie kolónie, napr. na planéte Mars. Traja spolužiaci z Kvinty nám poskytli prehľad o terajších najmodernejších a z energetického hľadiska najefektívnejších typoch rakiet, pomocou ktorých by bol uskutočniteľný medziplanetárny let. Sexta sa popasovala s robotikou a presvedčila nás, že bez nej by takéto dobrodružstvá ľudstvo nedokázalo realizovať. Sami naprogramovali pomocou mikroprocesora Microbit fungujúce robotické rameno a predviedli, ako dokáže z diaľky ovládateľné robotické rameno hýbať, zdvihnúť a položiť predmety na určené miesto. O myšlienke osídlenia planéty Venuša spravili pekný výstup dievčatá z Kvarty. Pútavými animáciami nám všetkým zaujímavo vysvetlili, aké výhody z energetického hľadiska môže poskytnúť táto planéta. Staršie žiačky spestrili prednášku pokusom simulovania atmosféry Venuše a oboznámili publikum so životom astronautov, dozvedeli sme sa, aké typy potravín potrebujú kozmonauti k svojej náročnej práci, ale aj to, aké následky môže mať na ľudský organizmus dlhodobý beztiažový stav. Žiaci II.A triedy pomocou vlastnej dramatickej tvorby ukázali možné ľudské konflikty, pocity, postoje a potrebné zručnosti pri riešení vo fiktívnej ľudskej kolónii na ďalekej planéte. V scénke upozornili na hrozbu prípadného znečistenia a zneužitia zdrojov planéty. Na konci podujatia odznela krátka prezentácia o významných činiteľoch vo výskume vesmíru a najvýznamnejších astronautoch sveta.

Po každej prednáške bola malá súťaž pre obecenstvo, ktoré fakty, či aké zaujímavosti si zapamätali z vystúpení jednotlivých tried. Motivácia bola veľká, získali sladkosti za správne odpovede. Nakoniec žiaci mohli online hlasovať za najlepší projekt. Tri najlepšie projekty  boli ocenené hodnotnými cenami a všetci zapojení študenti si odniesli sladkú odmenu vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

Podujatie bolo spojením obrovskej spolupráce žiakov a ich učiteľov. Bol to veľký zážitok pre nás všetkých vidieť kreativitu žiakov a využitie netradičných medzipredmetových vzťahov v praktických ukážkach. Žiaci počas prípravy rozvíjali svoje prezentačné schopnosti, naučili sa pracovať s najnovšou informačno-komunikačnou technológiou a zdokonaľovali sa aj v anglickej odbornej terminológii, nakoľko mnohé najnovšie výsledky v tejto oblasti boli dostupné výlučne v angličtine. 

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW