GO GREEN – ideme na zelenú!

Publikované: 30.06.2022 | Naposledy aktualizované 30.06.2022

V piatok, 24.júna 2022, sa Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede naladilo na zelenú vlnu a usporiadalo celoškolské výchovno-vzdelávacie podujatie s výstižným názvom GO GREEN. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšiť environmentálne povedomie mladých ľudí, poukázať na aktuálne problémy životného prostredia a potrebu hľadať konkrétne riešenia na dosiahnutie a uplatňovanie ekologického myslenia a správania sa v každodennom živote. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE, ktorá nás podporila aj v minulom roku.

Tímy študentov si pod odborným vedením svojich pedagógov pripravili prezentácie a sériu praktických ukážok i pokusov na aktuálne EKO témy rozdelené podľa štyroch prírodných živlov – voda, oheň, zem a vzduch. Ich spolužiaci si tak rozšírili znalosti o vulkánoch, topení ľadovcov, uhlíkovej stope, elektrárňach, klimatických zmenách, zelených pohonoch a mnohých ďalších. Dôležitým odkazom dňa bolo aj uvedomenie si potreby udržania nevyhnutnej rovnováhy medzi činnosťou človeka a silou prírody. Na tento fakt nás upozornili žiaci I.A triedy hranou scénkou.

Symbolickou bodkou za náučnou časťou podujatia bola netradičná módna prehliadka odevov z recyklovateľných a upcyklovateľných materiálov, ktoré pripravili žiačky nižších tried osemročného gymnázia. Nezapreli svoju kreativitu a predviedli naozaj neopakovateľné modely.

Všetci zapojení študenti, ktorí sa podieľali na príprave tejto školskej aktivity, si za vynaložené úsilie odniesli peknú odmenu od Nadácie ZSE, ktorá podujatie GO GREEN aj finančne podporila.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW