Obhajoba prvenstva Gymnázia Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede na doskách, ktoré znamenajú svet

Publikované: 07.11.2023 | Naposledy aktualizované 07.11.2023

Minulý školský rok sa naše gymnázium prvýkrát zúčastnilo na divadelnom festivale v anglickom jazyku " Zahrajme to tvorivo" vo Vrbovom. Reprezentovala nás pätica dievčat z bývalej Oktávy, ktorej sa podarilo nielen zvíťaziť, ale aj inšpirovať nové herecké talenty na škole. Tak sa na našej škole zrodila nová kultúrna tradícia divadelnej tvorby v angličtine.

Tento rok nás reprezentovala nová pätica dievčat z Oktávy, z III.A a z Kvinty. Organizátori súťaže tiež rozhodli, že tento rok sa bude čerpať z tvorby ženských autoriek 19. storočia. Dievčatá zo súboru sú vášnivé čitateľky a voľba diela bola teda veľmi jednoduchá. Po vzájomnej dohode s vedúcou súboru pani profesorkou Klárou Šándorovou si zvolili autorku L. M. Alcott a jej nestarnúci román Malé ženy. Profesorka Klára Šándorová upravila scenár, aby bolo možné v časovom pásme 15 minút ukázať silný odkaz tohto diela. Je ním, okrem iného, dôležitosť rodiny a bezhraničnej obetavej lásky spájajúcej jej členov, potreba lásku rozdávať a šíriť ďalej aj prostredníctvom charity a dobrovoľníctva.

Dievčatá už pri prvej skúške potvrdili svoj neodškriepiteľný herecký talent, dokonalý jazykový prejav a prirodzený cit pre pohyb na javisku. Bolo umeleckým zážitkom už len sledovať, ako sa na skúškach každá zhostila svojej role až do takej miery, že začali do scenára vkladať nuansy, ktoré ešte viac potvrdili ich prirodzený talent. Dokázali pripraviť predstavenie na takej úrovni, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani profesionálni umelci.

Piaty ročník podujatia " Zahrajme to tvorivo" sa uskutočnil 26. októbra 2023 už tradične pod záštitou bilingválneho Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom, s podporou Trnavského samosprávneho kraja a mesta Vrbové. Okrem našej školy sa ho zúčastnilo ešte 6 súborov, ktoré tvorili žiaci anglických bilingválnych tried Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom, P. de Coubertina v Piešťanoch, Gymnázia J. Hollého v Trnave, Gymnázia A. Kmeťa z Banskej Štiavnice,  Gymnázia I. Kupca z Hlohovca a súkromného gymnázia z Ružomberka.

Porota, ktorú tvorili zástupcovia mesta Vrbové - p. viceprimátor Mgr. M. Opatovský, vedúci útvaru kultúry a školstva Mgr. R. Jobus a riaditeľka štátnej jazykovej školy v Trenčíne Mgr. B.  Kaduková – mali naozaj neľahkú úlohu, pretože nielen počet, ale aj kvalita divadelných súborov z roka na rok narastá.

Naše dievčatá podali dokonalý umelecký výkon. Svoj čas na javisku si nádherne užívali a celkom zaslúžene si získali obdiv a sympatie obecenstva, ale najmä poroty, ktorá tiež uznala ich kvality a udelila im 1. miesto za najlepšie scénické prevedenie. Obrovská radosť a nadšenie z uznania úžasného výsledku náročnej práce nás všetkých povzbudila do ďalších podobných výziev a veríme, že druhé víťazstvo vo Vrbovom nebolo naše posledné.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW