MiniErasmus privítal aj žiakov Gymnázia Ladislava Dúbravu

Publikované: 29.11.2022 | Naposledy aktualizované 29.11.2022

Čo ma baví? Čím by som sa rád zaoberal po štúdiách? Neviem, ako si mám predstaviť svoju budúcnosť? Vedel by som si predstaviť prežiť najbližšie roky môjho života ako študent vysokej školy? Čo budem robiť po vysokej škole?

To sú otázky, ktoré trápia stredoškolákov pred podaním prihlášok na vysoké školy a pred ukončením štúdia. Rozhodnutie o budúcnosti nie je ľahké...

Žiaci Gymnázia Ladislava Dúbravu nenechali tieto otázky nezodpovedané, nespoliehali sa na náhodu. Vyplnili si a odoslali online formuláre projektu na webovú stránku občianskeho združenia Future Generation Europe a v prvý novembrový týždeň dostali dobrú správu, že sa môžu zúčastniť projektu MiniErasmus.

Z našej školy bolo vybratých 18 žiakov, ktorí si počas 4 dní vyskúšali život študenta vysokej školy so zameraním, ktoré ich najviac zaujíma.

Projekt sa uskutočnil pre 300 žiakov z celého Slovenska od 6.11 do 9.11. 2022 na rôznych fakultách VŠ v Bratislave. Žiakom boli pridelení tútori – vysokoškolskí študenti, ktorí ich počas týchto dní sprevádzali, odpovedali na zvedavé otázky a počas projektu im ukázali školu či mesto. Stredoškoláci takto získali cenný kontakt priamo na vysnívanej fakulte. Mali možnosť spoznať aj budúcich spolužiakov počas rôznych networkingových programov.

V rámci programu navštívili prednášky, semináre a spoznávali vysokoškolských pedagógov aj študentov. Jednotlivé fakulty pripravovali pre žiakov výstavy príležitostí, prednášky či workshopy. Okrem toho mali naši žiaci možnosť zistiť aj čo-to zo zákulisia pestrého študentského života. V utorok žiaci navštívili firmy v rôznych odboroch, ktoré pre nich pripravili zaujímavé aktivity. Takto žiaci získali dokonalejší prehľad o tom, aké zručnosti a vedomosti očakávajú od nich budúci zamestnávatelia.

MiniErasmus bol teda týždeň nabitý aktivitami a zážitkami, ktoré navyše pomáhajú vyriešiť zásadné životné otázky a spoznať pritom veľa nových ľudí.

Čo o MiniErasme povedali niektorí účastníci?

Emma Kitka (Sexta): Navštívila som Fakultu chemickej a potravinárskej technológie na Slovenskej technickej univerzite. Okrem zaujímavých prednášok, ako napr. na tému Technológie recyklácie a zhodnocovania odpadu ma najviac zaujala práca v laboratóriách. Robili sme rôzne pokusy - titráciu a refraktometriu. Podarilo sa mi navštíviť Neuroimunologický ústav SAV, kde vedci skúmajú Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu. Videla som toho veľa, či už extrémne chladiace mrazničky, moderné prístroje, farmu buniek, ktoré tam chovajú, alebo snímky spravené špeciálnym mikroskopom o častiach bunky. Mala som možnosť vidieť reálny ľudský mozog, ktorý bol mozgom pacienta s danou chorobou. Najviac sa mi páčili laboratórne cvičenia na univerzite a spoločné programy, kde som spoznala mladých ľudí z celého Slovenska.

Marco Bertók (Oktáva): Bol som na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie. Najviac ma zaujímali laboratórne cvičenia s organickými a anorganickými látkami. Mohol som navštíviť aj firmu PROFESIA, kde bol super prednášajúci človek Martin, od neho sme sa dozvedeli veľa dôležitých faktov o trhu práce.

Jázmin Kováčová (Sexta): Bola som na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského na odbore o historických vedách. V pondelok sme mali prednášky o prehistorických vedách Európy a úvod do pomocných vied historických, ktoré boli o symboloch a heraldike. V utorok sme mali zaujímavé prednášky o starovekom východe a o Halštatskej dobe, kde som sa dozvedela veľa zaujímavosti aj o živote Vikingov. Tej histórie som si naozaj užila. V posledný deň sme mali prednášku o mohylách na území Európy a o storočnej vojne. Veľmi sa mi páčili všetky prednášky a to, že som mala možnosť porozprávať sa so študentmi, ktorí už niekoľko rokov študujú historické vedy.

Júlia Žáčková (Sexta): Bola som na Filozofickej fakulte UK na katedre cudzích jazykov. Vďaka projektu som si mohla vypočuť zaujímavú prednášku o fonetike a fonológii, kde študenti angličtiny museli napodobniť prízvuk z ľubovoľne vybraného videa (škótsky, taliansky, ruský, indický prízvuk). Veľmi ma zaujala aj hodina didaktiky, kde sa študenti hrali na učiteľov a predvádzali nám rôzne vyučovacie metódy, kým, my sme hrali žiakov (napríklad, že máme 13 rokov a z angličtiny sme na úrovni A2). V utorok som sa dostala do firmy PROFESIA, kde úžasný človek, ktorý prednášal, nám dal tipy, akým smerom sa máme vydať, a ako sa stať v živote úspešným človekom. Najväčším mojím zážitkom bola večerná aktivita "Scavenger hunt"- v Starom meste Bratislavy, kde sme robili v skupinkách zaujímavé aktivity.

Petra Dakóová (Sexta): Ja som navštívila Stavebnú fakultu STU. Bola som tam jediná z našej školy, no aj napriek tomu som si našla priateľov. Okrem rovesníkov som počas troch dní spoznala aj ochotných vysokoškolákov, ktorí nám s radosťou rozprávali o chode ich fakulty a v podstate celej školy.

Na prednáškach som sa dozvedela množstvo zaujímavých vecí týkajúcich sa stavebníctva. Najzaujímavejšími boli: Dopravné systémy v území (kde a ako čo najefektívnejšie postaviť cesty), Riadiace systémy budov (o ich algoritmoch), a prednáška VR a 3D tlačiarní (vizualizácia navrhnutých interiérov a exteriérov). Okrem toho sme mali možnosť nazrieť do skrytých priestorov budovy, vrátane vodohospodárskeho laboratória, ktoré je jedným z dvoch takýchto laboratórií na Slovensku. Tam nám porozprávali o histórii, funkciách a princípoch fungovania rôznych strojov.

Navštívila som firmu PROFESIA, čo bolo najlepším rozhodnutím môjho týždňa. Vypočuli sme si prednášku jednej z vedúcich osobností firmy, náramne charizmatického pána, Martina Menšíka. Napriek tomu, že téma Budúcnosť trhu práce sa na prvé počutie zdala byť nezáživná, on nás hneď na začiatku upútal múdro prednesenými faktami, okorenenými príhodami zo života. Môžem smelo vyhlásiť, že čas strávený v tej firme bol highlightom môjho týždňa.

Väčšina prednášok ma náramne zaujímala. Pomohli mi v rozhodnutí, že stavebníctvo predsa nebude voľba pre mňa, ale je milión ďalších možností, kam sa môžem nasmerovať. Rozšírila som si obzory, a preto som za možnosť zúčastnenia sa tohto projektu nesmierne vďačná.

Adam Alexander Író (Oktáva): Z našej školy sme až piati boli na fakulte FEI (Fakulta elektrotechniky a informatiky) na STU. V pondelok sme mali prednášky z matematiky o nekonečných radoch, ukázali nám priestory vysokej školy, telocvičňu, plaváreň, internáty, atď. Po obede sme sa všetci presunuli do Auly EUBA, kde bola diskusia na tému: Naša budúcnosť aj s hosťami, Vedátor, Mozgová atletika a Petush Nasklee.  

V utorok sme sa zúčastnili prednášky z programovania o znakových reťazcoch a  fyziky na tému: teplo a teplota. Po prednáškach sme išli na exkurzie do firiem. Na výber sme mali firmy: PROFESIA, SLOVAK TELEKOM, AAS Slovakia, Swiss Re, Digital Care, PJ Servis, Kiwi, ERNI, Národná diaľničná spoločnosť, Neuroimunologický ústav SAV. Moja skupina išla do firmy PROFESIA, kde nám vysvetľovali o pracovných možnostiach po doštudovaní na vysokej škole.

V stredu sme absolvovali zaujímavé ukážky vývoja drónov v Národnom centre robotiky, ktoré sídli v priestoroch FEI. Navštívili sme laboratórium elektromagnetickej kompatibility, videli sme výrobu nanodiamantov, ktoré sa využijú v čističkách odpadových vôd. Sledovali sme výrobu superkapacitorov, namerali sme účinnosť organických solárnych panelov a mohli sme si sami vyskúšať zapojenie elektronických obvodov v praxi. Po skončení sme všetci šli na záverečné stretnutie do Auly EUBA, kde bolo zábavné záverečné vyhodnotenie celého projektu.

Michal Hrnčiarik (Oktáva): Najviac sa mi páčilo, že sme si mohli zažiť život vysokoškolákov, a nielen na fakulte, ale aj to, že sme sami využívali MHD a zistili sme trocha viac o živote v BA.

Ádám Gajdošík a Nikol Szöllösyová (Sexta): My sme si vybrali Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Na prednáškach sme sa veľa dozvedeli o autonómnych autách, blockchain, umelej inteligencii, neurónových sieťach, hrali sme sa s virtuálnou realitou. Zúčastnili sme sa aj prednášky z matematiky na tému vektory, aj sme tomu rozumeli. Celé štyri dni boli úžasné.

Laura Guthová (Septima): Chodila som na Prírodovedeckú fakultu UK na odbor biológia. Najzaujímavejšie prednášky boli z fyziológie rastlín, paleontológie a antropológie. V laboratóriu sme mohli pracovať s mikroskopmi s vysokým rozlíšením. V rámci návštevy firiem som sa dostala do štúdiá televízie JOJky, čo bolo perfektné.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW