Energetika budúcnosti na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede

Publikované: 07.11.2023 | Naposledy aktualizované 07.11.2023

V tomto školskom roku naše gymnázium získalo finančnú podporu od Nadácie ZSE,  aby 27. októbra mohlo usporiadať celoškolské podujatie na tému Energetika budúcnosti. V rámci projektového vyučovania naši študenti prezentovali projekty, ktoré si pri tejto príležitosti pripravili. Hľadali odpovede na otázku: Ako zabezpečiť energetické nároky celého ľudstva bez toho, aby sme zničili prírodu okolo seba?

Máme iba jednu planétu, na ktorej žijeme v úžasnom svete obklopení krásou a dokonalosťou prírody. Práve preto žiaci vo svojich projektoch skúmali predovšetkým metódy využitia energie živými organizmami.

Podujatie otvorila pani riaditeľka, Mgr. Monika Sihelská, ktorá po privítaní hostí, žiakov z okolitých základných škôl, vyzvala žiacke tímy nášho gymnázia, aby pristúpili k prezentácii svojich projektov a pokusov, ktoré si pripravili.

Program bol naozaj pestrý. Hneď v úvode nás tretiaci vrátili do veľmi ďalekej minulosti vzniku zrodenia našej planéty a atmosféry. Vďaka pútavým animáciám a videám sme videli, že veda a dnešné technológie dokážu odhaliť aj to, čo sa udialo pred miliardami rokov. V téme o vývoji Zeme pokračovali žiačky z triedy Kvinta. Vysvetlili nám, ako obdivuhodným spôsobom vyriešili prvé živé organizmy spotrebu energie, a to doslova skrotením slnečného žiarenia. Rastliny sú jedinečné živé stvorenia, ktoré vedia využiť takmer nekonečnú energiu Slnka bez znečistenia okolia a premeniť ju na hmotu a životodarný kyslík pre všetky ostatné živé tvory. Žiaci Sekundy následne pokusom demonštrovali energiu v zelenine a ovocí, oboznámili obecenstvo s možnosťami prípravy a využitia rastlinnej biomasy. Dozvedeli  sme sa aj to, že všetky živé bytosti na planéte omnoho sofistikovanejším spôsobom využívajú energiu, ako tie najdokonalejšie stroje, ktoré človek vytvoril. V histórii Zeme, ktorú sme zhustili do 12 hodín, by sa prví ľudia objavili až pár sekúnd pred dvanástou. Podľa tejto obraznej demonštrácie by samotná existencia človeka mala byť bezvýznamná v živote našej planéty, človek však úplne zmenil pravidlá hry. Žiačky Kvinty ukončili prehľad  histórie vývoja Zeme krátkou prezentáciou o vzniku fosílnych palív, ich nadmernom využití a dopadoch na planétu Zem.

Užitočné námety, čo môžeme my sami spraviť pre to, aby sa príroda okolo nás nezničila, nám predstavili žiačky z Tercie. Po nich prišli na scénu žiaci z Prímy s inovatívnym návrhom, ako by bolo možné použiť roboty s umelou inteligenciou na vyčistenie svetových oceánov od odpadu. Dozvedeli sme sa aj to, ako môžu technické inovácie pomáhať v udržovaní kvalitného životného prostredia.

Hostia i študenti tu mali možnosť vidieť aj reálne fungujúcu meteorologickú stanicu, ktorá dokáže namerať čiastočky prachu vo vzduchu. Ďalší šikovný študent Sekundy vystúpil s témou z oblasti elektroniky. Už rok sa zaoberá programovaním samochodiaceho autíčka. Teraz ukázal autíčko, ktoré blikaním svetla rôznych farieb signalizuje, či sa vozidlo pohybuje na bielom alebo čiernom podklade. Toto zariadenie by sa mohlo napríklad využiť na rozpoznanie rôznych typov povrchov, ktoré by mohli byť pre človeka na nedostupných miestach.

V ďalšej časti projektového dňa sme pokračovali témou áut, s ktorou vystúpil žiak Sexty. Dozvedeli sme sa o začiatkoch výroby a vývoji elektrických áut a zamysleli sme sa aj nad dopadmi ich používania na prírodu. S pojmami energia, čas a priestor sme sa bližšie zoznámili prostredníctvom žiačok II.A počas demonštrovania zakrivenia časopriestoru vplyvom gravitácie.

Zaujímavá bola aj prezentácia žiaka Kvinty o najnovších objavoch možnosti cestovania ľudskej posádky na Mars. Nakoniec sme sa s využitím energie svetla vydali aj na cestu mimo našej Slnečnej sústavy. Hľadali sme planéty podobné Zemi a demonštrovali sme metódy skúmania exoplanét spolu  so žiačkou z Kvinty.

Na záver podujatia nás čakalo prekvapenie v podobe prednášky RNDr. Romana Nagya PhD z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý ochotne prijal pozvanie na toto podujatie. Priniesol nám veľa zaujímavosti o našej galaxii a videli sme názorné animácie aj o ich pohybe.

Po každej prednáške nasledovala malá súťaž. Naše moderátorky zisťovali, či si diváci zapamätali najdôležitejšie fakty a zaujímavosti z vystúpení svojich spolužiakov. Bolo to skutočne pozorné obecenstvo a aj motivácia bola veľká, pretože najlepšie odpovede boli ocenené sladkosťami. V závere prebehlo hlasovanie za najlepší projekt. Víťazi si vďaka podpore Nadácie ZSE odniesli hodnotné ceny.

Toto podujatie bolo výbornou príležitosťou na spoluprácu žiakov a ich učiteľov, zároveň veľký zážitok pre nás všetkých vidieť ich kreativitu a využitie netradičných medzipredmetových vzťahov v praktických ukážkach. Žiaci si vďaka prípravy na podujatie rozvíjali prezentačné schopnosti, naučili sa pracovať s najnovšou informačno-komunikačnou technikou a zdokonaľovali sa aj v anglickej odbornej terminológii, nakoľko najnovšie výsledky o tejto téme boli dostupné väčšinou v angličtine. Ozvučenie, premietanie a IT podporu tiež zabezpečovali zruční žiaci nášho gymnázia.

Celé podujatie sa nieslo vo veľmi príjemnej a tvorivej atmosfére, čo je pre nás veľkou výzvou, aby sme naďalej organizovali podujatia zamerané na prezentáciu udržateľných inovácií z oblasti vedy a techniky. Veľké poďakovanie za finančnú podporu na realizáciu tohto projektu vyslovujeme Nadácii ZSE.

 

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW