Deň energetiky na Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede

Publikované: 01.10.2021 | Naposledy aktualizované 30.05.2022

V dnešnom modernom svete je možné už skoro všetko, ale bez energie nemôžeme spraviť takmer nič. Energia je to, čo poháňa naše autá. Energia je to, čo poháňa naše telo a umožňuje nám hýbať sa a premýšľať. Energia je to, čo rozsvecuje žiarovku v našich domovoch. Môžeme povedať, že vo všetkom, čo vnímame a prežívame, „má prsty“ energia. V každom okamihu je energia úzko spätá s podstatou našej existencie.1. október je na Slovensku významným dňom, je to Deň energetiky. V tento deň sa v energetických závodoch a spoločnostiach podnikajúcich v oblasti energií a energetiky hodnotia dosiahnuté výsledky a udeľujú pamätné medaily pri životných a pracovných jubileách odborníkom tohto odvetvia.

V tomto školskom roku sme 1. októbra na našej škole usporiadali celoškolské podujatie na tému Energia okolo nás. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

Už od vzniku nápadu prebiehali potrebné prípravy, ktorých sa pod vedením učiteľky fyziky, Moniky Magyaricsovej, ujali študenti II.A. Pracovali s veľkým entuziazmom, organizovali vystúpenia spolužiakov, zdobili školu, moderovali celé podujatie. Aj technickú realizáciu podujatia (ozvučenie, premietanie) zabezpečili študenti nášho gymnázia.

Deň energetiky svojím úvodným slovom otvorila riaditeľka gymnázia, Mgr. Monika Sihelská, ktorá vyzvala osem tímov, aby pristúpili k prezentácii svojich projektov a pokusov na tému Energia okolo nás .

Ako prvé vystúpili dievčatá z triedy Tercia a prezentovali pokus, pomocou ktorého demonštrovali, ako využívali starovekí Gréci vodnú paru na pohon svojich zariadení. O súčasných elektrárňach na Slovensku nám porozprávala študentka II.A triedy. Chlapci z triedy Kvarta na fungujúcom modeli ukázali, ako môže slnečná energia poháňať malý motorček. Od študentov triedy III.A sme získali prehľad o tom, ako sa využívajú obnoviteľné zdroje energie (slnečná, veterná a geotermálna) v našom regióne. Zároveň nám predviedli malý veterný generátor, pomocou ktorého dokázali rozsvietiť lampičku. Aké sú novinky v oblasti architektúry a bývania, ktoré šetria elektrickou energiou a aké realizácie tohto nového typu bývania existujú na Slovensku, sme sa dozvedeli od študentov Kvinty. Svoju prednášku spestrili fungujúcim modelom inteligentného domu, v ktorom diaľkové riadenie vetrania, osvetlenia a merania hladiny vody v bazéne naprogramovali sami pomocou mikroprocesora Microbitu. Dievčatá z triedy Septima predviedli krásnu prezentáciu s pútavou grafikou a animáciami o elektromobiloch. Naše školské publikum sa tešilo aj z prednášky študentky II.A, ktorá zábavnou formou ukázala, že aj naše telo je malá elektráreň a ako získavame energiu pre naše životné funkcie. Posledným prezentujúcim bol žiak triedy Kvarta, ktorého oslovila vízia vynálezcu Nikola Teslu o bezdrôtovom prenose elektrickej energie. Zostrojil malú maketu, na ktorej vysvetlil základné princípy fungovania tohto vynálezu. Deň energetiky na našej škole bol naozaj pestrý.

Po každej prednáške nasledovali súťažné otázky. Naše moderátorky zisťovali, či si diváci zapamätali najdôležitejšie fakty a zaujímavosti z vystúpení spolužiakov. Bolo to skutočne pozorné obecenstvo a aj aktivita bola veľká, pretože najlepšie odpovede boli ocenené sladkosťami. Na záver prebehlo hlasovanie všetkých zúčastnených za najlepší projekt.

Víťazi si vďaka podpore Nadácie ZSE odniesli hodnotné ceny. Bez odmeny neodišli ani ostatní účastníci. Okrem zaujímavých informácií si z tohto výnimočného dňa odniesli i malý darček.

Celé podujatie sa nieslo vo veľmi príjemnej a tvorivej atmosfére, rovnako poukázalo na netradičné využitie medzipredmetových vzťahov v praktických ukážkach, čo je pre nás veľkou výzvou, aby sme túto aktivitu zorganizovali aj o rok.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW