Euro Tour 2022 na Gymnáziu Pierra de Coubertina a úspechy našich študentov

Publikované: 25.04.2022 | Naposledy aktualizované 30.05.2022

Na základe pozvania pedagógov z predmetovej komisie občianskej náuky sa našej škole 12. apríla uskutočnil workshop regionálneho centra Europe Direct zo Senice, ktorý za vedenie školy otvorila zástupkyňa profesorka Erika Horváthová a garant podujatia profesor gymnázia Peter Rusnák. V rámci programu Euro Tour 2022 workshop pripravil pre študentov témy spoločného európskeho priestoru, možností zahraničných stáží a programov študentských mobilít, ako aj ďalších výhod, ktoré sú dnes prístupné študentom v kooperácii európskych štátov. Lektori regionálneho centra predstavili gymnazistom európske benefity v téme „Čo robí EÚ pre mňa...“ a poukázali na rôzne možnosti pri úsilí o zlepšenie komunikačných schopností v cudzom jazyku a vytvorení študentského portfólia, ktoré pomáha pri dosahovaní budúcich profesijných cieľov. Informovali študentov aj o možnostiach programu Discover, ktorý prináša skvelú príležitosť spoznávania európskych krajín s minimálnymi nákladmi na réžiu. Piešťanské gymnázium ponúka množstvo príležitostí, ktoré prispievajú k osobnému rastu študentov a vytvárajú tvorivé prostredie pre kultiváciu ich zručností v praxi. Pozitívne ohlasy na zmysluplnosť workshopu vyjadrili nielen gymnazisti, ale aj školou pozvaní lektori, keď ocenili výbornú organizáciu akcie a dlhodobú spoluprácu s našim gymnáziom.

Potenciál vedomostného programu Europe Direct sa následne 21. apríla podujali preveriť naši gymnazisti v krajskom kole súťaže Mladý Európan 2022 v Senici. Študenti bilingválnych tried Oliver Marek (4.B), Viktória Drábiková (2.B) a Andrej Marek (septima) pripravili, podľa hodnotenia komisie, kvalitnú úvahu o českej vzdelávacej politike a o Prahe v literárnom diele mysteriózneho Franza Kafku. Po dôkladnom štúdiu európskych reálií piešťanskí gymnazisti dokázali v dvojkolovej vyraďovacej súťaži najlepšie zo všetkých zúčastnených škôl vyriešiť úlohy testu a výborne obstáli aj vo finále, kde sa konečným súčtom bodov umiestnili na druhom mieste. Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme a ku krásnemu výsledku blahoželáme.

Medzi úspechmi gymnazistov v európskych témach i v oblasti domáceho a medzinárodného práva musíme spomenúť aj reprezentáciu gymnázia, mesta Piešťany i Trnavského samosprávneho kraja v celoštátnom kole 24. ročníka Olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. – 8. apríla 2022 v Bratislave pod záštitou prezidentky SR, ministerky spravodlivosti SR a ombudsmanky SR. Medzi víťazmi krajského kola, ktorých do súťaže pripravoval učiteľ Peter Rusnák, boli aj naši študenti – maturant Lukáš Mojžiš (4.D) a Romana Švecová (2.A).. Vo viackolovom vyraďovacom súťažení, pri riešení prípadov a modelových situácií, sa naši gymnazisti umiestnili medzi úspešnými riešiteľmi zadaných úloh. Najvýznamnejší úspech v tvrdej konkurencii študentov z viac ako 50 slovenských gymnázií a odborných škôl zaznamenala Romana Švecová, ktorá obsadila 3. miesto v sekcii obhajob projektov vyhlásenej Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Bodovala témou “Dopad klimatickej zmeny na ľudské práva”. Výbornými výsledkami a umiestnením v národnom kole olympiády naši gymnazisti preukázali, že ich ambície úspešne zdolávať výzvy sú oprávnené. Aj k tomu im blahoželáme.

Bronislava Macová (študentka 4.A)

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW