Gymnazisti z Piešťan brázdili Európu vďaka programu Erasmus+

Publikované: 06.02.2024 | Naposledy aktualizované 06.02.2024

V roku 2023 získalo Gymnázium Pierra de Coubertina vďaka húževnatej práci učiteliek Evy Corticelli a Ingrid Páleníkovej grant poskytnutý Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Z prostriedkov grantu sa v priebehu 1. polroka školského roku podarilo uskutočniť päť skupinových mobilít, prostredníctvom ktorých 92 žiakov získalo nadhodnotu pri vzdelávaní spoznávaním kultúr iných krajín, cibrením jazykových zručností či aktívnou účasťou na vyučovacom procese v Estónsku (článok v jednom z predošlých čísiel), Rakúsku a Nemecku.

Murzzuschlag - Rakúsko

Práve v Rakúsku naše gymnázium už vyše 30 rokov aktívne spolupracuje s Herta Reich gymnáziom V Műrzzuschlagu. Niet preto divu, že jedna z kratších mobilít žiakov bola nasmerovaná práve tam. Súčasný riaditeľ Prof. DI Michael Rath, ktorý je vo svojej funkcii len 2 roky, ochotne privítal skupinku 24 študentov našej 3.A triedy. Rakúski spolužiaci nás prekvapili hneď pri vstupe do budovy školy svojím školským orchestrom, takže sme si na úvod mohli spoločne zaspievať, ba dokonca i zatancovať, čo veštilo priateľskú atmosféru aj pre ďalšie plánované aktivity. V rámci skupinovej práce sme sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu, vymieňali sme si informácie o vyučovacích metódach na oboch školách, riešili sme úlohy, ktoré si pre nás naši rakúski rovesníci pripravili. Zaujalo nás, že rakúski študenti majú v rámci voľby druhého cudzieho jazyka možnosť zvoliť si aj latinčinu, dokonca niektoré triedy ju majú povinnú. Taktiež voľba umeleckých predmetov ako hudobná či výtvarná je u nich bežná, nemusia ich absolvovať oba. Vyučovací deň sme zavŕšili športovými súťažami, v ktorých dominoval stolný tenis a volejbal. Súťažili nielen žiaci, ale aj učitelia, Piešťancov reprezentoval pán riaditeľ Radim Urban, naša triedna Katarína Dzurová i ostatní zúčastnení učitelia – Ján Šmída, Janka Juhásová, Janka Studénková. Táto skupinová mobilita nebola taká malá, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Spoločne so žiakmi 1.B sme prebrázdili i Viedeň, historickou časťou mestského centra nás odborne previedli naše vyššie spomenuté nemčinárky, dokonca sme nahliadli na bohoslužbu v nádhernom dóme sv. Štefana, múzeum Haus des Meeres mal v malíčku biológ Ján Šmída a spoločnou aktivitou oboch tried bola aj návšteva druhého najväčšieho rakúskeho mesta Graz, podčiarknutá úžasnou vianočnou atmosférou a mrazivým počasím. Miestni sprievodcovia nás 3 hodiny oboznamovali v anglickom jazyku s bohatou históriou tohto krásneho kultúrneho mesta a deň sme zavŕšili prezentáciou Fair Trade obchodovania jednej z najväčších a najznámejších čokoládovní Zotter, pri rakúskom mestečku Riegersburg. Samozrejme, nechýbala čerešnička, teda čokoládka na tortičke na záver dňa – ochotnávka vyše 300 druhov čokolád i rôznorodých čokoládových výrobkov.

Martin Gavurník 3.A

 Unterwaltersdorf – Rakúsko

Nebýva vo zvyku, že sa hneď na úvod svojho štúdia dostane bilingválna trieda 1. ročníka na zahraničnú exkurziu. Avšak vďaka aktívnej triednej učiteľke Silvii Tomagovej a aktívnemu telocvikárovi Róbertovi Paradimu sa tak stalo. Skĺbili sa 2 triedy, niekoľko učiteľov a bohatý program troch dní v Rakúsku sa diferencoval až pri návšteve 2 rôznych partnerských škôl. Bilingvalisti dostali možnosť spoznať rakúsku coubertinovskú školu Don Bosco Gymnasium v malinkej dedinke neďaleko Viedne, v Unterwaltersdorfe. Dedinka malinká, no škola obrovská s úžasným vybavením. Po prehliadke školy sa žiaci zapojili do vyučovacieho procesu. Hodiny matematiky, geografie či latinčiny boli na náš vkus netradičné v tom, že prebiehali vo veľmi uvoľnenej atmosfére, skôr formou priateľských rozhovorov ako lektorovania. Hodina hudobnej výchovy s naším spevom bola spestrením, rovnako aj volejbalový turnaj. Ako inak ako v duchu kalokagatie. Zanietenej učiteľke Evite Pollany veľmi pekne ďakujeme za túto krásnu skúsenosť.

Natália Chibuzor Ostrolucká a Andrea Tomanová 1.B

 Na návšteve u partnerov v Nemecku

Po vianočných prázdninách trieda 3.B z Gymnázia Pierra de Coubertina využila poslednú možnosť žiackej mobility Programu Erasmus+ a navštívila dve mestá v Nemecku, a to Erfurt a Würzburg. 11 študentov sa pozrelo do mesta Erfurt a na ich športové gymnázium Pierra de Coubertina, ďalších 11 žiakov z našej triedy navštívilo Friedrich-Koenig-Gymnasium vo Würzburgu.

Erfurt

Hneď prvý dojem zo školy bol úžasný. Privítali nás prívetiví spolužiaci z partnerskej školy a ochotne nás previedli nádhernou modernou presklenou budovou s obrovskou vstupnou halou. Počas prehliadky sme sa dozvedeli, že podobne ako u nás, aj na Pierre-de-Coubertin-Gymnasium v Erfurte sú žiaci na školu prijatí len vtedy, ak splnia prijímacie talentové skúšky a aj neskôr je ich štúdium podmienené dobrým prospechom, ktorý si musia udržať popri náročných tréningoch. Študenti dokonca majú rozvrh hodín prispôsobený tréningovým plánom jednotlivých  športov a tiež možnosť ubytovania na peknom internáte, keďže prichádzajú do školy z rôznych kútov Nemecka. Naši žiaci si veľmi chválili ich jedáleň a rôzne typy jedál, pitia a šalátov podávaných bufetovým štýlom. Prekvapilo nás, že v jedálni je zakázané používať telefóny, aby sa študenti v pokoji najedli a mohli sa medzi sebou rozprávať.

Previedli nás aj po športoviskách v okolí školy, na ktorých trénujú, pozreli sme si ich hokejový štadión, atletické dráhy aj futbalové ihrisko. Ich školský systém sa od toho nášho líši napríklad tým, že nemajú škálu známok 1-5, ale až 1-6 a na výber cudzích jazykov majú francúzštinu, španielčinu, ruštinu a dokonca aj latinčinu. S nemeckými študentmi sme mali možnosť sa viac spoznať na spoločnej exkurzii do židovskej synagógy, na prehliadke mesta a návštevy radnice, kde nás privítal pán primátor. Vypočuli sme si rozprávanie o legendách a histórii mesta a regiónu, ktoré sú zobrazené na vzácnych nástenných maľbách radnice. Neskôr sme sa rozdelili do skupín a žiaci nám ukázali ďalšie zaujímavé časti mesta ako napríklad kaviareň spojenú s knižnicou, najlepšiu zmrzlinu v meste a čokoládový obchod na známom moste Krämerbrücke. Pre ľavákov bolo milé prekvapenie navštíviť obchod pre ľavákov. Dievčatá, ktoré boli so mnou v skupine boli veľmi komunikatívne, snažili sa nám všetko vysvetliť, poprípade preložiť do angličtiny, čo bolo treba, a v ostatných skupinách to nebolo inak. Počas nášho voľného času sme si aj sami boli obzrieť mesto, nákupné centrá a trojposchodové kníhkupectvo. Všade sme boli v priebehu pár minút, keďže električky chodili v krátkych časových intervaloch, čo nám vyhovovalo pri neskorom večernom návrate zo školy. Tu by bolo na mieste spomenúť úžasné pohostenie, ktoré pre nás spolužiaci z partnerského gymnázia pripravili v internátnej klubovni, a fantastickú atmosféru pri večernom posedení.

Patrícia Lehutová, 3.B

Würzburg

Skupina 11 žiakov našej triedy vo Würzburgu navštívila školu Friedrich-Koenig-Gymnasium, s ktorou sme spolupracovali pri team-buildingových aktivitách, objavovali modernú históriu Würzburgu a užili sme si nočnú atmosféru tohto podmanivého mesta. Utužovali sme medzinárodné vzťahy reprezentovaním našej školy v priateľskom zápase v hádzanej, volejbale a vybíjanej, ktoré sa niesli v športovom duchu – pred začiatkom sme protivníkom predviedli našu zdatnosť zatancovaním krátkeho svižného „čapášu“ a po zápase sme si podali ruky na tvrdo vybojovanej remíze. Na ďalší deň zase naši špičkoví triedni športovci ukázali svoju silu na lezeckej stene. S chrabrosťou sa vydali zdolať dychberúcu približne 15 metrov vysokú stenu a nedali sa zahanbiť ani v lezeckej verzii naháňačky „capture the flag“. Azda najzaujímavejší bol nekonvenčný šport - hádzanie sekier. Všetci sme si užili hádzanie sekier rôznych veľkostí ostrých ako britva na drevené terče. Dni sme zakončovali prechádzkami nocou zahaleným Würzburgom i hraním stolného tenisu a hracej konzoly v hosteli. Keď prišiel čas odchodu, dali sme Nemecku zbohom a začali sme snívať o ďalšej exkurzii.

Juraj Dzurech, trieda 3.B

Týmto by sme chceli poďakovať profesorom: Eve Corticelli, Ingrid Páleníkovej, Ondrejke Urbanovej, Danielovi Domonkošovi, Kataríne Dzurovej, Silvii Tomagovej, Robertovi Paradimu, Jane Studénkovej, Jane Juhásovej, Jánovi Šmídovi a pánovi riaditeľovi Radimovi Urbanovi, ktorí s nami  absolvovali exkurzie a tiež učiteľom z partnerských škôl, pani Ines Nikolaus z Pierre-de-Coubertin-Gymnasium v Erfurte a Semirovi Kamhawi z Friedrich-Koenig-Gymnasium vo Würzburgu, Michaelovi Rathovi z Herta Reich Gymnasia Murzuschlag, Evite Pollany z Don Bosco Gymnasium Unterwaltersdorfu, ktorí sa nám celé dni venovali a zabezpečili nám bohatý program, zaujímavé aktivity a nezabudnuteľné zážitky. Vďaka podpore programu Erasmus+ a kolegom z partnerských škôl sme dostali úžasnú príležitosť vidieť a spoznať nových ľudí, nadviazať kontakty a naučiť sa aj niečo o  histórii a kultúre spomínaných európskych krajín.

Ďakujeme!

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW