Študenti Gymnázia Pierra de Coubertina sami rozhodli, kam pôjdu peniaze z rozpočtu

Publikované: 25.10.2022 | Naposledy aktualizované 25.10.2022

Do projektu participatívneho rozpočtu pre stredné školy sme sa zapojili preto, aby sme finančné prostriedky využili v súlade s potrebami a želaním žiakov. Naša cesta sa začala vo februári 2022. Zástupcovia tried si zahrali hru Nie je mesto ako mesto, aby pochopili zmysel participatívneho rozpočtu. Nasledovali ďalšie dva veľké worskhopy, na ktorých študenti prezentovali svoje nápady, dotvárali navrhnuté projekty, učili sa vytvoriť rozpočet pre svoj návrh.

Koncom apríla 2022 koordinátori a vedenie školy rozhodli, ktoré projekty postúpia do hlasovania. A začala sa kampaň! Boj medzi študentmi prebiehal prostredníctvom plagátov, posterov aj priamym ovplyvňovaním svojich spolužiakov či kamarátov. Kampaň vyvrcholila koncom mája. Študenti obdržali jedinečné kódy na vstup do parti aplikácie a hlasovali za svoj vysnívaný projekt. Hlasovania sa zúčastnila viac než polovica študentov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

1.júna 2022 bolo hlasovanie zastavené a riaditeľ školy zverejnil výsledky. Víťazné projekty - Zveľadenie posilňovne (vymaľovanie posilňovne, vybavenie posilňovne moderným náradím na cvičenie) a Hygienické potreby na dámske WC (automat na hygienické vložky a tampóny) – mohli začať s realizáciou. Každý projekt získal 500,-€.

Na začiatku realizácie projektov všetko vyzeralo ideálne. Študenti zháňali tovar, sumarizovali finančné prostriedky, hľadali sponzorov. Bohužiaľ, automaty na hygienické vložky a tampóny, ktoré mali byť umiestnené na dievčenských WC, nebolo jednoduché zohnať, a tak sa navrhovatelia projektu rozhodli venovať svoju finančnú čiastku na zveľadenie posilňovne. Realizácia víťazného projektu trvala takmer tri týždne. Bolo potrebné vymaľovať posilňovňu, vyčistiť priestory po maľovaní, vymeniť umývadlá i vodovodné batérie v dievčenskej šatni a nakúpiť vybrané pomôcky na cvičenie. Podarilo sa. Navrhovateľka projektu Nikola Bračíková z III.C so svojimi spolužiakmi i kamarátmi usilovne pracovali, aby zveľadili posilňovňu a nakúpili moderné pomôcky a náradie. Príďte si zacvičiť a posúďte sami, či boli peniaze správne investované!

Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka participatívneho rozpočtu pre stredné školy

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW