Jesenná škola cyklodopravy

Úrad Trnavského samosprávneho kraja pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR zorganizoval
štvorblokový vzdelávací cyklus s názvom „Jesenná škola cyklodopravy“. Počas štyroch dní sa
záujemcovia z radov verejnej správy, neziskového sektoru, ale najmä pracovníci v oblasti dopravy,
udržateľnej mobility a projektoví manažéri nielen z Trnavského kraja, ale prakticky z celého Slovenska
vzdelávali o základných témach cyklistickej dopravy.

Účastníci sa postupne oboznámili s celkovou situáciou a potenciálom rozvoja cyklistickej dopravy na
Slovensku, opatreniami v prospech udržateľnej mobility, plánovaním a navrhovaním cyklistickej
infraštruktúry, dopravným upokojením, princípmi a používaním dopravného značenia, legislatívnymi
podmienkami či príkladmi dobrej praxe.

Jesennú školu cyklodopravy dňa 12.10.2022 slávnostne otvoril Štátny tajomník Ministerstva dopravy
a výstavby Jaroslav Kmeť spolu s RastislavomCenkým, riaditeľom Sekcie stratégie dopravy Ministerstva
dopravy a výstavby SR a vicežupanom TTSK Marekom Neštickým.

Počas prvého bloku vzdelávania s názvom „Základné princípy“ mali účastníci možnosť oboznámiť sa s 

„Potenciálom rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku“, ktorý odprezentoval  Ján Roháč (Nadácia Ekopolis, Cykloplatforma Slovenska, Vitajte, cyklisti!).  Nasledoval Dan Kollár (Cyklokoalícia) so stručným prehľadom Cyklodopravy v štátnych politikách. „Ako rozmýšľať nad opatreniami v zmysle výsledku“, bola téma  Vladimíra Tóth zo Sekcie stratégie dopravy Ministerstva dopravy a výstavby SR. Svoju prednášku oživil účastníkov testom, ktorý bol pre mnohých prekvapením. O aplikovaní princípov v praxi v meste Malacky  nám porozprával viceprimátor Milan Ondrovič . 

„Ako na dobrú cyklodopravnú infraštruktúru - dizajnové princípy?“ - na túto tému nám dňa 19.10.2022 v druhom bloku Infraštruktúra I. porozprával Peter Netri z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. „Bezpečnosť a komfort cyklistickej dopravy“ vo svojej prezentácii priblížil projektant a konzultant cyklistickej infraštruktúry, Michal Ďurta (Cyklokoalícia), ktorý momentálne pokračuje v štúdiu pod zastrešením európskeho inštitútu technológii a inovácii program s názvom Urban Mobility, na kráľovskej technickej univerzite v Štokholme a technickej univerzite v Helsinkách. Marek Zahradník (Cyklokoalícia) vo svojej prednáške porozprával o upokojovaní dopravy. V tejto prednáške bolo vítaným oživením aj praktické cvičenia, ktoré zaujalo všetkých. Záver druhého bloku uzavrel Andrej Jáchim (Cykloprojekt) s prednáškou „Od stratégie a zadefinovania vízie miest a obcí až po realizáciu konkrétnych stavieb cyklotrás“.

Dňa 2.11.2022 sa uskutočnil tretí blok a to Infraštruktúra II. O cyklodoprave  v pravidlách cestnej premávky nám porozprával Mgr. Martin Birnstein, z odboru bezpečnostnej legislatívy Ministerstva vnútra SR. Výborným pokračovaním bola prezentácia o princípoch  a používaní dopravného značenia podľa návrhov TP 117 a TP 118 a revízií VL 6 od Daniela Volára, špecialistu na inteligentné dopravné systémy so zameraním na riadenie cestnej premávky a dopravné a cestovné informácie. Po krátkej prestávke nám Ing. Adolf Jebavý (ADOS, Alternativní dopravní studio) porozprával o Navrhovaní cyklistickej infraštruktúry od A po Z (Rešení cyklistické dopravy v Čechách a na Slovensku). Zavŕšením tohto bloku bola komentovaná cykloexkurzia v meste Trnava Petra Rozsára, kde sme mali možnosť vidieť dopravné riešenia v praxi (na tomto mieste ďakujeme Mestu Trnava za zapožičanie Žltých bajkov). 

Na poslednom, štvrtom bloku vzdelávania nás čakali témy súvisiace s osvetou a kampaňami. Aj preto sme si na záver vzdelávania dňa 16.11.2022 prizvali práve najväčších odborníkov na kampane. Veľkým ťahákom bola očakávaná  prezentácia „Ako predať cyklistickú dopravu“ Romana Melišku, experta na mikromobilitu a spoluautora podcastu Urban Caast, (ktorý je okrem iného dlhoročný  vysoký manažér  automobilky).   Andrea Štulajterová (OCI BB) porozprávala o kampaniach ako efektívnom nástroji – Európsky týždeň mobility,  Do práce na bicykli. O úspešnej kampani „Do školy na bicykli“ si pripravil prezentáciu Martin Hlásny (Cyklokoalícia). V tejto kampani momentálne prebieha hlasovanie o najpútavejšiu školskú kampaň.  Veľmi aktuálnou bola prezentácia „Čo sa môže v kampaniach naučiť verejná správa?“ od Tomáša Peciar, z Oddelenia správy komunikácii, Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Poslednou prednášajúcou bola Jitka Vrtalová (CityChangers), ktorá nám porozprávala „Ako urobiť z politika ambasádora cyklodopravy“. 

Jesennej školy cyklodopravy sa priebežne v každom bloku zúčastnilo približne 50-55 účastníkov. Tí účastníci, ktorí absolvovali celý vzdelávací cyklus získali Certifikát Jesennej školy cyklodopravy.   

Vzhľadom na záujem o vzdelávanie a popularitu Jesennej školy cyklodopravy, v budúcom roku plánujeme jej pokračovanie, tzv. Jarnú škola cyklodopravy, ktorá bude zameraná na špecifickejšie témy, ako sú napr. zdravotníctvo – vplyv udržateľnej mobility na zdravie jednotlivcov a spoločnosti, dáta – rôzne druhy a potreba ich využitia, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasami  a pod. Ďalšie témy budú určené na základe spätnej väzby účastníkov, ktorú momentálne vyhodnocujeme. 

Trnavský samosprávny kraj a Cyklokoordinátorka TTSK Silvia Prokopová za pomoc a súčinnosť ďakuje:    

  • Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Cyklokoalícia, o.z.
  • Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
  • Mesto Trnava
  • všetkým, ktorí sa spolupodieľali pri príprave a všetkým, ktorí zúčastnili vzdelávacieho cyklu.

Prečítajte si tiež

Jarná škola cyklodopravy
Vážení zástupcovia samospráv, milí účastníci Jesennej školy cyklodopravy. Úrad Trnavského samo...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW