Jesenná škola cyklodopravy

Publikované: 22.11.2022 | Naposledy aktualizované 22.11.2022

Úrad Trnavského samosprávneho kraja pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR zorganizoval
štvorblokový vzdelávací cyklus s názvom „Jesenná škola cyklodopravy“. Počas štyroch dní sa
záujemcovia z radov verejnej správy, neziskového sektoru, ale najmä pracovníci v oblasti dopravy,
udržateľnej mobility a projektoví manažéri nielen z Trnavského kraja, ale prakticky z celého Slovenska
vzdelávali o základných témach cyklistickej dopravy.

Účastníci sa postupne oboznámili s celkovou situáciou a potenciálom rozvoja cyklistickej dopravy na
Slovensku, opatreniami v prospech udržateľnej mobility, plánovaním a navrhovaním cyklistickej
infraštruktúry, dopravným upokojením, princípmi a používaním dopravného značenia, legislatívnymi
podmienkami či príkladmi dobrej praxe.

Jesennú školu cyklodopravy dňa 12.10.2022 slávnostne otvoril Štátny tajomník Ministerstva dopravy
a výstavby Jaroslav Kmeť spolu s RastislavomCenkým, riaditeľom Sekcie stratégie dopravy Ministerstva
dopravy a výstavby SR a vicežupanom TTSK Marekom Neštickým.

Počas prvého bloku vzdelávania s názvom „Základné princípy“ mali účastníci možnosť oboznámiť sa s 

„Potenciálom rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku“, ktorý odprezentoval  Ján Roháč (Nadácia Ekopolis, Cykloplatforma Slovenska, Vitajte, cyklisti!).  Nasledoval Dan Kollár (Cyklokoalícia) so stručným prehľadom Cyklodopravy v štátnych politikách. „Ako rozmýšľať nad opatreniami v zmysle výsledku“, bola téma  Vladimíra Tóth zo Sekcie stratégie dopravy Ministerstva dopravy a výstavby SR. Svoju prednášku oživil účastníkov testom, ktorý bol pre mnohých prekvapením. O aplikovaní princípov v praxi v meste Malacky  nám porozprával viceprimátor Milan Ondrovič . 

„Ako na dobrú cyklodopravnú infraštruktúru - dizajnové princípy?“ - na túto tému nám dňa 19.10.2022 v druhom bloku Infraštruktúra I. porozprával Peter Netri z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. „Bezpečnosť a komfort cyklistickej dopravy“ vo svojej prezentácii priblížil projektant a konzultant cyklistickej infraštruktúry, Michal Ďurta (Cyklokoalícia), ktorý momentálne pokračuje v štúdiu pod zastrešením európskeho inštitútu technológii a inovácii program s názvom Urban Mobility, na kráľovskej technickej univerzite v Štokholme a technickej univerzite v Helsinkách. Marek Zahradník (Cyklokoalícia) vo svojej prednáške porozprával o upokojovaní dopravy. V tejto prednáške bolo vítaným oživením aj praktické cvičenia, ktoré zaujalo všetkých. Záver druhého bloku uzavrel Andrej Jáchim (Cykloprojekt) s prednáškou „Od stratégie a zadefinovania vízie miest a obcí až po realizáciu konkrétnych stavieb cyklotrás“.

Dňa 2.11.2022 sa uskutočnil tretí blok a to Infraštruktúra II. O cyklodoprave  v pravidlách cestnej premávky nám porozprával Mgr. Martin Birnstein, z odboru bezpečnostnej legislatívy Ministerstva vnútra SR. Výborným pokračovaním bola prezentácia o princípoch  a používaní dopravného značenia podľa návrhov TP 117 a TP 118 a revízií VL 6 od Daniela Volára, špecialistu na inteligentné dopravné systémy so zameraním na riadenie cestnej premávky a dopravné a cestovné informácie. Po krátkej prestávke nám Ing. Adolf Jebavý (ADOS, Alternativní dopravní studio) porozprával o Navrhovaní cyklistickej infraštruktúry od A po Z (Rešení cyklistické dopravy v Čechách a na Slovensku). Zavŕšením tohto bloku bola komentovaná cykloexkurzia v meste Trnava Petra Rozsára, kde sme mali možnosť vidieť dopravné riešenia v praxi (na tomto mieste ďakujeme Mestu Trnava za zapožičanie Žltých bajkov). 

Na poslednom, štvrtom bloku vzdelávania nás čakali témy súvisiace s osvetou a kampaňami. Aj preto sme si na záver vzdelávania dňa 16.11.2022 prizvali práve najväčších odborníkov na kampane. Veľkým ťahákom bola očakávaná  prezentácia „Ako predať cyklistickú dopravu“ Romana Melišku, experta na mikromobilitu a spoluautora podcastu Urban Caast, (ktorý je okrem iného dlhoročný  vysoký manažér  automobilky).   Andrea Štulajterová (OCI BB) porozprávala o kampaniach ako efektívnom nástroji – Európsky týždeň mobility,  Do práce na bicykli. O úspešnej kampani „Do školy na bicykli“ si pripravil prezentáciu Martin Hlásny (Cyklokoalícia). V tejto kampani momentálne prebieha hlasovanie o najpútavejšiu školskú kampaň.  Veľmi aktuálnou bola prezentácia „Čo sa môže v kampaniach naučiť verejná správa?“ od Tomáša Peciar, z Oddelenia správy komunikácii, Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Poslednou prednášajúcou bola Jitka Vrtalová (CityChangers), ktorá nám porozprávala „Ako urobiť z politika ambasádora cyklodopravy“. 

Jesennej školy cyklodopravy sa priebežne v každom bloku zúčastnilo približne 50-55 účastníkov. Tí účastníci, ktorí absolvovali celý vzdelávací cyklus získali Certifikát Jesennej školy cyklodopravy.   

Vzhľadom na záujem o vzdelávanie a popularitu Jesennej školy cyklodopravy, v budúcom roku plánujeme jej pokračovanie, tzv. Jarnú škola cyklodopravy, ktorá bude zameraná na špecifickejšie témy, ako sú napr. zdravotníctvo – vplyv udržateľnej mobility na zdravie jednotlivcov a spoločnosti, dáta – rôzne druhy a potreba ich využitia, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasami  a pod. Ďalšie témy budú určené na základe spätnej väzby účastníkov, ktorú momentálne vyhodnocujeme. 

Trnavský samosprávny kraj a Cyklokoordinátorka TTSK Silvia Prokopová za pomoc a súčinnosť ďakuje:    

  • Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Cyklokoalícia, o.z.
  • Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
  • Mesto Trnava
  • všetkým, ktorí sa spolupodieľali pri príprave a všetkým, ktorí zúčastnili vzdelávacieho cyklu.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram