Mestá pre budúce generácie začínajú deťmi

Publikované: 31.05.2024/ Aktualizované: 03.06.2024

Možno si to my dospelí ani neuvedomujeme, ale verejné priestory a služby v nich budujeme predovšetkým pre zdravú dospelú populáciu.

V dňoch 28. – 29. mája 2024 sa v Starej tržnici v Bratislave konala Medzinárodná konferencia „Start with Children“, The Bratislava Summit 2024. Celým summitom rezonovala téma tvorby environmentálne vhodných a predovšetkým dopravne bezpečných verejných priestranstiev.

Päťdesiatšesť rečníkov (odborníkov a vedcov: Inšpirujte sa vizionármi, ktorí menia naše mestá k lepšiemu - Start with Children | The Bratislava Summit 2024) z celého sveta hovorilo o novom pohľade na riešenie verejných priestranstiev. Takom, kde by boli tieto priestranstvá bezpečné a hravé. Poďme sa na ich tvorbu pozrieť aj my inak. Z pohľadu tých najmenších a najzraniteľnejších. Poďme sa na ne pozrieť ich očami.

Deti sú naša budúcnosť. Deti, seniori a zdravotne ťažko postihnutí patria medzi najviac ohrozené skupiny populácie dopravou a znečistením životného prostredia. Osoby, ktoré sa o tieto kategórie našich občanov starajú, alebo s nimi prichádzajú denne do kontaktu vedia, s akými prekážkami v spoločnosti sa musia denne boriť.

Skúsenosti z praxe z celého sveta však hovoria jasne: „Začnime deťmi“. Verejný priestor, ktorý je z hľadiska dopravy a životného prostredia bezpečný pre deti, je bezpečný pre nás všetkých.  Štatistiky z roku 2023 hovoria, že len na slovenských cestách došlo k 11 227 dopravným nehodám, z toho 290 skončilo tragicky.

Vedúci predstavitelia svetových miest a rovnako aj vedci z celého sveta sa jednoznačne zhodli: „Samosprávy, ktoré sa zameriavajú na deti, sú pripravené bojovať s klimatickou krízou (tvorba bezpečnej infraštruktúry, zelené plochy, výsadba drevín a pod.) a prispievajú k tvorbe zdravého spoločenstva“.

Dajme priestoru nový účel. Budujme priestory bezpečné, aby sa v nich deti mohli bezpečne pohybovať. Budujme ich zelené, aby sme my všetci mohli dýchať čerstvý vzduch a bojovať s globálnym otepľovaním a klimatickou krízou. Zelené plochy prečisťujú ovzdušie a ochladzujú teplom naakumulovanú infraštruktúru. Začnime už teraz. Tvorme zdravé a udržateľné mestá a miesta pre všetkých, pričom centrum svojej pozornosti zamerajme na deti. Ak raz uvidíte priestor, kde je veľa ľudí a všetky generácie, určite je to miesto, kde sa dobre žije.

Priamo na summite sme sa zúčastnených opýtali, ako ho vnímajú a čo si z neho odnášajú.

Bc. Erik Štefanek, poslanec mestského zastupiteľstva, Mesto Sereď: Táto medzinárodná konferencia poukázala okrem iného aj na to, že problematika vytvárania bezpečných ulíc pre deti je problémom všade vo svete. Dnes už aj my vieme, čo je potrebné a dobré a dokonca už vieme, aj ako na to. Treba len začať. Častokrát sa oplatí dať priestor na názor aj samotným deťom. Je to minimálne ďalší názor na zváženie. Ako na konferencii odznelo: „ Ak vidíme dieťa sa samé pohybovať po ulici, je to neklamný znak kvality a obývateľnosti mesta“.

Ing. Katarína Mičáková, manažérka kvality ovzdušia, Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, MŽP SR: Účasť na odborných konferenciách vnímam pre našu prácu manažérok kvality ovzdušia ako kľúčovú. Informácie získané od svetových odborníkov sú pre nás pri našej práci hlavne pri argumentácii, kde sa opierame o odborné fakty a nie subjektívne dojmy veľmi dôležité. Deti, seniori, chronicky chorí ľudia a tehotné ženy patria v súvislosti so znečistením ovzdušia medzi citlivé skupiny obyvateľstva. Na Slovensku patrí práve spomínaná doprava medzi jeden z najvýznamnejších zdrojov znečisťovania ovzdušia. Musíme si uvedomiť, že naše spoločné priestranstvá patria nám všetkým, nielen aktívnym fyzicky zdatným mladým ľuďom. Ako odznelo na konferencii, to, čo je dobré pre deti, je dobré pre nás všetkých. Rozvoj udržateľnej mobility v tomto nie je výnimkou. Nie je cieľom niekoho obmedzovať, ale priestory pretvárať na vhodné pre nás všetkých

Ing. Marta Bejdáková, manažérka kvality ovzdušia, Odd. územného plánovania a životného prostredia, TTSK: Počas dvojdňovej medzinárodnej konferencie som mala možnosť počúvať predstaviteľov samospráv, architektov, dizajnérov, psychológov i iniciatívne matky, ako je možné navrhovať zdravé, zelené a bezpečné mestá pre deti a rodiny. Inšpiratívne rozprávali ako pozerať na mestské plánovanie očami detí, ako priestory na uliciach pretvárať na nové, farebné a živé bloky plné ľudí a detí. Teší ma, že sa počas druhého dňa rozprávalo aj o tom, že ulice bez áut sú zároveň aj miestami pre čistejšie ovzdušie bez hluku a vibrácií i klimaticky príjemnejšie pre hravý detský život a teda pre každodenný život nás všetkých.

Mgr. Jana Hrabovská, Magistrát hlavného mesta Bratislava: Konferencia s názvom Summit for children sa venovala téme detí, potrebe vytvárania zdravého a bezpečného prostredia pre deti. Do budúcnosti má byť pre plánovanie miest prioritou myšlienka „dobré mesto pre detí a starých ľudí je dobré mesto pre život všetkých“. Prezentácie zahraničných odborníkov a zástupcov miest poukázali na riziká, ktorým sú vystavené dnešné deti vo vyspelých mestách a chudobných častiach sveta.  Dnešné deti sú zraniteľnejšie, preto je potrebné aj s ohľadom na ich bezpečnosť, prebiehajúcu klimatickú zmenu, zhoršenú kvalitu životného prostredia najmä v mestách venovať pozornosť najmä  navrhovaniu ulíc pre deti - s cyklotrasami, stromoradiami a bezpečnými chodníkmi, ktoré podporujú zdravý vývoj detí a ich aktívne dochádzanie do školy, umožňujú prepájať obytné zóny, verejné priestory;  revitalizácii školských dvorov – navrhovať výsadbu drevín a záhonov, prírode – blízke výsadby za účelom zmierňovania dopadov tepla a zlepšovania mikroklímy, pri školách je potrebné vytvárať mestské sady, menšie parkové plochy za účelom envirovýchovy, budovania vzťahu detí k prírode, na podporu zlepšenia kvality ovzdušia. Prínosom je aj zvyšovanie biodiverzity, zaangažovanie detí do procesu tvorby a transformácie verejných priestorov – parkov, športovísk, bezpečných ulíc.  Je potrebné si uvedomovať v akom prostredí chcú naše deti vyrastať a vytvárať im podmienky pre zdravý život.

Ing. Miriam Biskupičová, MBA, Referát mobility TTSK:  Informácie z oboch dní sa ma osobne veľmi dotkli v dvoch rôznych rovinách. Na jednej strane najmä ako rodiča, matky, ktorá chce pre svoje deti zabezpečiť ideálne a hlavne zdravé podmienky na život a bezpečie. Aby sme vždy po otvorení okna mohli dýchať čerstvý vzduch a z kohútika nám tiekla pitná voda. Zároveň aj ako osoby, ktorá sa snaží aspoň akou - takou osvetou prispieť k udržateľným riešeniam nielen v doprave, pretože naša práca mi dáva zmysel a má svoje opodstatnenie. Počas oboch dní ma sprevádzali dve emócie – tou prvou je strach z katastrofy, ktorá nám reálne hrozí, ak nezmeníme svoj komfort a svoje správanie  a tou druhou je nádej, že na svete existujú spoločenstvá, skupiny ľudí a inštitúcie, ktorým nie je život na našej planéte ľahostajný.  Z môjho pohľadu by takýto typ konferencií mali povinne absolvovať všetci, pretože len tak si uvedomíme, že my všetci - tu a teraz musíme jednoduchými krokmi zmeniť „smerovanie“ našej planéty, že nemáme čas, nemáme opravný termín a nikto iný to za nás nespraví. Tak prosím začnime!

Ing. Viera Múdra, Referát mobility TTSK: Osobne ma ako environmentálnu manažérku súčasný stav životného prostredia znepokojuje. Na mnohých územiach sveta je životné prostredie, teda prostredie, ktoré nás vo väčšej či menšej miere obklopuje, ľudskou činnosťou značne zdecimované a ľudstvo v tom akoby s „klapkami na očiach“ pokračuje stále ďalej. Prestaňme sa konečne tváriť že sa nás to netýka, pretože pravdou je, že sa to týka nás všetkých. Najviac ma dojalo, ako deti z iných častí sveta, ktoré nemajú to šťastie na mierne klimatické pásmo a pitnú vodu tak, ako my Európania, bojujú s vysokými teplotami, nedostatkom vody a prosia svojich predstaviteľov a vlastne nás všetkých, aby sme niečo urobili, aby sme tento vývoj zastavili. Verím tomu, že keby si prednášky a prezentácie z konferencie pozrela väčšina ľudí, prebudia sa. Musia sa prebudiť. Lebo planétu máme len jednu. Ak sa tak nestane, už aj životy našich detí a vnúčat v Európe budú priamo ohrozené klimatickými zmenami. Dúfam, že pochopíme slová indiánov z kmeňa Cree: „Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka a uloví posledná ryba, až potom pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť“ a ako jednotlivci sa zodpovedne postavíme za ochranu našej planéty. Účasť na konferencii z hľadiska svojej profesie a šírenia osvety a povedomia v oblasti udržateľnej mobility vnímam ako veľmi prínosnú.

Ďakujeme za rozhovor a príležitosť byť súčasťou tohto summitu.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW