Praktické skúsenosti, ktoré motivujú k zodpovednému správaniu voči životnému prostrediu

Multiplikátorky udržateľnej mobility z Referátu mobility Trnavského samosprávneho kraja a manažérky kvality ovzdušia z projektu Populair LIFE - IP prijali pozvanie pána riaditeľa zo Strednej športovej školy Jozefa Herdu a Gymnázia  na  "Deň zdravia" a s radosťou pre študentov pripravili interaktívny workshop na tému UDRŽATEĽNÁ MOBILITA. Počas workshopu spolu s 30 študentmi zmonitorovali dopravnú situáciu a stav znečisťujúcich častíc v ovzduší v blízkosti strednej školy v dvoch časových intervaloch. Študenti boli rozdelení do viacerých skupín, ktoré sa zamerali na sčítanie dopravy, meranie rýchlosti automobilov, meranie znečisťujúcich  prachových častíc PM10 a PM 2,5 počas dopravnej špičky a v dopravnom sedle.

Namerané parametre zapisovali do pripravených monitorovacích hárkov, aby ich následne porovnali a vyhodnotili. Výsledky meraní poukázali na zvýšené hodnoty prachových častíc v dopravnej špičke a zároveň časté prekročenie povolenej rýchlosti v dopravnom sedle. Po odprezentovaní výsledkov monitoringu kolegyne študentov edukovali o vplyvoch znečisteného ovzdušia na zdravie človeka.

Zaujímavými aktivitami študentov motivovali, aby pri rozhodovaní, aký typ dopravy do školy v budúcnosti použijú, volili ekologické a udržateľné formy dopravy.

Na území nášho kraja môžeme na presun do školy, práce alebo za záujmovými aktivitami využiť prímestskú autobusovú dopravu a železničnú dopravu. Na území viacerých miest v Trnavskom samosprávnom kraji sú k dispozícii zdieľané kolobežky, mestské nájomné bicykle ale aj "mhdéčka". Samozrejme, každý môže použiť aj vlastný udržateľný dopravný prostriedok alebo využiť zdraviu najprospešnejší pohyb - pešiu chôdzu.

Ing. Viera Múdra, Referát mobility TTSK: "Okrem monitoringu viacerých parametrov, do ktorého sa mohli záujemci z radov študentov zapojiť, sme pre všetkých súťažichtivých študentov a športovcov navyše vymysleli jednoduchý kvíz. Podmienkou bolo správne zodpovedať 5 jednoduchých krízových otázok. Študenti si pri každej otázke vyberali z dvoch možných odpovedí, pričom len jedna bola správna. Šťastena sa usmiala na troch výhercov, ktorí si so sebou odniesli hodnotné ceny v podobe batohu, piknikovej deky, ekologickej sklenej fľaše, loptičky a športového uteráku, ktoré s istotou ocenia počas letných prázdnin. Našou ambíciou bolo a stále aj je nielen opätovne spopularizovať udržateľné formy dopravy, ale predovšetkým dostať do povedomia verejnosti dôvod, prečo je udržateľnosť tá správna cesta. V rámci našich aktivít navyše zohľadňujeme a šírime aj environmentálny aspekt, teda dopady našich činností na jednotlivé zložky prírody vrátane zdravia človeka. Planétu máme len jednu a keď si ju zničíme, nebudeme sa mať kam vysťahovať“.

Ing. Miriam Biskupičová, MBA, Referát mobility TTSK: „Veľmi oceňujem, že sme študentom mohli poskytnúť aktívny a praktický spôsob, ako sa reálne presvedčiť, že informácie zo vzdelávania o udržateľnej mobilite a celkového vplyvu dopravy na zdravie a znečistenie životného prostredia, ktoré sme mali na tomto gymnáziu v apríli tohto roka, nie sú len alarmujúcou výstrahou, ale objektívnou skutočnosťou. Z reakcií študentov a ich veľkému záujmu o všetky merania, vyhodnocovania a celkovú problematiku znečistenia ovzdušia, ktoré ako sa mohli presvedčiť, môžu reálne ovplyvniť výberom dopravného prostriedku je zrejmé, že nám vyrastá generácia ktorá je motivovaná k zodpovednému správaniu voči životnému prostrediu.  Verím, že tieto skúsenosti budú mať trvalý dopad na ich budúce rozhodnutia a prispejú k zdravšej a udržateľnejšej planéte".

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW