Prezentácia projektu 3E-MoravaNature

Publikované: 11.07.2019/ Aktualizované: 18.02.2022

Prezentácia projektu 3E-MoravaNature v Skalici na podujatí projektu inštitucionálnej spolupráce ConnReg SK-AT „Rieka Morava v kontexte cezhraničnej spolupráce“ sa uskutočnila s ohľadom na tematické zameranie workshopu na rieku Morava, ktorá je ústredným ťažiskom projektu 3E-MoravaNature najmä pokiaľ ide o dosahovanie akceptácie a podporu spolupráce pre budúce aktivity v ochrane prírody, ako aj rozvíjanie potenciálu pre udržateľnú cezhraničnú turistiku na území rieky Morava.
Projekt 3E-MoravaNature bol odprezentovaný cieľovej skupine zástupcov miestnej samosprávy a mikroregiónov, poskytol sa prehľad o aktivitách projektu zameraných na environmentálne vzdelávanie, ktoré zlepší akceptáciu manažmentov a opatrení na ochranu prírody a umožní ich lepšie zohľadňovanie pri rozhodovaní o územnom rozvoji.
Prezentáciou projektu smerom k dotknutým subjektom miestnej samosprávy sa sledovalo aj zainteresovanie nositeľov rozhodnutí a zriaďovateľov základných škôl v spádovej oblasti rieky Morava, čo napomôže budúcej snahe realizovať environmentálne vzdelávanie a aktivity zamerané na ochranu prírody.

Prečítajte si tiež

Tlačová správa – Eko-kemp
Tlačová správa – Eko-kemp Trnavský samosprávny kraj ako partner cezhraničného slovensko – rakú...
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend