Rada partnerstva schválila 31 projektových zámerov na území kraja za viac ako 30 miliónov eur

Publikované: 22.05.2024/ Aktualizované: 27.05.2024

Szöveg megjelenítése magyar nyelven

V priestoroch župného úradu v Trnave sa uskutočnilo 5. zasadnutie Rady partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027. Témou rokovania bolo schvaľovanie projektových zámerov, ktoré môžu územní partneri spolufinancovať z európskych štrukturálnych fondov. Radou partnerstva bolo schválených 31 projektových zámerov naprieč krajom, na ktoré bude možné žiadať o finančné prostriedky za viac ako 30 miliónov eur.

„Rada partnerstva predstavuje formát, v ktorom rozhodujeme o využití európskych financií v prospech modernizácie kraja. Som rád, že sa nám darí v spolupráci so starostami a primátormi, ale aj sociálno-ekonomickými partnermi pripravovať nové projekty, ktoré zveľadia náš región. Celkovo bolo schválených 31 zámerov spolu za viac ako 30 miliónov eur. Teraz budeme pracovať na tom, aby  projekty boli pretavené do praxe a mohli sme ich spolu s partnermi čo najskôr realizovať,“ povedal predseda rady partnerstva a trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že do veľkej mieri bude záležať aj od prístupu štátu, v akom objeme budeme môcť financie čerpať.

Rada partnerstva v rámci balíka schválila dva projektové zámery Trnavskej župy. Jedným z nich je obnova a revitalizácia parku pri kaštieli v areáli Spojenej školy v Rakoviciach a druhým je výstavba integrovaného parkoviska pred Letiskom Piešťany s kapacitou 200 miest.

Schválením prešli aj projektové zámery miest a obcí. Združenie obcí Medzičiližia sa po kladnom stanovisku Rady partnerstva bude uchádzať o nenávratný príspevok na výstavbu trojkilometrovej cyklotrasy medzi Okočom a Topoľníkmi. Zámerom obce Kvetoslavov je rekonštruovať a dostavať miestnu základnú školu za účelom rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania. Mesto Galanta sa bude uchádzať o zdroje na rekonštrukciu autobusovej stanice spolu so záchytným parkoviskom či modernizáciu mestského amfiteátra.

Ďalším schváleným projektovým zámerom je vybudovanie múzejných priestorov a turistického centra v nevyužívanej sýpke v Smoleniciach. Obci Boleráz bol schválený projektový zámer na nadstavbu základnej školy, jej zateplenie a vybudovanie multifunkčného ihriska.

Mesto Holíč sa prostredníctvom dvoch projektových zámerov sústredí na obnovu Holíčskeho zámku a jeho areálu. Žiadať bude o prostriedky na rekonštrukciu hospodárskej budovy a obnovu historickej zámockej aleje. Zámerom Mesta Senica je kompletne zrekonštruovať areál mestského amfiteátra vrátane objektov technického a sociálneho zázemia.

Celková alokácia na realizáciu Integrovanej územnej stratégie Trnavského samosprávneho kraja predstavuje 125 miliónov eur. Po schválení 31 projektových zámerov predložených Rade partnerstva sa budú jednotliví predkladatelia – župa, mestá, obce, združenia miest a obcí – uchádzať o nenávratné finančné príspevky z európskych zdrojov. Ak budú so žiadosťami úspešní, môžu čerpať  viac ako 30 miliónov eur, čo predstavuje pätinu z celkovej alokácie pre Trnavský kraj. „Technický sekretariát Rady bude priebežne pripravovať a následne Rada partnerstva schvaľovať aj ďalšie projektové zámery tak, aby sme vedeli na maximum využiť všetky finančné prostriedky z eurofondov, ktoré máme v kraji k dispozícii,” dodal Viskupič.

Zoznam všetkých schválených projektových zámerov je k dispozícii na tomto odkaze.

Rada partnerstva je stály kolektívny, koordinačný a rozhodovací orgán pre trvalú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov v území regiónu pre integrovaný územný rozvoj územia vyššieho celku, v tomto prípade Trnavského samosprávneho kraja. Rada partnerstva má 57 členov a skladá sa zo štyroch komôr – Komory regionálnej samosprávy, Komory miestnej územnej samosprávy, Komory štátnej správy a Komory sociálno-ekonomických partnerov.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW