Tlačová správa k záverečnému semináru

FOND MALÝCH PROJEKTOV

     Juhomoravský kraj v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom v období marec 2022 – február 2023 realizoval projekt „Za netradičním poznáním JMK a TTSK“ (CZ/FMP/6c/08/106, akronym: „Poznej JMK+TTSK“), ktorý bol spolufinancovaný z Fondu malých projektov Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

     Hlavným zámerom projektu bola podpora cestovného ruchu v česko-slovenskom prihraničnom území, prezentácia a propagácia menej známych, niemenej atraktívnych miest kultúrneho a prírodného dedičstva v Juhomoravskom a Trnavskom kraji s cieľom zvýšiť povedomie o tejto oblasti.

     Dňa 9. februára 2023 sa v sále Evropa Masarykovho múzea v Hodoníne konal záverečný seminár v rámci uvedeného projektu, na ktorý boli pozvaní zástupcovia českých a slovenských turistických destinácií, obcí, miest a ďalších subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu.

     Účastníci seminára boli zoznámení s projektom vrátane jeho výstupov, aktuálnym stavom Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, aktivitami Masarykovho múzea v Hodoníne. Prezentované boli príklady projektov, ktoré boli realizované v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR, boli predstavené informácie o podpore rozvoja cyklistiky v JMK a rozvoji cestovného ruchu v JMK a TTSK.

     V rámci realizácie projektu bol ako ucelený produkt vytvorený ponukový balíček (dvojjazyčný stolný kalendár, maľovanky a pohľadnica), ktorý obdržali všetci účastníci záverečného seminára.

     Prezentácie zo záverečného seminára sú na webovej stránke projektu: www.jmk.cz/content/27858, kde sú k dispozícii ďalšie informácie o projekte a jeho výstupoch.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW