Základné informácie o projekte „Za netradičním poznáním JMK a TTSK“

Publikované: 04.03.2022/ Aktualizované: 07.03.2022

FOND MALÝCH PROJEKTOV

Projekt „Za netradičním poznáním JMK a TTSK“

     Juhomoravský kraj v spolupráci s Trnavským samosprávným krajom realizuje projekt „Za netradičním poznáním JMK a TTSK“ (CZ/FMP/6c/08/106, akronym „Poznej JMK+TTSK“). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Fondu malých projektov Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

     Hlavným cieľom projektu je predstaviť menej známe, avšak nemenej atraktívne miesta v Juhomoravskom a Trnavskom kraji a súčasne ich propagáciou zvýšiť informovanosť potenciálnych návštevníkov o možnostiach turistického využitia a týmto vyvolať záujem k návšteve tohto územia.

Hlavné realizované aktivity:

  • Stolný kalendár 2023, ktorý bude obsahovať tipy na výlety pre peších aj cykloturistiku s vyznačením cyklotrás, vrátane popisu a fotografií, kulturnych a prírodných pamiatok. Kalendár bude obsahovať i tzv. Storytelling (príbehy) z atraktívnych lokalít v území s ilustráciami.
  • Omaľovánky, kde budú využité ilustrácie zo stolného kalendára.
  •  pohľadnice – tzv. „goliveCard“ prostredníctvom ktorej bude možné po stiahnutí aplikácie vidieť krátke propagačné video s upútavkou k návšteve tohoto cezhraničného územia.
  • Záverečný seminár, kde bude prezentovaný projekt, vrátane jeho výstupov českým a slovenským zástupcom turistických destinácií, ktorí budú následne informovať návštevníkov v JMK a TTSK.
  • Spoločná kampaň propagujúca prírodné a kulturne atraktivity spoločného územia na webových stránkach a Facebooku.

Prínosy projektu:

Projekt predurčuje k trvale udržateľnému rozvoju územia, prinesie spoločnou propagáciou a podporí spoluprácu v oblasti turistického ruchu medzi JMK a TTSK. Podporí vzájomnú návštevnosť turistov a cykloturistov na oboch stranách hranice. Bude prínosom pre oživenie života v cezhraničnom území a bude mať pozitivny dopad na rozvoj služieb v oblasti cestovného ruchu a životného prostredia.

Doba realizácie projektu: 1.3.2022-28.2.2023

Celkové oprávnené náklady projektu: 23 345,00 €

Príspevok z EU (ERDF): 12 155,00 €

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW