Trnavská župa zanalyzovala pohyb účastníkov kampane Do práce na bicykli, výsledky poskytne samosprávam

Trnavský samosprávny kraj spracoval dáta od účastníkov deviateho ročníka celoslovenskej kampane Do práce na bicykli, ktorý prebiehal od 1. do 30. júna 2022. Úsek cyklokoordinátorky Trnavského kraja vydal výsledky analýzy vo forme verejne dostupnej brožúry. Obciam a mestám poslúži k posúdeniu možností rozvoja siete cyklotrás, a to najmä v ich intravilánoch a blízkom okolí.

„Do národnej kampane sa minulý rok okrem župy zapojilo aj 12 miest a obcí ležiacich na území Trnavského kraja. Vznikol tým cenný súbor údajov o správaní 1.600 bicyklujúcich obyvateľov. Dáta sme zakúpili, spracovali a vyhodnotili. Výsledky sme publikovali v brožúre. Verím, že tieto informácie pomôžu zapojeným mestám a obciam urobiť čo najlepšie rozhodnutia v prospech udržateľnej mobility,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Do kampane Do práce na bicykli 2022 sa v Trnavskom kraji zapojilo 1.577 účastníkov, ktorí boli rozdelení do 460 zaregistrovaných tímov. Súťažiaci vykonali vyše 35-tisíc jázd, pričom na bicykli najazdili celkovo viac ako 238-tisíc kilometrov.

Župa sa v kategórii krajov umiestnila na štvrtom mieste. Do kampane sa zapojili všetky okresné mestá v kraji, ako aj mestá Sereď, Sládkovičovo a Vrbové, či obce Hrnčiarovce nad Parnou a Jaslovské Bohunice. V celoslovenskom porovnaní miest sa na druhej priečke umiestnil Hlohovec. Medzi najlepšími desiatimi mestami skončila Trnava a v druhej najlepšej desiatke sa umiestnili aj mestá Sereď a Vrbové.

„V analýze sme vyhodnocovali dopravné správanie účastníkov kampane. Z dát sme zistili, že pohyb obyvateľstva za prácou udržateľným spôsobom sa najintenzívnejšie uskutočňuje najmä v intraviláne a okolí sídiel v prímestských oblastiach. Spracované dáta teda kopírujú závery Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji. To znamená, že ak má byť výstavba nových cyklotrás ekonomicky efektívna a spoločensky užitočná, je vhodné ju koncentrovať práve do intravilánov sídiel a ich blízkeho okolia,“ povedala cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Prokopová.

Brožúra je dostupná spolu s ďalšími dokumentami, ako Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v TTSK na roky 2018 - 2023 alebo Štúdiou rozvoja cyklistickej dopravy v TTSK, na https://trnava-vuc.sk/krajska-cyklokoordinatorka/dokumenty-cyklokoordinator/

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW