Workshop a študijná cesta Trenčín a Trnava - Za príkladmi dobrej praxe v oblasti udržateľnej mobility

23.02.2023

V dňoch 21. - 22. septembra 2022 sa konalo podujatie s názvom Workshop a študijná cesta – za príkladmi dobrej praxe v oblasti udržateľnej mobility. Cieľom študijnej cesty bolo priblížiť zástupcom samospráv ako súvisí s rozvojom miest plánovanie mobility a ako je možné prijať konkrétne riešenia v prospech udržateľnej mobility. Účastníci sa oboznámili s konkrétnymi riešeniami v mestách Trenčín a Trnava, ako aj v Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji. Silvia Prokopová, cyklokoordinátorka TTSK prezentovala príklady dobrej praxe v oblasti udržateľnej mobility na území Trnavského kraja. Zamerala sa na Štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy v TTSK, ktorá je založená na dátach a rozprávala aj o dôležitosti zberu a spracovania dát, pre komplexnejšie a čo najefektívnejšie plánovanie cyklotrás. Súčasťou jej prezentácie bol aj pripravovaný vzdelávací program pre pracovníkov verejnej správy a ďalšie opatrenia Trnavského kraja na zlepšenie stavu udržateľnej mobility.

Prečítajte si tiež

Smart City Academy - Pozvánka
Vážení členovia Smart Cities klubu, milí priatelia, Dovoľujeme si Vás pozvať na záverečnú konf...
Jarná škola cyklodopravy
Vážení zástupcovia samospráv, milí účastníci Jesennej školy cyklodopravy. Úrad Trnavského samo...
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend