Workshop a študijná cesta Trenčín a Trnava - Za príkladmi dobrej praxe v oblasti udržateľnej mobility

Publikované: 23.02.2023 | Naposledy aktualizované 23.02.2023

V dňoch 21. - 22. septembra 2022 sa konalo podujatie s názvom Workshop a študijná cesta – za príkladmi dobrej praxe v oblasti udržateľnej mobility. Cieľom študijnej cesty bolo priblížiť zástupcom samospráv ako súvisí s rozvojom miest plánovanie mobility a ako je možné prijať konkrétne riešenia v prospech udržateľnej mobility. Účastníci sa oboznámili s konkrétnymi riešeniami v mestách Trenčín a Trnava, ako aj v Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji. Silvia Prokopová, cyklokoordinátorka TTSK prezentovala príklady dobrej praxe v oblasti udržateľnej mobility na území Trnavského kraja. Zamerala sa na Štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy v TTSK, ktorá je založená na dátach a rozprávala aj o dôležitosti zberu a spracovania dát, pre komplexnejšie a čo najefektívnejšie plánovanie cyklotrás. Súčasťou jej prezentácie bol aj pripravovaný vzdelávací program pre pracovníkov verejnej správy a ďalšie opatrenia Trnavského kraja na zlepšenie stavu udržateľnej mobility.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram