Začiatok výstavby lávky cez rieku Moravu

Publikované: 13.06.2019/ Aktualizované: 18.02.2022
logo_IRRVA_2014-20

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Juhomoravským krajom začal dňa 18.09.2018 slávnostným poklepaním základných kameňov realizáciu výstavby lávky cez rieku Moravu v rámci projektu „Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany".  Cieľom projektu je prepojenie lokalít Mikulčice a Kopčany pre cyklistov, peších návštevníkov a miestnych obyvateľov v rámci unikátnej pamiatkovej oblasti slovanského hradiska. Projekt je podporený z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritnej osi 2 Kvalitné životné prostredie, špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.
V rámci projektu bude vybudovaná 143 metrov dlhá oceľová lávka s dolnou oceľovo-betónovou mostovkou. Na lávku budú nadväzovať spevnené komunikácie – chodníky pre peších a cyklistov. Na českej strane bude vybudovaný cyklochodník spájajúci Slovanské hradisko v Mikulčiciach na už existujúcu sieť lesných ciest vedúcich k lávke. Na slovenskej strane vznikne úplne nová infraštruktúra nevyhnutná k spojeniu oblasti pri rieke (od lávky) a obce Kopčany (okolo kostola sv. Margity Antiochijskej z 9. storočia). Súčasťou projektu sú aj archeologické prieskumy v danej lokalite. 
Projekt zaistí spoločný rozvoj územia s využitím miestneho potenciálu kultúrnych a prírodných atraktivít. 
Zhotoviteľom stavby je Spoločnosť LÁVKA CEZ MORAVU – Doprastav STAVOKOV, kde je vedúcim spoločníkom spoločnosť Doprastav, a. s. Ďalšími spoločníkmi sú STAVOKOV spol. s.r.o. a Doprastav CZ, s.r.o. Architektonický návrh lávky bol vytvorený firmou NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Predpokladaný termín fyzického ukončenia realizácie aktivít projektu je 31. 8. 2019. Celkové výdaje projektu sú 3 796 790,57 €. Projekt je realizovaný s finančným príspevkom z Európskej únie a výška dotácie z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj bude 85 % celkových výdajov projektu (3 227 271,98 €). Zostávajúce finančné prostriedky budú hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu Českej a Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov Juhomoravského a Trnavského samosprávneho kraja.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW