Záverečná konferencia projektu SacraVelo

Publikované: 12.08.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Záverečná konferencia projektu „SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja“

V utorok 27. apríla 2021 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu „SacraVelo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja“, ktorý bol realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Program

ÚVOD

09.00-09.20 Úvodné slovo (Predstavenie Trnavského kraja a výsledkov dosiahnutých v rámci projektu) - Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja a Mgr. József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja

09.20-09.35 Úvodné slovo (Predstavenie župy Győr-Moson-Sopron a výsledkov dosiahnutých v rámci projektu) - Németh Zoltán, predseda župnej samosprávy Győr-Moson-Sopron

09.35-09.50 Úvodné slovo (Predstavenie župy Komárom-Esztergom a výsledkov dosiahnutých v rámci projektu) - Popovics György, predseda župnej samosprávy Komárom-Esztergom

09.50-10.05 Úvodné slovo (Predstavenie Bratislavského kraja a výsledkov dosiahnutých v rámci projektu) - Mgr. Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Bratislavský samosprávny kraj

SAKRÁLNE PAMIATKY A SAKRÁLNY CESTOVNÝ RUCH

10.05-10.20 Sakrálny život a tradície v župe Győr-Moson-Sopron - Dr. Reisner Ferenc, biskupský vikár Győrskej diecézy

10.20-10.40Situácia sakrálneho a aktívneho turizmus v Trnavskom a Bratislavskom kraji - Ing. Tatiana Mikušová, riaditeľka Slovenského Domu Centrope

10.40-10.55Sakrálny turizmus a možnosti v rámci župy Komárom-Esztergom
- Magyarics Gábor, riaditeľ neziskovej organizácie Duna-Gerecse (TDM)

10.55-11.30 Prestávka

AKTÍVNY CESTOVNÝ RUCH V PODUNAJSKEJ OBLASTI

11.30-11.45Cyklotrasy, siete a tematické trasy pozdĺž Dunaja – Pénzes Erzsébet, projektová koordinátorka, Združenie Maďarského cyklistického cestovného ruchu (Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség)

11.45-12.00Cyklotrasy, siete a tematické trasy pozdĺž Dunaja- Mgr. Martin Hakel, vedúci Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja

12.00-12.15Predstavenie obce Szil a novovybudovaného cyklocentra - Németh Péter, starosta obce Szil

+ video

12.15-12.30Predstavenie obce Báč a novovybudovaného cyklocentra - Mgr. Helena Vonyiková, starostka obce Báč

+ video o cyklotrase a cyklocentre

12.30-12.35 Video TTSK

12.35-12.40 Video BSK

12.40-12.45 Video GYMS

12.45-12.50 Video KEM

DOBRÁ PRAX A ZÁVEREČNÉ MYŠLIENKY

12.50-13.10 Predstavenie a činnosti združenia Mariánskej cesty - Romanek Etelka, členka riaditeľstva Združenia Mariánskej cesty, podpredsedníčka župnej samosprávy Komárom-Esztergom

13.10-13.25 Tradície Svätého Martina - Polgár Tibor, nezisková organizácia Westpannon

13.25-13.45 Predstavenie webstránky a aplikácie SacraVelo - Gelencsér Tibor informatik, župná samospráva Győr-Moson-Sopron

Záverečná konferencia projektu SacraVelo - príhovory v originálnom jazyku

Záverečná konferencia projektu SacraVelo - príhovory v slovenskom jazyku

www.skhu.eu

"Obsah webstránky a záverečnej konferencie nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskej únie."

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW