Župa iniciuje stretnutia v okresných mestách. Obyvateľov bude informovať o aktuálnych dotáciách.

Publikované: 05.01.2024/ Aktualizované: 18.01.2024

Szöveg megjelenítése magyar nyelven

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s členmi kontaktných miest Infobodka, pripravil na mesiac január 2024 sériu stretnutí so záujemcami o dotácie k aktuálne zverejneným výzvam. Ide o dotačné schémy, ktoré sú určené na podporu aktivít organizácií  a obcí na území župy. Dokopy sa uskutoční až 8 stretnutí, pričom prvé zo série začína už v pondelok 8. januára 2024.

Účelom stretnutí je záujemcom o dotácie poskytnúť informácie o tom, akým spôsobom sa môžu o finančný príspevok uchádzať. Rovnako bude odprezentované aj prihlasovanie projektov či informácie o oblastiach, na ktoré sa majú projekty zameriavať.

Na dotačnú schému pre „Podporu aktivít organizácií na území Trnavského kraja“ bolo z rozpočtu vyčlenených 450-tisíc eur. Financie možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Trnavského kraja alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území župy. Projekty môžu byť zamerané na podporu aktivít v oblasti umenia a kultúry, integráciu občanov so zdravotným znevýhodnením a skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti, zlepšenie chorobnosti a prevencie chorôb, na športovú infraštruktúru, ale aj na zlepšenie životného prostredia. Minimálna výška dotácie je 500 eur, pričom možné je podať len jednu žiadosť.

Objem financií vo výške 150-tisíc eur je určený na dotačnú schému „Podpora aktivít obcí na území Trnavského kraja“. Cieľom je podporiť nápady obcí a participovať na podpore, príprave a realizácií ich aktivít. Projekty môžu byť zamerané na rozvoj kultúrnych aktivít, rozvoj sociálnych a zdravotníckych služieb, ale aj na prípravu športových podujatí. V prípade tohto typu dotácie je minimálna výška podpory tiež 500 eur a žiadateľ môže podať maximálne jednu žiadosť.

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa pre obe výzvy je stanovené na 5%.

InfoBodky sú kontaktné miesta, prostredníctvom ktorých sa iné občianske združenia či neziskové organizácie pôsobiace v neziskovom a komunitnom sektore z daného okresu môžu informovať o možnostiach ako založiť vlastnú organizáciu, ako napísať projekt či ako požiadať o grant. Tieto kontaktné miesta sa nachádzajú v každom okrese v Trnavskom kraji. Podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Projekt sérií stretnutí so záujemcami o dotácie je pokračovaním spolupráce medzi župou a víťazným tímom prvého ročníka Kiratonu s názvom (Po)tvorkyne. Tie uspeli s nápadom zameraným na tvorbu komunitnej participácie obyvateľov kraja.

 

Harmonogram stretnutí:

1, Sereď - KC Priestor, pondelok 8. január 2024 o 16:00 hodine.

2, Senica - DAV, utorok 9. január 2024 o 15:30 hodine.

3, Skalica –  Gorkého 27, streda 10. január 2024 o 15:00 hodine.

4, Piešťany – Hotelová akadémie Ľ. Wintera, štvrtok 11. január 2024 o 15:30 hodine.

5, Hlohovec – Vinohradská 1358/5, piatok 12. január 2024 o 15:30 hodine.

6, Galanta – Mestský úrad, pondelok 15. január 2024 o 15:30 hodine.

7, Dunajská Streda – Spojená škola, Nám. sv. Štefana, utorok 16. január 2024 o 15:30 hodine.

8, Trnava – Úrad TTSK, streda 17. január 2024 o 15:30 hodine.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW