Župná Nadácia DAR minulý rok finančne pomohla 45 žiadateľom o pomoc

Správna rada Nadácie DAR Trnavského samosprávneho kraja na svojom koncoročnom zasadnutí schválila rozdelenie finančných prostriedkov medzi ďalších žiadateľov o pomoc v ťažkej životnej situácii. Medzi 31 z nich bolo rozdelených viac ako 3.600 eur. Na zasadnutí boli zvolení aj noví členovia správnej rady nadácie. Stali sa nimi vicežupanka Veronika Buc, ako aj vicežupani Rastislav Mráz a Patrik Voltmann.

„Prostredníctvom župnej Nadácie DAR finančne pomáhame obyvateľom nášho kraja, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Od roku 2004 sme adresne pomohli už viac ako 500 rodinám. Ešte pred Vianocami sme rozdelili vyše 3.600 eur medzi ďalších 31 žiadateľov v núdzi. Finančné prostriedky budú použité na preplatenie ich liečebných nákladov a rehabilitácií, nákup zdravotníckych pomôcok či podporu športových aktivít,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že v roku 2022 bolo z nadácie rozdelených celkovo 5.010 eur medzi 43 rodín v núdzi, jedno občianske združenie a jeden športový klub.

Príspevok na liečbu získala napríklad športovkyňa z okresu Trnava, ktorej bola diagnostikovaná agresívna bakteriálna infekcia. Rodina z okresu Skalica dostala príspevok na rehabilitácie pre syna s viacerými ťažkými diagnózami.  Rodičia dcéry z okresu Dunajská Streda, ktorá sa narodila s genetickou chybou, dostali od nadácie príspevok na SKENER terapiu.

„Príjmy Nadácie DAR sú tvorené dobrovoľnými, príspevkami fyzických a právnických osôb. Okrem toho nadácia prijíma aj 2 % z daní z príjmov. Obzvlášť tento rok sa obraciame na všetkých dobrých ľudí, ktorí chcú pomôcť druhým,“ uviedla správkyňa župnej nadácie Ivana Ondrušková.

Nadácia DAR pravidelne organizuje napríklad zbierky šatstva, potravín, či drogérie. V decembri usporiadala charitatívne bazáre na Úrade TTSK a na nádvorí župného Divadla Jána Palárika v Trnave. Výnos z oboch akcií bude použitý na pomoc chorým ľuďom a obyvateľom kraja na prekonanie zložitých životných situácií.

Od roku 2004 do konca roka 2022 Nadácia DAR rozdelila takmer 200-tisíc eur, z toho viac ako 155-tisíc eur fyzickým osobám, predovšetkým na zabezpečenie starostlivosti o zdravotne znevýhodnených, či na preklenutie ťažkej životnej situácie. Pomoc od Nadácie DAR dostalo doposiaľ 501 rodín a 29 organizácií.

Činnosť župnej Nadácie DAR je možné podporiť formou dobrovoľného jednorazového alebo pravidelného príspevku na účet SK23 5600 0000 0010 4998 5001. Viac informácii je dostupných na https://trnava-vuc.sk/nadacia-dar.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram