Zdravá Župa s.r.o.

Publikované: 18.03.2022 | Naposledy aktualizované 16.05.2023

     Spoločnosť Zdravá župa, s.r.o. bola pôvodne založená Trnavským samosprávnym krajom v roku 2021 za účelom boja proti koronavírusu v Trnavskom samosprávnom kraji (ďalej len „TTSK“).

     V nadväznosti na potrebu zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nedostatkových špecializáciách sa naša spoločnosť v súčasnosti zameriava aj na poskytovanie kvalitnej a dobre dostupnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov TTSK.

     V roku 2022 sme sa stali poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v novom zdravotníckom stredisku, ktoré sa nachádza v zrekonštruovanom objekte na Študentskej ulici 3579/16 v Trnave, ako aj poskytovateľom pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v priestoroch na Starohájskej ulici 436/1 v Trnave (na základe poverenia MZ SR).

     Zdravotnú starostlivosť poskytujeme vo svojich  ambulantných zdravotníckych zariadeniach:

  • vo všeobecnej ambulancii všeobecného lekára pre dospelých,
  • v stacionári pri všeobecnej ambulancii pre dospelých,
  • v špecializovanej kardiologickej ambulancii, s odborným zameraním kardiológia,
  • v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti s odborným zameraním domáca ošetrovateľská starostlivosť,
  • v mobilnom hospici s odborným zameraním domáca hospicová starostlivosť,
  • v pevnej ambulantnej pohotovostnej službe pre deti a dorast.

     Naše zdravotnícke stredisko ponúka pacientom možnosť objednávať sa na vyšetrenie prostredníctvom elektronického systému, čím zaručuje efektívnu a pohodlnú organizáciu návštev lekárov.

     Svoj zdravotný stav, či preventívne prehliadky môžu u nás pacienti riešiť v rámci našich rozšírených ordinačných hodín.

     V spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trnava sa snažíme zlepšovať kvalitu života pacientov a ich príbuzných prostredníctvom komplexnej paliatívnej starostlivosti a domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

     V budúcnosti plánujeme rozšíriť našu ponuku o ďalšie zdravotnícke zariadenia v rôznych častiach kraja.

     Veríme, že odborným poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa nám podarí prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja.

Výročné správy

Aktivity inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram