TTSK: Župa v roku 2023 rozšírila poskytovanie zdravotnej starostlivosti, v budúcom pokračuje s finančnou podporou lekárov

Trnavský samosprávny kraj v tomto roku pokračoval v rozvoji a podpore zdravotníctva v kraji. V zdravotníckom zariadení Zdravá župa na Študentskej ulici 16 v Trnave bola otvorená neurologická a kardiologická ambulancia. Okrem toho začalo zariadenie poskytovať služby Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilného hospicu.

„Oblasť zdravotníctva ostáva našou najvyššou prioritou aj v roku 2024. Vďaka novootvoreným ambulanciám kardiológie a neurológie sme rozšírili poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odboroch, po ktorých bol od pacientov veľký dopyt. Okrem toho sme tento rok začali poskytovať služby Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj služby mobilného hospicu. V nasledujúcom roku začneme s  rekonštrukciou a vybavením nového centra duševného zdravia v Trnave. Okrem toho, župa z rozpočtu vyčlenila sumu 400-tisíc eur, a to na rozvoj a podporu zdravotníctva prostredníctvom dotačných schém,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

V roku 2023 začal Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom svojej spoločnosti Zdravá župa poskytovať služby Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti v kraji. Služby sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu sa samostatne dostaviť na ošetrenie, či rehabilitáciu. Rovnako boli spustené služby mobilného hospicu, ktoré sú určené je pre pacientov s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúcich pacientov v ich domácom prostredí. Záujemcovia sa môžu registrovať prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke.

Trnavská župa v roku 2023 realizovala viacero aktivít, ktorými prispela k prevencií onkologických ochorení. Pripravila špeciálne dni očkovania proti vírusu HPV, na ktoré prišlo viac ako 100 záujemcov, pričom prebiehalo v troch ambulanciách na území kraja, a to v Dunajskej Strede, Skalici a v Trnave.  Zároveň župa nezabúdala ani na zamestnancov úradu, pre ktorých pripravila na jar a pred Vianocami Dni zdravia.

Trnavský samosprávny kraj pokračuje aj v poskytovaní dotácií určených na rozvoj a podporu zdravotníctva v kraji. Ako uviedla riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová, „v roku 2023 bolo podporených sedem projektov, v celkovej výške 73-tisíc eur. S touto dotačnou schémou budeme pokračovať aj v budúcom roku. Novinkou je motivačný program pre nových aj existujúcich lekárov – špecialistov v nedostatkových odboroch. Celkovo je v rozpočte v budúcom roku na zdravotnícke dotácie vyčlenených 400-tisíc eur. Predkladanie žiadostí bude prebiehať elektronicky, a to od 15. januára 2024.“

Úspešne v tomto roku pokračovala aj služba domáceho tiesňového volania pod názvom SOS Gombík, ktorá je určená pre samostatne žijúcich obyvateľov na území kraja. Župa v spolupráci s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky službu rozšírila, a poskytuje ju aj v maďarskom jazyku. Služba domáceho tiesňového volania umožňuje klientom v núdzovej situácii zavolať pomoc. Vyškolený personál dispečingu následne situáciu vyhodnotí a skoordinuje ďalší postup. Celkovo ju využíva už 396 klientov, pričom služba už bola poskytnutá 521 klientom.

Trnavský samosprávny kraj zorganizoval už tretí ročník súťaže Mladý záchranár trnavskej župy. Určená bola pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl s výnimkou študentov zdravotníckych škôl. Podujatia sa zúčastnilo 86 študentov z 22 stredných škôl a víťazným tímom sa stali študenti z Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne.

V budúcom roku plánuje Trnavská župa rekonštrukciu a vybavenie Psycho-sociálneho centra, ktoré vznikne pri už existujúcom župnom zdravotníckom centre v Trnave. Súčasťou centra bude psychologická a psychiatrická ambulancia, ale aj psychiatrický stacionár.

Rovnako bude pokračovať aj v poskytovaní finančného príspevku na bývanie pre všeobecných lekárov, ktorým bola schválená dotácia účelovo určená na rozvoj a podporu zdravotníctva. Poskytnutú čiastku vo výške maximálne 150 eur mesačne je možné použiť výhradne na úhradu nákladov spojených s bývaním, a to na úhradu nájomného, splátok úveru na kúpu nehnuteľnosti alebo úhradu energií, vodného a stočného.

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW