Kick off projektu RegioCoop SK-AT (10.12.2020)

Publikované: 16.03.2021/ Aktualizované: 15.07.2022

RegioCoop SK-AT je projektom cezhraničnej spolupráce, v ktorom sa spojili zástupcovia zo 4 krajov zo slovensko-rakúskeho pohraničia, s cieľom podporiť intenzívnejšiu a trvalo udržateľnú spoluprácu medzi regiónmi a vyprofilovať strategické témy a projektové nápady, ktoré môžu byť realizované v rámci nového programového obdobia.

Úvodné podujatie projektu sa konalo dňa 10.12.2020 a bolo vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu s koronavírusom realizované neštandardne formou online konferencie. Hlavným organizátorom podujatia bol vedúci partner Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H., v spolupráci s partnermi – Trnavským samosprávnym krajom, Bratislavským samosprávnym krajom a NÖ.Regional.GmbH. Podujatia sa zúčastnilo vyše 90 účastníkov, prevažne z verejného sektora.

Na podujatí boli podané stručné informácie o projekte, dôležitých míľnikoch a ďalších implementačných opatreniach vrátane postupov týkajúcich sa možného zapojenia. V rámci bežiacej implementácie projektu Trnavský samosprávny kraj a NÖ.Regional.GmbH už vytvorili v spolupráci s partnermi projektu dotazník, zameraný na zistenie ideového potenciálu a záujmu na rozvoji slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráce a kreovania spoločných strategických projektových zámerov. Prieskum bol realizovaný v termíne 22.9.2020 – 17.11.2020, zúčastnilo sa ho 304 respondentov. Na základe výstupov, ktoré budú podrobne vyhodnotené a zdokumentované, budú respondenti pozývaní do tematických sietí a na pracovné stretnutia formou workshopov alebo okrúhlych stolov, kde budú mať možnosť konzultovať spoločné témy, resp. hľadať vhodných partnerov pre budúce projekty.

V prezentácii odzneli aj informácie o pripravovanej Analýza legislatívnych rozdielov, ktorá má zanalyzovať momentálne prekážky spolupráce v projektoch, ako sú napríklad odlišnosti v zákonoch o verejnom obstarávaní, stavebnom zákone, prístupe ku chráneným oblastiam a ponúknuť odporúčania, ako sa vyhnúť častým problémom.

V závere vystúpil so svojím príspevkom zástupca RMB GmbH a oboznámil účastníkov s dostupnými informáciami pre budúce programové obdobie Interreg SK-AT 2021-2027.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v priloženej prezentácii.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW