Online školenia v oblasti ochrany ovzdušia

Publikované: 24.10.2023/ Aktualizované: 31.10.2023

Dnes sa konal I. SEMINÁR – Právna úprava v oblasti ochrany ovzdušia. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia.

Je to jeden zo štyroch seminárov v oblasti ochrany ovzdušia, ktorú organizuje Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Cieľom školenia je poskytnúť komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve v oblasti kvality ovzdušia vo väzbe na prijatý nový zákon o ochrane ovzdušia a spôsoby zapracovania týchto zmien do každodennej praxe samospráv.

Školenie bude pokračovať ďalšími tromi nadväzujúcimi online seminármy:

  1. SEMINÁR – Povoľovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a umiestňovanie stacionárnych zdrojov (26. 10. 2023)

III. SEMINÁR – Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a prevádzkovateľov vybraných osobitných činnosti. Štátny dozor a riešenie podnetov v pôsobnosti obce, správne delikty (9. 11. 2023)

  1. SEMINÁR – Riadenie kvality ovzdušia (10. 11. 2023)

Semináre sú určené pre zástupcov samospráv, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Viac informácií o seminároch nájdete na stránke:

https://populair.sk/sk/podujatia

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW