Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlási 6. septembra 2023 štvrtú výzvu na obnovu rodinných domov

Po novom bude možné zahrnúť do nákladov aj úpravu komína, kotol na biomasu či batériové úložisko. Podľa ministerstva životného prostredia znižovanie energetickej spotreby hrá významnú úlohu ako pri  zmene klímy, tak aj  pri závislosti krajiny na fosílnych palivách.

„Budovy môžu za spotrebu až 40-tich percent svetovej energie a sú zodpovedné za 36 percent emisií CO2 v Európskej únii. Na Slovensku situácia nie je lepšia. Napríklad každý tretí rodinný dom postavený pred rokom 2001 nemá obnovené okná, strechu či obvodový plášť,“ povedal Milan Chrenko, minister životného prostredia. Podľa jeho slov má výzva z plánu obnovy a odolnosti aj nezanedbateľný zdravotný a ekonomický rozmer. Vykurovanie tuhým palivom predstavuje zdroj znečistenia ovzdušia v regiónoch. Náklady na bývanie tvoria v priemere štvrtinu výdavkov z rodinných rozpočtov, pričom len elektrina, plyn a teplo spoločne ukrajujú až 10 percent z výdavkov priemernej domácnosti. „Asi neexistuje jasnejší príklad, kedy zodpovednosť k zdraviu a životnému prostrediu reálne pomáha domácnostiam zvyšovať komfort a znižovať účty za energie. Špeciálne to platí, ak sa výzva stále viac otvára aj obnoviteľným zdrojom energií,“ podotkol Milan Chrenko.

SAŽP do pripravovanej štvrtej výzvy Obnov dom doplnila aj podporu pre batériové úložiská a biomasové kotly na pelety. Okrem týchto dvoch noviniek naďalej zostáva podpora tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov, fotovoltických panelov či systému rekuperácie. „Financujeme 75 percent z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sa určujú na základe jednotkových cien za m2 zateplenia alebo kW inštalovaného výkonu. Maximálna výška príspevku je 15 tisíc eur pri úspore 30-60 percent a 19 tisíc eur pri úspore nad 60 percent primárnej energie,“ dodal Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Štvrtá výzva bude otvorená pre 10 tisíc záujemcov, ktorí môžu požiadať o finančný príspevok  prostredníctvom elektronického formulára na www.obnovdom.sk. Po novom budú mať žiadatelia po zaregistrovaní 90 kalendárnych dní na predloženie úplnej žiadosti, ktorej povinnou prílohou bude aj energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie. Touto zmenou sa chce SAŽP zamerať na pripravenejších žiadateľov, ktorí už majú obnovu premyslenú a potrebné doklady budú mať čoskoro k dispozícií. Taktiež už nebude nutné predkladať dokument preukazujúci vek domu, keďže tento údaj bude preukazovaný z energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia.

Slovenská agentúra životného prostredia zároveň prijala opatrenia pre urýchlenie vyhodnocovania žiadostí.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW