Trnavský samosprávny kraj schválil zámer uplatňovať politiku života bez odpadu pri používaní plastov

22.02.2022

Problematika predchádzania vzniku odpadu rezonuje v spoločnosti v oveľa menšej miere ako napr. triedenie odpadov alebo ich recyklácia. Významnú a čoraz negatívnejšiu úlohu zohráva správanie sa obyvateľov pri nakupovaní tovarov a služieb, teda oblasť spotreby. Preto pri snahe o minimalizovanie vznikajúcich odpadov je potrebné vychádzať z Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019-2025 schváleného uznesením vlády SR č. 86/2019. Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Tento trend je v súlade s Akčným plánom Európskej únie pre obehové hospodárstvo. 

Trnavský samosprávny kraj sa chce podieľať na tvorbe a ochrane životného prostredia pri výkone samosprávy v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov aj predchádzaním vzniku odpadov v Úrade TTSK a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK uplatňovaním politiky života bez odpadu. K tomu môžu slúžiť nasledovné odporúčania: 

pre Úrad TTSK: 

  • nepoužívať jednorazové plasty na podujatiach organizovaných Úradom TTSK, 
  • používať dekorácie nezaťažujúce životné prostredie, 
  • zabezpečovať propagačné predmety TTSK, ktoré nezaťažujú životné prostredie, sú recyklovateľné, majú viacnásobné použitie a pozitívne motivujú obyvateľov smerom k uplatňovaniu politiky života bez odpadu (papierové a textilné tašky, sieťky na nákup ovocia a zeleniny, jutové tašky, prírodné mydlá, sviečky zo včelieho vosku, bylinné vonné vrecúška, recyklovateľné zápisníky, drevené puzzle, hrnčeky, textilné ochranné rúška a pod.). Tieto propagačné predmety vyrábať aj v našich OvZP a zabezpečovať od lokálnych handmade dodávateľov, 
  • šíriť osvetu smerom k obyvateľom TTSK prednostne v elektronickej forme (nezávadnosť pitnej vody z vodovodných sietí, oprava a opätovné využívanie výrobkov, racionálne nakupovanie potravín a textilu, uprednostňovanie vratných obalov, obmedzenie nákupu a využívania výrobkov obsahujúcich PVC, správne triedenie odpadu,...), 

pre OvZP: 

  • zriadiť centrá opätovného využitia, 
  • používať recyklované papierové produkty, nakupovať bezobalové čistiace prostriedky, používať rozložiteľné vrecia na odpad, používať látkové návleky na topánky. 

Na uskutočnenie tohto cieľa Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja schválilo na svojom riadnom zasadnutí uznesením č. 569/2021/21 zámer uplatňovať politiku života bez odpadu pri používaní plastov.

Prečítajte si tiež

EKO DEŇ SENICA
Dňa 8.9.2023 na akcii EKO DEŇ Senica budete mať možnosť stretnúť manažérov kvality ovzdušia z ...
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend