Workshop o kvalite ovzdušia pre samosprávy západného Slovenska

Publikované: 17.02.2022 | Naposledy aktualizované 17.02.2022

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a manažérmi kvality ovzdušia z Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja organizovali dňa 26. 1. 2022 online workshop o kvalite ovzdušia, určený predovšetkým pre zástupcov samospráv zo západného Slovenska.

„Máme jasné a stále rozsiahlejšie dôkazy o tom, aký negatívny vplyv na ľudské zdravie môžu mať koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie. Zdrojom znečistenia ovzdušia nie je len priemysel, energetika, poľnohospodárstvo, odpad, ale v poslednom období je závažný problém v lokálnom vykurovaní domácností tuhým palivom a v cestnej doprave. Situáciu by mohlo zlepšiť budovanie povedomia o inovatívnych riešeniach a miestnych opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia práve kompetentných na regionálnej a miestnej úrovni.“  uviedla manažérka kvality ovzdušia TTSK Marta Bejdáková.

V Trnavskom kraji manažéri kvality ovzdušia poukázali na problém, kde sa dajú očakávať vysoké koncentrácie znečisťujúcich látok (oxid dusičitý, prachové častice, v menšej miere aj benzo(a)pyrén) práve v okolí cestných komunikácií s vysokou intenzitou dopravy, ako diaľnica D1 pred Trnavou z Bratislavy či rýchlostnej ceste R1 Trnava- Sereď, alebo v okolí frekventovaných križovatiek a záchytných parkovísk. Lokálne vykurovanie domácností tuhým palivom je ďalším zdrojom znečisťujúcich látok, v mnohých oblastiach trnavského regiónu. Príklady dobrej praxe v rôznych sektorov z jednotlivých krajov boli ukážkou pre zástupcov samosprávnych orgánov, že samosprávy môžu zohrávať dôležitú úlohu pri zlepšovaní kvality ovzdušia.         

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram