Zverejnená bola nová výzva k dotáciám na obnovu rodinných domov  

Dňa 27. 3. 2023 bola zverejnená nová výzva na obnovu rodinných domov financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Podávanie žiadostí sa spustí 24. apríla 2023. Uzavretie výzvy bude 28. augusta 2023 alebo po zaevidovaní v poradí desaťtisícej žiadosti – podľa toho, čo nastane skôr. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 190 mil. EUR.

Implementácia Plánu obnovy a odolnosti SR má za cieľ významne prispieť k zníženiu spotreby energie v budovách do roku 2050 o 40 % a súčasne zníženiu emisií z budov o 79 % v porovnaní s rokom 2020. Súčasťou implementácie je aj plánovaná obnova 30 000 rodinných domov zameraná  na výmenu neefektívneho zdroja tepla a teplej vody, zlepšenie tepelnoizolačných vlastností a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Plnenie Plánu obnovy a odolnosti SR tak prispeje k plneniu cieľov nastavených v Akčnom pláne EÚ Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy ako kľúčového cieľa Európskej zelenej dohody.

Pri nastavovaní podmienok tejto novej výzvy boli brané do úvahy skúsenosti z dvoch predchádzajúcich pilotných výziev. Upravená bola celková výška pomoci na  75 % z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15 000 EUR. Základnou požiadavkou je, aby majiteľ rodinného domu ušetril minimálne 30 % primárnej energie. Ak žiadateľ po rozsiahlej obnove domu preukáže úsporu viac ako  60 %, získa aj bonus vo výške cca 4 000 EUR. Na dosiahnutie tohto cieľa stačí, ak zrealizuje minimálne jedno opatrenie zo skupiny A - čiže zateplenie obvodného plášťa, výmenu okien a dverí, zateplenie stropu a podlahy.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá zabezpečuje prípravu a realizáciu programu Obnov dom, zjednodušila výzvu a urobila ju dostupnejšou. K žiadosti stačia len tri doklady – občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Vyplnenie formulára tak nebude trvať dlhšie ako tridsať minút.

Oproti predchádzajúcim výzvam už nevyžaduje doklad o trvalom pobyte žiadateľa v rodinnom dome, rovnako sa už nevyžaduje ani energetický certifikát budovy a projektové energetické hodnotenie. Tieto bude potrebné dokladovať až po podpise zmluvy do lehoty troch mesiacov.

Na pomoc s prípravou žiadostí sú naďalej dostupné regionálne centrá – zoznam nájdete na www.obnovdom.sk a Zelená linka MŽP SR, kde žiadatelia dostanú kvalitné poradenstvo. Cieľom rezortu životného prostredia je, aby do 30 dní od podania žiadosti dostal každý žiadateľ spätnú väzbu o splnení, či nesplnení podmienok.

Za účelom lepšieho informovania SAŽP plánuje v každom regióne stretnutia s primátormi a starostami, príp. ďalšími zástupcami samospráv, aby informovala o možnostiach a podmienkach získania finančného príspevku. Od apríla ich zároveň bude pravidelne informovať na webstránke www.obnovdom.sk, ale aj prostredníctvom newslettera a cez sociálne siete facebook, Instragram/Obnov dom.

Výzva a príručka pre žiadateľov sú zverejnené na web stránke https://obnovdom.sk/. Podávanie žiadostí sa spustí 24. apríla, je teda pre záujemcov o dotácie vytvorený potrebný priestor pre prípravu potrebných dokumentov.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW