Warning: Undefined array key "swpquery" in /srv/www/new/wordpress/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 6

Výsledky pre

Meno Funkcia Telefón Email Oddelenie
Konečná, Vanesa 033 5559 263 vanesa.konecna@trnava-vuc.sk Odbor právny a sťažností
Henčelová Geregová, Vladimíra, JUDr. 033 5559 263 vladimira.hencelova@trnava-vuc.sk Odbor právny a sťažností
Glemba, Slavomír, Ing. poverený riadením odboru 033 5559 330 slavomir.glemba@trnava-vuc.sk Odbor informatiky
Princová, Eva, Mgr. 033 5559 666 eva.princova@trnava-vuc.sk Oddelenie verejného obstarávania
Farkašová, Beáta, Ing. hlavný kontrolór 033 5559 800 , 911091180 beata.farkasova@trnava-vuc.sk Hlavný kontrolór
Dubovská, Katarína , Mgr. 033 5559 102 , 910855920 katarina.dubovska@trnava-vuc.sk Kancelária riaditeľa úradu
Hlobeň, Jozef, MBA eSlužby, GDPR 033 5559 146 , 911702532 jozef.hloben@trnava-vuc.sk Kancelária riaditeľa úradu
Koval, Peter, Mgr. 033 5559 240 , 910879006 peter.koval@trnava-vuc.sk Kancelária zástupcu riaditeľa úradu
Magdolen, Ján, Mgr. asistent zástupcu riaditeľa úradu 033 5559 147 , 911443782 jan.magdolen@trnava-vuc.sk Kancelária zástupcu riaditeľa úradu
Kozmová, Nikola, Ing. , 902309357 nikola.kozmova@trnava-vuc.sk Kreatívne centrum
Maroši, Viktor, Mgr. riaditeľ odboru 033 5559 190 , 910915851 viktor.marosi@trnava-vuc.sk Odbor analýz a verejných politík
Trnka, Andrej, doc. Ing. PhD. 033 5559 256 andrej.trnka@trnava-vuc.sk Odbor analýz a verejných politík
Jáger, Branislav, Mgr. 033 5559 256 branislav.jager@trnava-vuc.sk Odbor analýz a verejných politík
Pišová, Eva, Ing. 033 5559 542 , 911170161 eva.pisova@trnava-vuc.sk Oddelenie dopravnej obslužnosti
Sárková, Gabriela, Mgr. sekretariát 033 5559 201 gabriela.sarkova@trnava-vuc.sk Odbor financií
Virágová, Júlia, Ing. poverená riadením odboru 033 5559 200 , 908725035 financie@trnava-vuc.sk Odbor financií
Petkáčová, Natália, Mgr. riaditeľka odboru 033 5559 152 , 910729414 natalia.petkacova@trnava-vuc.sk Odbor komunikácie
Petro, Michal, Mgr. 033 5559 251 , 902 031 284 michal.petro@trnava-vuc.sk Odbor komunikácie
Kováčik, Peter, Mgr. 033 5559 154 , 911443783 peter.kovacik@trnava-vuc.sk Odbor komunikácie
Kadlic, Peter, Mgr. riaditeľ odboru 033 5559 580 , 903 494 036 peter.kadlic@trnava-vuc.sk Odbor kultúry a športu
Karaba, Tomáš , 911701979 tomas.karaba@trnava-vuc.sk Odbor kultúry a športu
Mruškovičová, Silvia, Mgr. 033 5559 582 , 911718021 silvia.mruskovicova@trnava-vuc.sk Odbor kultúry a športu
Slobodník, Jakub, Mgr. 033 5559 581 , 902 460 277 jakub.slobodnik@trnava-vuc.sk Odbor kultúry a športu
Blesáková, Daniela, Ing. 033 5559 351 daniela.blesakova@trnava-vuc.sk Odbor ľudských zdrojov
Fíba, Juraj, Mgr. poverený riadením odboru 033 5559 350 , 902 532 403 juraj.fiba@trnava-vuc.sk Odbor ľudských zdrojov
Kolevová, Katarína, Mgr. 033 5559 352 , 910629293 katarina.kolevova@trnava-vuc.sk Odbor ľudských zdrojov
Veronáčová, Elena 033 5559 351 elena.veronacova@trnava-vuc.sk Odbor ľudských zdrojov
Vyhlidalová, Andrea, Mgr. 033 5559 354 , 903494965 andrea.vyhlidalova@trnava-vuc.sk Odbor ľudských zdrojov
Majchráková, Svetlana, Mgr., MBA 033 5559 352 , 911170154 svetlana.majchrakova@trnava-vuc.sk Odbor ľudských zdrojov
Henčeková, Martina, Ing. 033 5559 354 martina.hencekova@trnava-vuc.sk Odbor ľudských zdrojov
Nicolas, Júlia, JUDr. 033 5559 353 julia.nicolas@trnava-vuc.sk Odbor ľudských zdrojov
Bérešová, Lenka, JUDr. poverená riadením odboru 033 5559 272 , 911718327 lenka.beresova@trnava-vuc.sk Odbor právny a sťažností
Gottwaldová, Adriána, Mgr. 033 5559 260 adriana.gottwaldova@trnava-vuc.sk Odbor právny a sťažností
Kubovičová, Anna, JUDr. 033 5559 270 anna.kubovicova@trnava-vuc.sk Odbor právny a sťažností
Valentová, Zuzana, JUDr. 033 5559 262 zuzana.valentova@trnava-vuc.sk Odbor právny a sťažností
Flamíková, Blažena, Ing. riaditeľka odboru 033 5559 440 , 908725028 blazena.flamikova@trnava-vuc.sk Odbor sociálnych vecí
Santová, Miroslava, Bc. 033 5559 601 miroslava.santova@trnava-vuc.sk Odbor riadenia projektov
Pravda, Stanislav, Mgr. riaditeľ odboru 033 5559 420 , 910644793 stanislav.pravda@trnava-vuc.sk Odbor školstva
Vlčková, Jana, Mgr. 033 5559 421 , 904811068 jana.vlckova@trnava-vuc.sk Odbor školstva
Šmidovičová, Lucia, PhDr., PhD, MPH riaditeľka odboru 033 5559 496 , 911126430 lucia.smidovicova@trnava-vuc.sk Odbor zdravotníctva
Chalupková, Jana 033 5559 493 , 915785091 jana.chalupkova@trnava-vuc.sk Odbor zdravotníctva
Hančínová, Simona, JUDr. 033 5559 494 , 910389251 simona.hancinova@trnava-vuc.sk Odbor zdravotníctva
Královičová, Daniela 033 5559 495 daniela.kralovicova@trnava-vuc.sk Odbor zdravotníctva
Magalová, Slávka 033 5559 491 , 910421691 slavka.magalova@trnava-vuc.sk Odbor zdravotníctva
Zdravá župa s.r.o. 033 5559 560 zdravazupa@trnava-vuc.sk Odbor zdravotníctva
Klimešová, Adela, Mgr. 033 5559 423 , 911701967 adela.klimesova@trnava-vuc.sk Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania
Patalášová, Monika, Ing. 033 5559 423 , 905571366 monika.patalasova@trnava-vuc.sk Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania
Zvolenská, Zuzana, Mgr. 033 5559 423 , 910778671 zuzana.zvolenska@trnava-vuc.sk Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania
Mastelová, Dagmara, Mgr., PhD. vedúca oddelenia 033 5559 421 , 911977948 dagmara.mastelova@trnava-vuc.sk Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania
Bíliková, Martina, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 462 , 910 879 009 martina.bilikova@trnava-vuc.sk Oddelenie registrácie a financovania soc. služieb
Bestvinová, Mária, Ing. 033 5559 634 , 902 266 249 maria.bestvinova@trnava-vuc.sk Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce
Černá, Mária, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 550 , 905980022 maria.cerna@trnava-vuc.sk Oddelenie dopravnej obslužnosti
Bašová, Miroslava, Mgr. 033 5559 541 miroslava.basova@trnava-vuc.sk Oddelenie dopravnej obslužnosti
Kukuľková, Eva, Ing. 033 5559 552 , 915785092 eva.kukulkova@trnava-vuc.sk Oddelenie dopravnej obslužnosti
Škvoráková, Magda 033 5559 551 , 910879008 magda.skvorakova@trnava-vuc.sk Oddelenie dopravnej obslužnosti
Múdra, Viera, Ing. 033 5559 553 viera.mudra@trnava-vuc.sk Referát mobility
Balážová, Jana, Ing. 033 5559 711 , 903107715 jana.balazova@trnava-vuc.sk Oddelenie implementácie projektov
Morvay, Martin, Ing. 033 5559 713 , 903132645 martin.morvay@trnava-vuc.sk SO pre IROP
Odráška, Ladislav, Mgr. 033 5559 713 , 903186135 ladislav.odraska@trnava-vuc.sk Oddelenie implementácie projektov
Neckarová, Soňa, Ing. 033 5559 722 , 911 159 473 sona.neckarova@trnava-vuc.sk Oddelenie riadenia, koordinácie a kontroly verejného obstarávania
Morvay, Michal, Mgr. 033 5559 710 , 903195074 michal.morvay@trnava-vuc.sk Oddelenie implementácie projektov
Gábriš, Radovan, Ing. 033 5559 540 radovan.gabris@trnava-vuc.sk Oddelenie infraštruktúry
Lančarič, Ernest, Ing. 033 5559 541 ernest.lancaric@trnava-vuc.sk Oddelenie infraštruktúry
Vávrovič, Matej, Mgr. 033 5559 540 matej.vavrovic@trnava-vuc.sk Oddelenie infraštruktúry
Bazsová, Alena, Mgr. vedúca oddelenia 033 5559 820 alena.bazsova@trnava-vuc.sk Oddelenie kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a všeobecná kontrola
Hloben, Juraj, Ing. 033 5559 830 , 902128308 juraj.hloben@trnava-vuc.sk Oddelenie kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a všeobecná kontrola
Spišáková, Ildikó, Ing. 033 5559 830 , 903034547 ildiko.spisakova@trnava-vuc.sk Oddelenie kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a všeobecná kontrola
Zachar, Vladimír, Ing. 033 5559 830 , 911897486 vladimir.zachar@trnava-vuc.sk Oddelenie kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a všeobecná kontrola
Jurkovičová, Stanislava, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 820 , 905980013 stanislava.jurkovicova@trnava-vuc.sk Oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov
Gruberová, Monika, Mgr. 033 5559 820 , 902171481 monika.gruberova@trnava-vuc.sk Oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov
Rapiová, Patrícia, Mgr. 033 5559 801 , 902398126 patricia.rapiova@trnava-vuc.sk Oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov
Horňáková, Silvia, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 327 , 903979589 silvia.hornakova@trnava-vuc.sk Oddelenie nakladania s majetkom
Bedečová, Darina, Bc. 033 5559 318 darina.bedecova@trnava-vuc.sk Oddelenie nakladania s majetkom
Dráb, Adam, Mgr. , 908725029 adam.drab@trnava-vuc.sk Oddelenie nakladania s majetkom
Foltýnová, Andrea, Bc. 033 5559 316 , 904587715 andrea.foltynova@trnava-vuc.sk Oddelenie nakladania s majetkom
Hrčková, Blažena 033 5559 319 , 905278818 blazena.hrckova@trnava-vuc.sk Oddelenie nakladania s majetkom
Lassuová, Gabriela, Mgr. 033 5559 320 , 911165534 gabriela.lassuova@trnava-vuc.sk Oddelenie nakladania s majetkom
Michal, Stanislav, JUDr. 033 5559 512 stanislav.michal@trnava-vuc.sk Oddelenie nakladania s majetkom
Morvayová, Alena 033 5559 514 alena.morvayova@trnava-vuc.sk Oddelenie nakladania s majetkom
Zemanová, Zuzana, Ing. 033 5559 513 , 903729884 zuzana.zemanova@trnava-vuc.sk Oddelenie nakladania s majetkom
Kuchárková, Lívia, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 311 , 902104403 livia.kucharkova@trnava-vuc.sk Oddelenie prevádzky úradu
Blšťáková, Magdaléna, Mgr. 033 5559 324 , 902052584 magdalena.blstakova@trnava-vuc.sk Oddelenie prevádzky úradu
Bobeková, Jana 033 5559 315 , 910879003 jana.bobekova@trnava-vuc.sk Oddelenie nakladania s majetkom
Čendeková, Daniela, Mgr. 033 5559 322 , 904169576 daniela.cendekova@trnava-vuc.sk Oddelenie prevádzky úradu
Dejová, Martina, Ing. 033 5559 321 , 911900475 martina.dejova@trnava-vuc.sk Oddelenie prevádzky úradu
Hanzelová, Vladimíra 033 5559 344 vladimira.hanzelova@trnava-vuc.sk Oddelenie prevádzky úradu
Karnasová, Zuzana, Mgr. 033 5559 341 zuzana.karnasova@trnava-vuc.sk Oddelenie prevádzky úradu
Rendek, Peter, Mgr. 033 5559 325 , 908707344 peter.rendek@trnava-vuc.sk Oddelenie prevádzky úradu
Školníková, Vladimíra 033 5559 342 , 911170146 vladimira.skolnikova@trnava-vuc.sk Oddelenie prevádzky úradu
Stanová, Alena 033 5559 344 alena.stanova@trnava-vuc.sk Oddelenie prevádzky úradu
Šujan, Tibor, Ing. 033 5559 331 , 911170145 tibor.sujan@trnava-vuc.sk Kancelária riaditeľa úradu
Takáčová, Jana, Mgr. 033 5559 343 jana.takacova@trnava-vuc.sk Oddelenie prevádzky úradu
Búdová, Denisa, Mgr. 033 5559 667 denisa.budova@trnava-vuc.sk Oddelenie projektov
Horváth, Miroslav, Ing. 033 5559 663 miroslav.horvath@trnava-vuc.sk Odbor riadenia projektov
Hrebíková, Gabriela, Ing. 033 5559 662 , 911170143 gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk Odbor riadenia projektov
Sirotiaková, Zuzana, Mgr. 033 5559 664 zuzana.sirotiakova@trnava-vuc.sk Oddelenie projektov
Kolenčíková, Katarína, Ing. 033 5559 602 katarina.kolencikova@trnava-vuc.sk Oddelenie projektov
Šifel, Lucia, Ing. 033 5559 661 , 911170148 lucia.sifel@trnava-vuc.sk Oddelenie projektov
Šuranská, Alena, Ing. 033 5559 602 alena.suranska@trnava-vuc.sk Oddelenie projektov
Pavlíčková, Katarína, Mgr. riaditeľka odboru 033 5559 660 , 905870254 katarina.pavlickova@trnava-vuc.sk Odbor riadenia projektov
Hrašnová, Eva 033 5559 451 , 910439096 eva.hrasnova@trnava-vuc.sk Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci
Obertová, Ľubica 033 5559 460 lubica.obertova@trnava-vuc.sk Oddelenie registrácie a financovania soc. služieb
Puškárová, Monika, Mgr. 033 5559 470 monika.puskarova@trnava-vuc.sk Oddelenie registrácie a financovania soc. služieb
Opálková, Sylvia, Mgr. 033 5559 460 sylvia1.opalkova@trnava-vuc.sk Oddelenie registrácie a financovania soc. služieb
Rakovská, Monika, Mgr. 033 5559 451 monika.rakovska@trnava-vuc.sk Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci
Slováková, Andrea 033 5559 461 andrea.slovakova@trnava-vuc.sk Oddelenie registrácie a financovania soc. služieb
Čuvalová, Daniela, Mgr. 033 5559 583 , 903184074 daniela.cuvalova@trnava-vuc.sk Odbor kultúry a športu
Hudecová, Romana, Ing. 033 5559 712 , 903115174 romana.hudecova@trnava-vuc.sk Oddelenie implementácie projektov
Krupa, Rastislav, Ing. 033 5559 721 , 905210099 rastislav.krupa@trnava-vuc.sk Oddelenie riadenia, koordinácie a kontroly verejného obstarávania
Vražičová, Zuzana, Mgr. 033 5559 721 , 903114881 zuzana.vrazicova@trnava-vuc.sk Oddelenie riadenia, koordinácie a kontroly verejného obstarávania
Osuská, Andrea, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 722 , 911897487 andrea.osuska@trnava-vuc.sk Oddelenie riadenia, koordinácie a kontroly verejného obstarávania
Mrvová, Renata, Ing. 033 5559 360 , 911701980 renata.mrvova@trnava-vuc.sk Oddelenie kontrolingu
Ferančíková, Eva, Mgr. 033 5559 386 eva.ferancikova@trnava-vuc.sk Oddelenie rozpočtu a financovania
Fridrichová, Zuzana, Ing. poverená vedením oddelenia 033 5559 362 zuzana.fridrichova@trnava-vuc.sk Oddelenie kontrolingu
Grutková, Martina, Ing. 033 5559 370 martina.grutkova@trnava-vuc.sk Oddelenie rozpočtu a financovania
Jánošková, Kristína, Ing. poverená vedením oddelenia 033 5559 390 kristina.janoskova@trnava-vuc.sk Oddelenie finančného manažmentu projektov
Kristová, Henrieta, Ing. 033 5559 372 henrieta.kristova@trnava-vuc.sk Oddelenie rozpočtu a financovania
Maronová, Natália, Ing. 033 5559 372 natalia.maronova@trnava-vuc.sk Oddelenie rozpočtu a financovania
Mikušová, Gabriela 033 5559 386 gabriela.mikusova@trnava-vuc.sk Oddelenie rozpočtu a financovania
Páleníková, Daniela, Ing. 033 5559 390 daniela.palenikova@trnava-vuc.sk Oddelenie finančného manažmentu projektov
Rezek, Tomáš, Mgr. 033 5559 391 tomas.rezek@trnava-vuc.sk Oddelenie finančného manažmentu projektov
Staráčková, Martina, Bc. 033 5559 371 martina.starackova@trnava-vuc.sk Oddelenie rozpočtu a financovania
Tisovská, Henrieta 033 5559 371 henrieta.tisovska@trnava-vuc.sk Oddelenie rozpočtu a financovania
Bíliková, Ľudmila, Mgr. 033 5559 450 ludmila.bilikova@trnava-vuc.sk Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci
Dobišová, Erika, Mgr. 033 5559 452 erika.dobisova@trnava-vuc.sk Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci
Kocianová, Daniela, Mgr. 033 5559 454 daniela.kocianova@trnava-vuc.sk Referát posudkových činností
Nagyová, Daniela, Mgr. 033 5559 471 daniela.nagyova@trnava-vuc.sk Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci
Niedlová, Zuzana, Mgr. 033 5559 454 zuzana.niedlova@trnava-vuc.sk Referát posudkových činností
Simandlová, Zdena 033 5559 452 zdena.simandlova@trnava-vuc.sk Odbor sociálnych vecí
Valúchová, Monika, PhDr. vedúca oddelenia 033 5559 450 , 910437602 monika.valuchova@trnava-vuc.sk Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci
Abariová, Zuzana, Mgr. 033 5559 433 zuzana.abariova@trnava-vuc.sk Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení
Barczi, Zsolt, Mgr. 033 5559 427 zsolt.barczi@trnava-vuc.sk Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení
Sklárčiková, Tatiana, Mgr. poverená vedením oddelenia 033 5559 424 , 904439367 tatiana.sklarcikova@trnava-vuc.sk Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení
Antipovová, Ida, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 620 , 915744401 ida.antipovova@trnava-vuc.sk Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce
Hornák, Michal, Ing. 033 5559 617 , 911986579 michal.hornak@trnava-vuc.sk Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce
Juzová, Lucia, Mgr. 033 5559 615 , 911986726 lucia.juzova@trnava-vuc.sk Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce
Polakovičová, Drahomíra, PhDr., PhD. 033 5559 612 drahomira.polakovicova@trnava-vuc.sk Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce
Píšová, Adriana, Mgr. 033 5559 612 adriana.pisova@trnava-vuc.sk Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce
Ondrušková, Ivana, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 380 , 911159475 ivana.ondruskova@trnava-vuc.sk Oddelenie účtovníctva
Lackovičová, Jozefína 033 5559 385 jozefina.lackovicova@trnava-vuc.sk Oddelenie účtovníctva
Mihalčíková, Jana, Bc. 033 5559 382 jana.mihalcikova@trnava-vuc.sk Oddelenie účtovníctva
Ptačinová, Miroslava 033 5559 374 miroslava.ptacinova@trnava-vuc.sk Oddelenie účtovníctva
Strapková, Adriána, Ing. 033 5559 373 , 903130296 adriana.strapkova@trnava-vuc.sk Oddelenie účtovníctva
Zatková, Natália, Ing. 033 5559 385 natalia.zatkova@trnava-vuc.sk Oddelenie účtovníctva
Zvolenská, Darina 033 5559 384 darina.zvolenska@trnava-vuc.sk Oddelenie účtovníctva
Hulín, Peter, Mgr. 033 5559 521 , 911170149 peter.hulin@trnava-vuc.sk Oddelenie verejného obstarávania
Minárová, Michaela, Ing. poverená vedením oddelenia 033 5559 522 michaela.minarova@trnava-vuc.sk Oddelenie verejného obstarávania
Paľašová, Michaela, Mgr. špecialista pre európske záležitosti 033 5559 151 , 911 319 592 michaela.palasova@trnava-vuc.sk Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
Šefčíková, Miriam, M.A. poverená vedením oddelenia 033 5559 151 miriam.sefcikova@trnava-vuc.sk Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
Bejdáková, Marta, Ing. 033 5559 632 , 910879007 marta.bejdakova@trnava-vuc.sk Oddelenie územného plánovania a životného prostredia
Dušková, Elena, Ing 033 5559 632 elena.duskova@trnava-vuc.sk Oddelenie územného plánovania a životného prostredia
Halabrínová, Katarína, Ing. poverená vedením oddelenia 033 5559 630 , 911702529 katarina.halabrinova@trnava-vuc.sk Oddelenie územného plánovania a životného prostredia
Ilavská, Monika, Ing. 033 5559 632 monika.ilavska@trnava-vuc.sk Oddelenie územného plánovania a životného prostredia
Kebísková, Lucia, Ing. 033 5559 651 lucia.kebiskova@trnava-vuc.sk Oddelenie územného plánovania a životného prostredia
Repa, Ondrej, Ing. 033 5559 631 ondrej.repa@trnava-vuc.sk Oddelenie územného plánovania a životného prostredia
Soldánová, Zuzana, Ing. 033 5559 631 zuzana.soldanova@trnava-vuc.sk Oddelenie územného plánovania a životného prostredia
Antalová, Zuzana, Mgr. 033 5559 249 , 911265895 zuzana.antalova@trnava-vuc.sk Organizačné oddelenie
Raclavský, Ján, Mgr. vedúci oddelenia 033 5559 254 , 908965070 jan.raclavsky@trnava-vuc.sk Organizačné oddelenie
Převlocká, Monika, Mgr. 033 5559 252 monika.prevlocka@trnava-vuc.sk Organizačné oddelenie
Sejna, Jakub, Mgr. participatívny rozpočet 033 5559 250 , 911443780 jakub.sejna@trnava-vuc.sk Ref. dotácií, grantov a obč. participácie
Berényi, József, Mgr. podpredseda TTSK 033 5559 120 , 915841875 jozsef.berenyi@trnava-vuc.sk Podpredseda TTSK
Viskupič, Jozef, Mgr. Predseda Úradu TTSK 033 5559 100 , 905 38 70 62 predseda@trnava-vuc.sk Predseda TTSK
Kosíková, Viera, Mgr. 033 5559 257 viera.kosikova@trnava-vuc.sk Ref. dotácií, grantov a obč. participácie
Ptačinová, Diana, Ing. 033 5559 255 diana.ptacinova@trnava-vuc.sk Ref. dotácií, grantov a obč. participácie
Ševčíková, Monika 033 5559 259 monika.sevcikova@trnava-vuc.sk Ref. dotácií, grantov a obč. participácie
Halabrín, Martin, Ing. 033 5559 621 , 915749600 martin.halabrin@trnava-vuc.sk Referát cezhraničnej spolupráce
Horanová, Elena, Ing. 033 5559 622 , 911595237 elena.horanova@trnava-vuc.sk Referát cezhraničnej spolupráce
Javorová, Darina, Ing. 033 5559 625 , 911105519 darina.javorova@trnava-vuc.sk Referát cezhraničnej spolupráce
Koláriková, Andrea, Mgr. 033 5559 623 , 911774590 andrea.kolarikova@trnava-vuc.sk Referát cezhraničnej spolupráce
Peko, Ivan, Mgr. 033 5559 621 , 911987249 ivan.peko@trnava-vuc.sk Referát cezhraničnej spolupráce
Varga, János 033 5559 625 , 911987257 janos.varga@trnava-vuc.sk Referát cezhraničnej spolupráce
Bílik, Miroslav, Mgr. 033 5559 160 miroslav.bilik@trnava-vuc.sk Referát krízového riadenia, BOZP a PO
Musilová, Alica 033 5559 160 alica.musilova@trnava-vuc.sk Referát krízového riadenia, BOZP a PO
Hečková, Zuzana, Ing. 033 5559 652 , 911701981 zuzana.heckova@trnava-vuc.sk Referát Plánu obnovy a odolnosti
Kiss, Virág 033 5559 124 kiss.virag@trnava-vuc.sk Sekretariát podpredsedov
Seres, Lajos, Ing. 033 5559 143 , 915704881 lajos.seres@trnava-vuc.sk Sekretariát podpredsedov
Vlášková, Jaroslava 033 5559 123 jaroslava.vlaskova@trnava-vuc.sk Sekretariát podpredsedov
Fraňová, Vanda, Mgr. vedúca sekretariátu predsedu 033 5559 171 , 911443781 vanda.franova@trnava-vuc.sk Sekretariát predsedu
Dubovská, Katarína, Mgr. 033 5559 102 , 910855920 katarina.dubovska@trnava-vuc.sk Sekretariát predsedu
Marušinec, Ján, Ing. Poradca jan.marusinec@trnava-vuc.sk Sekretariát predsedu
Pazourková, Marcela 033 5559 101 , 907989717 marcela.pazourkova@trnava-vuc.sk Sekretariát predsedu
Žitnáková, Michaela, Mgr. riaditeľka odboru 033 5559 700 , 910879001 michaela.zitnakova@trnava-vuc.sk SO pre IROP
Drozda, Dušan, PhDr. riaditeľ 033 5559 810 , 905478097 dusan.drozda@trnava-vuc.sk Útvar hlavného kontrolóra
Kraicová, Ivana, Mgr. 033 5559 801 , 904154323 ivana.kraicova@trnava-vuc.sk Útvar hlavného kontrolóra
Markovič, Peter, Mgr. riaditeľ Úradu Trnavského samosprávneho kraja 033 5559 141 peter.markovic@trnava-vuc.sk Riaditeľ Úradu TTSK
Bezáková, Zuzana, PhD., Ing. riaditeľka kreatívneho centra , 910767376 zuzana.bezakova@trnava-vuc.sk Kreatívne centrum
Tarabová, Ľubica, Mgr. 033 5559 153 , 902 180 407 lubica.tarabova@trnava-vuc.sk Odbor komunikácie
Skýpalová, Jana, JUDr. 033 5559 721 , 911159471 jana.skypalova@trnava-vuc.sk Oddelenie riadenia, koordinácie a kontroly verejného obstarávania
Bašnáková, Zuzana 033 5559 428 zuzana.basnakova@trnava-vuc.sk Oddelenie správy výkonu škôl a školských zariadení
Korcová, Dana, Mgr. , 904142816 dana.korcova@trnava-vuc.sk Kreatívne centrum
Slanicayová, Jana, JUDr. 033 5559 273 jana.slanicayova@trnava-vuc.sk Odbor právny a sťažností
Budaiová, Lucia, Mgr. et Mgr. 033 5559 353 lucia.budaiova@trnava-vuc.sk Odbor ľudských zdrojov
Oddelenie dopravnej obslužnosti dopravnaobsluznost@trnava-vuc.sk Oddelenie dopravnej obslužnosti
Hrušovská, Mária, Ing. 033 5559 623 , 911787104 maria.hrusovska@trnava-vuc.sk Referát cezhraničnej spolupráce
Hrompová, Veronika, Ing. 033 5559 391 veronika.hrompova@trnava-vuc.sk Oddelenie finančného manažmentu projektov
Bartoš, Matúš, Ing. 033 5559 720 , 911 368 874 matus.bartos@trnava-vuc.sk Technický sekretariát pre Radu partnerstva
Vivodíková, Soňa, Mgr. 033 5559 455 sona.vivodikova@trnava-vuc.sk Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci
Krajčír, Ľuboš, Mgr. 033 5559 310 , 911126500 lubos.krajcir@trnava-vuc.sk Kancelária riaditeľa úradu
Suchoňová, Viktória, Ing. 033 5559 432 viktoria.suchonova@trnava-vuc.sk Oddelenie rozpočtu a financovania
Poláková, Beáta, Mgr. 033 5559 617 beata.polakova@trnava-vuc.sk Referát cezhraničnej spolupráce
Petrovičová, Veronika, Ing. 033 5559 711 , 918620600 veronika.petrovicova@trnava-vuc.sk Oddelenie implementácie projektov
Buc, Veronika, Mgr. PhD. podpredseda TTSK 033 5559 122 , 902187231 veronika.buc@trnava-vuc.sk Podpredseda TTSK
Mráz, Rastislav, Mgr. podpredseda TTSK , 911991165 rastislav.mraz@trnava-vuc.sk Podpredseda TTSK
Voltmann, Patrik, Ing. podpredseda TTSK 033 5559 127 , 911338830 patrik.voltmann@trnava-vuc.sk Podpredseda TTSK
Gašperová, Mária, Ing. 033 5559 652 maria.gasperova@trnava-vuc.sk Referát Plánu obnovy a odolnosti
Španková, Martina, Ing. 033 5559 461 martina.spankova@trnava-vuc.sk Oddelenie registrácie a financovania soc. služieb
Križanová, Nina, Ing. , 910753558 nina.krizanova@trnava-vuc.sk Odbor riadenia projektov
Jurkasová, Jana, Ing. 033 5559 653 jana.jurkasova@trnava-vuc.sk Referát Plánu obnovy a odolnosti
Takáč Markovičová, Michaela, Mgr. 033 5559 522 michaela.takac@trnava-vuc.sk Oddelenie verejného obstarávania
Komunikačné 033 5559 180 komunikacne@samospravnekraje.sk Kancelária SK 8
Biskupičová, Miriam, Ing. 033 5559 553 miriam.biskupicova@trnava-vuc.sk Referát mobility
Tomaškovičová, Iveta 033 5559 180 , 910514202 iveta.tomaskovicova@trnava-vuc.sk Kancelária SK 8
Frimmel, Róbert, PhDr. 033 5559 180 , 910514220 robert.frimmel@trnava-vuc.sk Kancelária SK 8
Kollár, Jozef, Ing. riaditeľ odboru 033 5559 555 , 904 636 601 jozef.kollar@trnava-vuc.sk Odbor dopravnej politiky
Lukačovič, Matúš, Mgr. 033 5559 180 matus.lukacovic@trnava-vuc.sk Kancelária SK 8
Sekerová, Daniela, Ing. 033 5559 390 daniela.sekerova@trnava-vuc.sk Oddelenie finančného manažmentu projektov
Kissová, Veronika, Mgr. 033 5559 259 veronika.kissova@trnava-vuc.sk Ref. dotácií, grantov a obč. participácie
Depeš, Dávid, Bc. 033 5559 383 david.depes@trnava-vuc.sk Oddelenie účtovníctva
Molnárová, Bianca, Mgr. 033 5559 497 bianca.molnarova@trnava-vuc.sk Odbor zdravotníctva
Borovská, Daniela 033 5559 430 daniela.borovska@trnava-vuc.sk Oddelenie rozpočtu a financovania
Horváthová, Jana, Mgr. 033 5559 374 jana.horvathova@trnava-vuc.sk Oddelenie účtovníctva
Dúcka, Katarína 033 5559 383 katarina.ducka@trnava-vuc.sk Oddelenie účtovníctva
Ilenčíková, Kristína, Mgr. 033 5559 512 kristina.moringova@trnava-vuc.sk Oddelenie nakladania s majetkom
Drinka, Marcel, Bc. 033 5559 323 , 910 744 150 marcel.drinka@trnava-vuc.sk Oddelenie prevádzky úradu
Koščová, Ingrid, PhDr. vedúca oddelenia 033 5559 360 ingrid.koscova@trnava-vuc.sk Oddelenie rozpočtu a financovania
Danišová, Alexandra 033 5559 542 alexandra.danisova@trnava-vuc.sk Oddelenie dopravnej obslužnosti
Slobodová, Gabriela. Ing. 033 5559 663 gabriela.slobodova@trnava-vuc.sk Odbor riadenia projektov
Pontesová, Martina, Mgr. , 904154958 martina.pontesova@trnava-vuc.sk Kreatívne centrum
Čerevková, Erika, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 712 , 905877033 erika.cerevkova@trnava-vuc.sk Oddelenie implementácie projektov
Šarvaic, Rudolf, Mgr. 033 5559 669 rudolf.sarvaic@trnava-vuc.sk Odbor analýz a verejných politík
Štrbíková, Mária, Ing. 033 5559 336 , 903411237 maria.strbikova@trnava-vuc.sk Odbor informatiky
Janiš, Samuel 033 5559 332 , 903536668 samuel.janis@trnava-vuc.sk Odbor informatiky
Uváčik, Emanuel, Ing. 033 5559 334 emanuel.uvacik@trnava-vuc.sk Odbor informatiky
Hruška, Matej, Mgr. 033 5559 339 matej.hruska@trnava-vuc.sk Odbor informatiky
Srna, Andrej 033 5559 335 andrej.srna@trnava-vuc.sk Odbor informatiky
Janechová, Magdaléna 033 5559 381 magdalena.janechova@trnava-vuc.sk Oddelenie účtovníctva
Chmelanová, Marta, Ing. 033 5559 426 marta.chmelanova@trnava-vuc.sk Oddelenie duálneho vzdelávania a rozvoja vzdelávania
Palšovič, Mário, Ing. mario.palsovic@trnava-vuc.sk Referát TalentCentrum TTSK
Prokopová, Silvia silvia.prokopova@trnava-vuc.sk Referát cyklodopravy
Trnka, Jozef, Mgr. , 903297831 jozef.trnka@trnava-vuc.sk Kreatívne centrum
Chrenková, Natália, Mgr. 033 5559 492 natalia.chrenkova@trnava-vuc.sk Odbor zdravotníctva
Piknová, Katarína, Mgr. 033 5559 453 katarina.piknova@trnava-vuc.sk Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci
Marčeková, Michaela, Mgr. 033 5559 386 michaela.marcekova@trnava-vuc.sk Oddelenie rozpočtu a financovania
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
arrow-left
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram