Kategória kontaktu: Oddelenie nakladania s majetkom

Meno Funkcia Telefón Email
Dráb, Adam, Mgr. 033 5559 315 adam.drab@trnava-vuc.sk
Foltýnová, Andrea, Bc. 033 5559 316 andrea.foltynova@trnava-vuc.sk
Hrčková, Blažena 033 5559 319 blazena.hrckova@trnava-vuc.sk
Lassuová, Gabriela, Mgr. 033 5559 320 gabriela.lassuova@trnava-vuc.sk
Michal, Stanislav, JUDr. 033 5559 512 stanislav.michal@trnava-vuc.sk
Morvayová, Alena 033 5559 514 alena.morvayova@trnava-vuc.sk
Zemanová, Zuzana, Ing. 033 5559 513 zuzana.zemanova@trnava-vuc.sk
Bedečová, Darina, Bc. 033 5559 318 darina.bedecova@trnava-vuc.sk
Horňáková, Silvia, Ing. vedúca oddelenia 033 5559 327 silvia.hornakova@trnava-vuc.sk
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram