Školenie na Rozvoj soft zručností zamestnancov Úradu TTSK

Publikované: 08.04.2022 | Naposledy aktualizované 08.04.2022

V rámci vzdelávacej aktivity na Úrade TTSK prebieha séria odborných školení v rámci projektu Smart región TTSK, ktorý sa realizuje prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom tohto školenia je zvýšiť kvalitu a efektívnosť jemných zručností ovplyvňujúcich správanie človeka, jeho postoj, spôsob komunikácie a spolupráce, zvládanie konfliktov a stresu či manažovanie času.

Zamestnanci organizácie boli do projektu zapojený ako odborníci, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou Úradu TTSK. Odborné školenia sú realizované v niekoľkých sériách, pričom účastníci vzdelávacej aktivity následne zabezpečia prenos získaných zručností smerom k ďalším pracovníkom Úradu TTSK, ktorí po získaní nových skúseností prispejú k lepšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu príslušnej organizácie. Odborné školenie je zabezpečené odbornými školiteľmi spoločnosti ADDA Consultants s.r.o.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram