Školenie na Rozvoj soft zručností zamestnancov Úradu TTSK

V rámci vzdelávacej aktivity na Úrade TTSK prebieha séria odborných školení v rámci projektu Smart región TTSK, ktorý sa realizuje prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom tohto školenia je zvýšiť kvalitu a efektívnosť jemných zručností ovplyvňujúcich správanie človeka, jeho postoj, spôsob komunikácie a spolupráce, zvládanie konfliktov a stresu či manažovanie času.

Zamestnanci organizácie boli do projektu zapojený ako odborníci, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou Úradu TTSK. Odborné školenia sú realizované v niekoľkých sériách, pričom účastníci vzdelávacej aktivity následne zabezpečia prenos získaných zručností smerom k ďalším pracovníkom Úradu TTSK, ktorí po získaní nových skúseností prispejú k lepšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu príslušnej organizácie. Odborné školenie je zabezpečené odbornými školiteľmi spoločnosti ADDA Consultants s.r.o.

Prečítajte si tiež

Smart región TTSK
Názov prijímateľa: Trnavský samosprávny kraj Sídlo prijímateľa: Starohájska 10, 917 00 Trnava ...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW