Zavedenie nového knižničného informačného systému

     V rámci projektu Smart región TTSK na Úrade Trnavského samosprávneho kraja v súčasnom období prebiehajú práce na vytvorení nového knižničného informačného systému (KIS), ktorý vylepší a sprehľadní základné vlastnosti KIS ako sú katalogizácia, výpožičky, online katalóg, akvizícia a periodiká. Systém bude využívaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, a to v Galantskej knižnici, Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorskej knižnici v Senici a Žitnoostrovskej knižnici v Dunajskej Strede. Takto regionálne prepojený systém prispeje k lepšej orientácii vo vyhľadávaní kníh, ako aj k ich prístupu.

Zavedením spomínaného inovovaného procesu sa získa nový prístup k poskytovaným službám, ktorý sprehľadní knižničný fond pre občanov, a tiež zefektívni prácu samotných zamestnancov knižníc.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Prečítajte si tiež

Smart región TTSK
Názov prijímateľa: Trnavský samosprávny kraj Sídlo prijímateľa: Starohájska 10, 917 00 Trnava ...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW