Projekt PartnerstvíCMS finančne ukončený

Publikované: 02.01.2021 | Naposledy aktualizované 18.02.2022
logo_IRRVA_2014-20

Trnavský samosprávny kraj implementoval v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika projekt „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“ (akronym „PartnerstvíCMS“) ako hlavný cezhraničný partner.

Aktivity a výstupy boli zrealizované v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas 24 mesiacov v období 01/2018 – 12/2019. V súvislosti s vynaloženými výdavkami boli na Riadiaci orgán predložené žiadosti o platbu. Finančné ukončenie projektu bolo uskutočnené refundáciou finančných prostriedkov zo záverečnej žiadosti o platbu.

Projekt PartnerstvíCMS bol úspešne zrealizovaný a finančne ukončený. Aktivity v rámci zabezpečenia udržateľnosti projektu budú trvať do r. 2024.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram