Študijné cesty – príklady dobrej praxe

Publikované: 11.11.2019/ Aktualizované: 18.02.2022
logo_IRRVA_2014-20


Počas realizácie projektu „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenskom příhraničí“ boli zorganizované tri dvojdňové študijné cesty, ktorých sa zúčastnili zástupcovia všetkých projektových partnerov. Cieľom bolo prezentovať príklady dobrých praxí s možnosťami ich využitia v rámci iných území prioritne zameraných na rozvoj Cyrilo-metodskej cesty, pútnického turizmu a s tým súvisiace uchovávanie tradícií.
Úvodná cesta sa uskutočnila na území Bratislavského samosprávneho kraja. Kroky projektových partnerov viedli cez významné pamiatky či sídla producentov lokálnych produktov: Hrad Devín, Devínska viecha sv. Urbana, Kostol sv. Kríža v Devíne, Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure, Hradisko Neštich, Hrad Červený Kameň, výrobňa Slovenskej ľudovej majoliky v Modre.
V poradí druhá študijná cesta smerovala na územie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Odborní pracovníci sprevádzali projektových partnerov po miestach, kde bolo možné vnímať atmosféru doby kniežaťa Pribinu, putovania sv. Cyrila a sv. Metoda či významné historické pamiatky: Veľkomoravský skanzen a depozit Archeologického ústavu SAV na Martinskom vrchu v Nitre, Staré divadlo Karola Spišáka, Nitriansky hrad, palác a Diecézne múzeum, špecializovanú nemocnicu sv. Svorada, Zoborský kláštor a pomyselnou čerešničkou na torte bol areál hradiska a múzea v Bojnej.
Tretia, a zároveň záverečná študijná cesta viedla na územie Zlínskeho kraja. Okolie Velehradu a obce Modrá ponúklo množstvo inšpiratívnych miest, ktoré predstavujú atraktívne lokality pre nadšencov histórie i doby súčasnej: Centrum slováckych tradícií a archeopark v Modré, Bazilika sv. Cyrila a Metoda a Lapidárium na Velehrade, Pamätník Veľkej Moravy v Starom Meste, Galéria Joži Úprky v Uhorskom Hradišti, predajňa značky Tradiční výrobek Slovácka.
Množstvo predstavených lokalít, informácie o ich vzniku a prevádzke sú kvalitným podkladovým materiálom pre Akčné plány rozvoja Cyrilo-metodskej cesty, ktoré budú spracované partnermi projektu.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW