Projekt „PartnertsvíCMS“ nadobúda reálne kontúry, úvodné stretnutie sa uskutočnilo v Bratislave.

Publikované: 13.06.2019/ Aktualizované: 18.02.2022
logo_IRRVA_2014-20

V priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo prvé zo štyroch stretnutí partnerov projektu „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí", skrátene „PartnerstvíCMS" (Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Organizátorom stretnutia bol Slovenský dom Centrope. Rokovania sa zúčastnili všetci projektoví partneri. Zástupca vedúceho partnera viedol stretnutie a zároveň moderoval diskusiu s projektovými partnermi k témam súvisiacim s aktuálnym stavom projektu, s časovým a finančným harmonogramom projektu, s ustanovením regionálnych pracovných skupín a predstavením ich členov a s organizáciou úvodnej konferencie. Naplnenie cieľov a zabezpečenie výstupov projektu bude zabezpečovať tím manažérov šiestich projektových partnerov.
Cieľmi projektu je vytvorenie rôznorodého partnerstva verejného a súkromného sektora pri nastavení spoločných nástrojov zabezpečujúcich jednotný prístup udržateľného rozvoja Cyrilometodskej cesty, zlepšovanie inštitucionálnych kapacít na regionálnej a miestnej úrovni pre riadenie cyrilometodského kultúrneho dedičstva a podpora podnikateľských a pracovných príležitostí využívajúcich kultúrne dedičstvo. Výstupom projektu bude vytvorenie spoločnej platformy subjektov riešiacich tému cyrilometodských tradícií, spracovanie spoločnej stratégie a akčného plánu dotknutých krajov.


Partneri projektu:
Vedúci partner – Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o. (ČR)
Hlavný cezhraničný partner – Trnavský samosprávny kraj (SR)
Projektový partner 1 – MAS Buchlov, z. s. (ČR)
Projektový partner 2 – Nitriansky samosprávny kraj (SR)
Projektový partner 3 – Slovenský dom Centrope (ČR)
Projektový partner 4 – Mendelova univerzita v Brně (ČR)

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW